teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Kapcsolat-NKK

Munkatársak

Dr. Pángyánszky Ágnes 1993-ban végezte el az Evangélikus Hittudományi Egyetemet teológus-lelkész szakon. 2000-ben angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár oklevelet szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1990-2003-ig a Lutheránus Világszövetség Tanácsának tagja és tanácsadója volt.  21 évnyi gyülekezeti lelkészi szolgálat után szerzett doktori címet gyakorlati teológiából. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője, a lelkész-teológus és a másoddiplomás lelkész specializáció szakos hallgatók gyakorlati képzéséért felelős. Gyakorlati teológiai szakterületei a gyülekezetpedagógia és a gyülekezetépítés. Részt vesz a Lutheránus Világszövetség teológiai képzésért felelős stratégiai bizottságának munkájában, az európai protestáns konfirmáció-kutatásban, és az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) következő nagygyűlésének előkészítő munkájában.

Link: EHE Gyakorlati Intézet oldala

Dr. habil. Siba Balázs, református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán a Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék docense. Korábban mintegy hat évig az egyetem Társadalomtudományi Intézetének munkatársaként vezetéselméleti és a szervezeti kommunikációhoz tartozó tantárgyakat is oktatott. Több nemzetközi kutatásban vett már részt. Teológus-lelkész végzettsége mellett tanári, európai uniós szakértői és szupervízori tanulmányokat is folytatott. Legfőbb kutatási területe az egyéni és a közösségi identitás összefüggéseinek vizsgálata.  A spiritualitás és vallásos fejlődés témában több könyve és tanulmánya jelent már meg. Szervezetfejlesztőként és trénerként az elmúlt 13 évben egyházi, civil és forprofit szférában is szerzett tapasztalatokat. További információ: sibabalazs.com

Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék: https://htk.kre.hu/index.php/karunkrol/tanszekek/vallaspedagogiai-es-pasztoralpszichologiai-tanszek.html

Szászné Lázár Eszter Csenge, PHD hallgató a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Doktori Iskolájában. Kutatási területe: a gyakorlati teológia XX. századi tudományos fordulatai, spiritualitás, társadalom és gyakorlati teológia kapcsolata. Első diplomáját kommunikáció- és médiatudomány szakon szerezte 2010-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán, majd 2019-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán lelkész-teológus szakon diplomázott. Ösztöndíjasként tanult teológiát Tübingenben és Lipcsében.

Kapcsolati adatok

Dr. Pángyánszky Ágnes – Evangélikus Hittudományi Egyetem

agnes.pangyanszky@lutheran.hu

Dr. Siba Balázs – Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara

siba.balazs@kre.hu