teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Beiratkozás

EHE POLGÁROK

Amennyiben Ön az Evangélikus Hittudományi Egyetem polgára (hallgató, oktató, dolgozó – akár Erasmus programban való részvétellel) az online regisztrációs felületen (amely egyben könyvtárunk online katalógusa is) iratkozhat be:
https://liberty.lutheran.hu/ – Regisztráció (jobb felső sarok)

A beiratkozás feltétele, hogy rendelkezzen érvényes egyetemi jogviszonnyal (az igazolás szkennelt változatát kérjük feltölteni a felületre). A tagság váltása ingyenes, érvényessége a beiratkozás időpontjától számított egy évig érvényes. A tagsággal kölcsönzési jogosultságot és teljes körű hozzáférést kap a könyvtár szolgáltatásaihoz, nyomtatott és elektronikus dokumentumaihoz. Egyetemi/hallgatói jogviszonya megszűnésekor, kérjük, rendezze tartozásait: minden kölcsönzött dokumentumot vigyen vissza, és a könyvtárral szemben fennálló esetleges tartozásokat egyenlítse ki.

MEE DOLGOZÓK

Amennyiben Ön a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) valamely intézményének dolgozója (lelkész, pedagógus, diakóniai munkatárs, egyházi alkalmazott), az online regisztrációs felületen iratkozhat be (amely egyben könyvtárunk online katalógusa is):

https://liberty.lutheran.hu/ – Regisztráció (jobb felső sarok)

A beiratkozás feltétele, hogy rendelkezzen három hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolással (az igazolás szkennelt változatát kérjük feltölteni a felületre). A tagság váltása kvázi ingyenes (a beiratkozási díjat éves elszámolás alapján a MEE fizeti meg), érvényessége a beiratkozás időpontjától számított egy évig érvényes. A tagsággal kölcsönzési jogosultságot és teljes körű hozzáférést kap a könyvtár szolgáltatásaihoz, nyomtatott és elektronikus dokumentumaihoz. A MEE dolgozói jogviszonya megszűnésekor, kérjük, rendezze tartozásait: minden kölcsönzött dokumentumot vigyen vissza, és a könyvtárral szemben fennálló esetleges tartozásokat egyenlítse ki.

KÜLSŐ OLVASÓK

Amennyiben Ön nem az Evangélikus Hittudományi Egyetem polgára és elmúlt 16 éves, külső olvasói tagságot válthat. A beiratkozás díj fizetéséhez kötött, de nyugdíjas lelkészek, teológusok és pedagógusok; könyvtárak, levéltárak és múzeumok dolgozói; súlyos rokkantak, hallás- és látássérültek; mozgáskorlátozottak,továbbá „Magyar igazolvánnyal” rendelkezők számára számára ingyenes. Érvényessége a beiratkozástól számított egy évig tart.

A külső tagság váltása jelenleg csak online lehetséges:
A beiratkozási díjat (3.000 Ft) kérjük, átutalni az Evangélikus Hittudományi Egyetem bankszámlaszámára:
Bankszámlaszám: 11707024-20272733 (OTP)
Közlemény: [beiratkozó neve], könyvtári beiratkozás (pl. Minta János, könyvtári beiratkozás)

A beiratkozási díj megfizetését követően a könyvtári beiratkozás az online könyvtári katalógusunkon keresztül, a https://liberty.lutheran.hu/ oldalon a jobb felső sarokban található “Regisztráció” gombra kattintva lehetséges. A regisztrációnál kérjük, töltse fel a beiratkozási díj megfizetését igazoló dokumentumot (ez lehet egy képernyőfotó is), vagy a kedvezményre jogosító igazolást.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • kitöltött belépési nyilatkozat (online);
  • személyi igazolvány vagy 2001. január 1. után kiadott gépjármű vezetői engedély;
  • egyetemi hallgatók esetében érvényes diákigazolvány;
  • középiskolai tanulóknak szülői felelősségvállalási nyilatkozat;
  • kedvezményekre jogosító igazolás.

Kölcsönzési jogosultságok: a raktárakban elhelyezett kölcsönözhető dokumentumok közül legfeljebb 5 dokumentum, melyek határideje 2 alkalommal hosszabbítható.

Igénybe vehető szolgáltatások:

  • elektronikus gyűjtemények, adatbázisok használata;
  • raktári kérés indítása és dokumentumok előjegyzése;
  • könyvtári számítógépek használata;

A külső tagság nem használható: a könyvek éjszakai kölcsönzésére.

A tagság meghosszabbítása: a tagság lejártakor minden könyvet vissza kell vinnie, s az esetlegesen fennálló tartozásokat ki kell egyenlítenie! Ezt követően tagságát a könyvtárban meghosszabbíthatja.

Díjszabás

Beiratkozási díj: 3.000 Ft / év

Ingyenes: nyugdíjas lelkészek, teológusok és pedagógusok; könyvtárak, levéltárak és múzeumok dolgozói; súlyos rokkantak, hallás- és látássérültek; mozgáskorlátozottak,továbbá „Magyar igazolvánnyal” rendelkezők számára számára.

Az olvasójegy: a beiratkozáskor kapott olvasójegy másra át nem ruházható és csak fényképes igazolvánnyal együtt érvényes. A kölcsönzéshez és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez minden esetben szükség van az olvasójegyre, melynek azonosító számát kell használnia az online szolgáltatások (raktári kérés, előjegyzés) igénybevételéhez is. Ha elveszíti olvasójegyét, kérjük mihamarabb jelezze a könyvtár felé, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges visszaélések. Az olvasójegy pótlásának díja: 1.000 Ft.

KÖNYVTÁRI DÍJSZABÁSOK
GB 4/2023. (V.15.) számú határozat a könyvtári díjakról

Beiratkozási díj (külsős olvasók számára): 3.000 Ft / beiratkozástól számított 1 év
Késedelmi díj:
• olvasótermi könyvek esetén: 50 Ft / óra / dokumentum (minimum 2.000 Ft)
• minden további esetben: 50 Ft / nap / dokumentum
Elveszett olvasókártya pótlása: 1.000 Ft / kártya
Elveszett ruhatári kulcs pótlása: 1.000 Ft / kulcs
Elveszett dokumentum pótlása: egyedi díj (bekerülés alapján)
Külföldről kért könyvtárközi kölcsönzés díja: egyedi díj (bekerülés alapján)