teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Hittanár-nevelő tanár (felsőfokú végzettségűeknek)

Hittanár-nevelő tanár MA képzés

(felsőfokú végzettségűeknek)

A képzés célja: A hittanár-nevelő tanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felkészít a hittanár-nevelő tanári hivatásra a hitoktatás különböző színterein (iskola, plébánia/gyülekezet, felnőttképzés), továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. A végzettség nevelőtanári állás betöltésére is jogosít.

Szaknév: Hittanár-nevelő tanár

Szakképzettség: okleveles hittanár-nevelő tanár

Szint: mesterképzés

Tagozat: esti

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév

Képzési idő/megszerzendő kreditek: A képzési idő az előképzettségtől függően 2, 4, 5, 6 félév, a megszerzendő kreditek száma 60, 120, 150, 210.

Előképzettség Tanulmányi idő Elvégzendő kreditek száma
Okleveles teológus végzettség (egyetemi, MA) 2 félév 60 kredit
Főiskolai hittanár végzettség 2 félév 60 kredit
Tanári (bármilyen szakon szerzett) végzettség 4 félév 120 kredit
Gyógypedagógus végzettség 4 félév 120 kredit
Tanító, óvodapedagógus, szakoktató végzettség 5 félév 150 kredit
Katekéta-lelkipásztori munkatárs ~ 4 félév ~ 120 kredit
Felsőfokú oklevéllel rendelkezők (bármilyen szakon szerzett) 6 félév ~210 kredit

Speciális képzés lelkész-tanárok számára: Azok, akik az EHE-n lelkészi végzettséget szereztek és tanári végzettségük is van, 1 féléves képzés keretében szerezhetnek hittanár-nevelő tanár MA oklevelet.

Részletek itt olvashatóak: tájékoztató a lelkész-tanárok tanári MA képzéséről

Idegennyelvi követelmény:A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Képzési napok 2022-2023

JELENTKEZEM!