teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Szupervizor – diakóniai mentor

Szupervizor – diakóniai mentor szakirányú továbbképzés

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik képesek hivatásukat gyakorló szakemberek számára szupervíziót nyújtani, valamint közösségben mentorálási feladatokat ellátni. A képzés célja továbbá, hogy a humán szolgáltatási területen (szociális, egészségügy, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, foglalkoztatási területen, stb.) dolgozó munkatársi teamek részére felkészítsen szupervízió nyújtására.

A képzés tartalomfejlesztése során fontos szempont volt, hogy a mai magyar egyházi és diakóniai/szociális adottságainkra adaptáljuk a szakmai személyiségfejlesztés releváns módszereivel vezetett képzési folyamatot. A célunk az, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik képesek a szupervizori eszköztár használatával “külsős” szakemberként és a mentori kompetenciáikkal “belsős” szakemberként szociális/szeretetszolgálati, oktatási, egyházközségi stb. intézményekben hivatásukat gyakorolni.

Szaknév: Szupervizor – diakóniai mentor

Szakképzettség: szupervizor – diakóniai mentor

Szint: szakirányú továbbképzés

Képzési idő: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit

Tagozat: esti

Képzési napok:

1. félév 5 péntek – szombat
2. félév 4 péntek – szombat + 1 szombat
3. félév 5 péntek – szombat
4. félév 4 péntek – szombat 

Finanszírozási forma: Csak önköltséges finanszírozási formában hirdetjük.

Önköltség mértéke: 210.000 Ft/félév

A hétévenkénti pedagógus-továbbképzési kötelezettség a képzés elvégzésével teljesíthető.

A szupevizor – diakóniai mentor végzettség a LÉM kreditrendszerében az alábbiak szerint beszámítható:
– A képzés idejére eső ciklusban (egyben) a 10 kredites csoportos szupervíziót teljesítettnek tekintik.
– A végzettség megszerzésével az adott ciklusban a fakultatívan megszerzendő krediteket teljesítettnek tekintik.

A képzés az ANSE (Association of National Organisations for Supervision and Coaching in Europe) követelményének megfelel, így a végzettek felvételt nyerhetnek a Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társaságába. (MSZCT)

Indítás: 2024 szeptember

JELENTKEZEM!