teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Védések

Aktuális

Jelölt: Dr. Ősz-Farkas Ernő

Disszertáció címe: A vallásos szervezeti kultúraváltás motivációi és vezetői kihívásai a Keresztény Advent Közösséghez tartozó tagok Hetednapi Adventista Egyházhoz való csatlakozásának fényében

Értekezés

Tézisfüzet

Védés időpontja: 2024. január 12. 10:00

Meghívó


 

Jelölt: Szakács Tamás

Disszertáció címe: A teológia kettőségei komplementaritásrealista szemléletben. Bohr komplementaritási elvének érvényesülése a teológia némely területén (Az óegyházi dogmák és a lutheri teológia komplementaritásrealista olvasata)

Értekezés

Tézisfüzet

Védés időpontja: 2024. január 16. 10:00

Meghívó


 

Jelölt: Molnár Lilla

Disszertáció címe: Exegetikai vizsgálat az emberi élet értékéről a pentateukhoszi hagyományok „gyilkosságtörténeteiben” és jogi szövegeiben

Értekezés

Tézisfüzet

Védés időpontja: 2024. január 25. 12:00

Meghívó