teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Védések

Aktuális

Jelölt: Balogné Vincze Katalin

Disszertáció címe: A megajándékozottak boldogsága az Újszövetség χαρtövű szavainak
teológiai összefüggése és valláspedagógiai jelentősége tükrében

Értekezés, tézisfüzet

Védés időpontja: 2022. december 1. 10:00 óra

Meghívó