teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Kántor

Kántor alapképzés

A képzés célja: Olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében; felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. Az evangélikus egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik rövidebb tanulmányi idővel elvégezni a hittanár-nevelő tanár mesterképzést.

Szaknév: Kántor

Szakképzettség: kántor

Szint: alapképzés

Képzési idő: 6 félév

Megszerzendő kreditek száma: 180 kredit

Tagozat: esti

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 150.000 Ft/félév

Idegennyelvi követelmény: A szakon nincs idegen-nyelvi követelmény.

Képzési napok: Az elméleti órák a mellékelt táblázatban szereplő napokon kerülnek megtartásra, az egyéni zenei órák az oktatókkal egyeztetett időpontokban.

JELENTKEZEM!