teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Kutatásetikai Bizottság

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Kutatásetikai Bizottságának feladata és működése

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) kutatási szabályzata és az abban foglalt irányelvek kiterjednek minden oktatója, kutatója által irányított kutatásra; az EHE oktatóinak és hallgatóinak kutatói minőségű részvételével és közreműködésével végzendő kutatásra akkor, ha az oktató, kutató, hallgató a kutatási program valamely részét, szakaszát önállóan irányítja, de a teljes kutatásért nem ő viseli a jogi, etikai, szakmai felelősséget; az EHE által finanszírozott, támogatott, szervezett, vagy más intézménnyel együttműködésben végzendő kutatásra; az EHE hallgatói által az EHE oktatási programjai keretében folytatott kutatásra (pl. szakdolgozat, doktori értekezés). Kutatásnak minősül minden olyan tudományos tevékenység (kérdőíves adatgyűjtés, empirikus kutatás, megfigyelés és egyéb típusú adatgyűjtés), amely során a kutató emberekkel kerül kapcsolatba, illetve más személyek által összegyűjtött, de emberekre vonatkozó adatokat dolgoz fel. A kutatást az EHE Kutatásetikai Elveinek megfelelően kell végezni.

Hallgatói kutatások esetén elég, ha a szemináriumi- és a szakdolgozatra jelentkezéskor nyilatkozik a hallgató, hogy betartja az EHE kutatásetikai szabályzatát és a témavezetővel egyezteti kutatási tervet, valamint a kérdésblokkokat. A témavezető kikérheti a KEB véleményét.

A Kutatásetikai Elveket az EHE Kutatásetikai Bizottsága dolgozza ki, s teszi közé a https://uni.lutheran.hu/ honlapon.

Kutatásetikai kérelmek benyújtásának módja:

A kutatásetikai kérelmeket a KEB elnökéhez kell benyújtani a letölthető formanyomtatványon (Kérelem kutatásetikai engedélyhez) pdf formátumban.

Dr. Orosz Gábor Viktor KEB elnök

gabor.orosz@lutheran.hu

A kutatási kérelmek elbírálására a KEB bizottságának 20 munkanap áll rendelkezésére. A kérelmezőt a bizottság írásban értesíti. Elutasító határozat esetén, új, módosított kérelem adható be.

A KEB tagjai

 • Dr. Orosz Gábor Viktor elnök
 • Angyal-Cseke Csaba
 • Bányai Tamás
 • Csáky-Pallavicini Zsófia
 • Dr. Finta Gergely
 • Dr. Hafenscher Károly
 • Johann Gyula
 • Dr. Kodácsy-Simon Eszter
 • Dr. Korányi András
 • Dr. Kőszeghy Miklós
 • Dr. László Virgil
 • Drs. Molnár Lilla
 • Dr. Németh Krisztina
 • Drs. Pápai Attila
 • Drs. Seben Glória
 • Dr. Seres-Busi Etelka
 • Dr. Szűcs Kinga