teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Gyakorlatvezető mentorpedagógus

Gyakorlatvezető mentorpedagógus

A képzés célja: A képzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse a mentori munkára, akik így hatékonyan képesek a nevelési-oktatási intézményekben szükséges gyakorlatokat megtervezni, szervezni, vezetni és értékelni, valamint alkalmasak a kezdő pedagógusok szakmai szocializációjának támogatására.

Bemeneti feltétel: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanító, tanár, szakoktató szakképzettség és legalább 3 éves tanítási, pedagógusi gyakorlat.

Szaknév: Gyakorlatvezető mentorpedagógus

Szakképzettség: gyakorlatvezető mentorpedagógus

Szint: szakirányú továbbképzés

Képzési idő: 2 félév

Megszerzendő kreditek száma: 60 kredit

Tagozat: esti

Finanszírozási forma: Csak önköltséges finanszírozási formában hirdetjük.

Önköltség mértéke: 202.000 Ft/félév
(Az evangélikus köznevelési intézményben dolgozók és az MEE főállású hitoktatói támogatást igényelhetnek.)

A hétévenkénti pedagógus-továbbképzési kötelezettség a képzés elvégzésével teljesíthető.

A gyakorlatvezető mentorpedagógus végzettséget 30 kreditnek elfogadják a HÉM továbbképzési rendszerben.

Mintatanterv

Várható indítás: 2025 szeptember. (Aki szakvizsgára felkészítő képzésként szeretné elvégezni, 2024 szeptemberében a kötelező modul két félévével tudja megkezdeni a képzést.)