teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Tanárképzés (szakpáros): hittanár-nevelő tanár – közismereti tanár (ELTE)

Tanárképzés (szakpáros): hittanár-nevelő tanár – közismereti tanár (ELTE)

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés keretében hittanár-nevelő tanár – közismereti tanár szakpáros képzést kínál az alábbi szakokon:

 • hittanár-nevelő tanár – angol nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – ének-zene tanár
 • hittanár-nevelő tanár – francia nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – latin nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – magyartanár
 • hittanár-nevelő tanár – német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – német nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – történelem és állampolgári ismeretek tanára
 • hittanár-nevelő tanár – média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • hittanár-nevelő tanár – informatikatanár
 • hittanár-nevelő tanár – biológiatanár
 • hittanár-nevelő tanár – fizikatanár
 • hittanár-nevelő tanár – földrajztanár
 • hittanár-nevelő tanár – kémiatanár
 • hittanár-nevelő tanár – matematikatanár
 • hittanár-nevelő tanár – természetismeret-környezettan tanár
 • hittanár-nevelő tanár – horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – olasz nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – orosz nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – portugál nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – román nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – spanyol nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – holland nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – kínai nyelv és kultúra tanár
 • hittanár-nevelő tanár – rajz- és vizuális kultúra tanár
 • hittanár-nevelő tanár – könyvtárostanár
 • hittanár-nevelő tanár – japán nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – testnevelő tanár

ELTE szakpárok, követelmények: Bővebb információk a ELTE Tanárképző Központ oldalán érhetőek el: http://tkk.elte.hu/

Szint: osztatlan mesterképzés

Képzési idő: 10 félév.

Szint: osztatlan mesterképzés

Kreditek: A megszerzendő kreditek száma: 300 kredit.

Tagozat: nappali

Finaszírozási forma: Állami ösztöndíjas (állami támogatott) és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 400.000 Ft/félév

Idegennyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.