teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Sólyom Jenő Alapítvány

Az alapítványt az egyetem egykori professzorának gyermekei hozták létre az intézményben folyó tudományos munka, a könyvtár, valamint a rászoruló tehetséges hallgatók támogatására. Könyvtárunkat támogatni szándékozók figyelmébe ajánljuk. Az alapítvány Alapító Okirata az alábbi oldalon érhető el: https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2021/05/Solyom_Jeno_Alapito_Okirat.pdf

Számlaszám: 11714006-20309868

Adószám: 18049000-1-42

A Dr. Sólyom Jenő Alapítvány jutalmazottjai:

Név Munkája Év
Dr. Kodácsy-Simon Eszter a 2014–2019 között összesen 24 kötetben megjelent evangélikus hittankönyvsorozat társszerzője és szerkesztőjeként végzett munkáért 2021
Zászkaliczky Péter „Oltalom a zivatarban II: A Pesti Evangélikus Egyház a 20. században” című monográfiájáért 2019
Ziegler Ágnes „A brassói Fekete templom – reformáció és renováció” című könyvéért 2019
Tóthné Szlavkovszky Mariann és Dr. Krisch András „A soproni evangélikus gyülekezet évszázadai” című kiállításkatalógusukért 2018
Dr. Szabó B. András „A PÉNZ mint teológiai probléma” című doktori disszertációjáért 2016
Dr. Percze Sándor „Kunst, Kino und Kanzel” című tudományos teológiai könyvéért 2014
Birkás Antal „Reformáció, államhatalom, politika; Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei” című könyvéért 2012
EHE Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoportja által indított Eszmecsere sorozat szerkesztői kollektívája: Kodácsy-Simon Eszter, Gömböcz Elvira, Reuss András, Béres Tamás, Korányi András és Orosz Gábor Viktor 2009
Veres Emese Gyöngyvér „Ma leszek először házadban vendéged” és „Evangélikus múltunk – evangélikus jelenünk” című könyveiért 2007
Krähling János „Evangélikus templomok a mai Magyarországon” című könyvéért 2005
Cserháti Márta „Methods and Models in the Third Quest of the Historical Jesus” című munkájáért 2004
Csepregi András „Two Ways to Freedom” című könyvéért 2004
Kertész Botond „Evangélium és szabadság, az evangélikus egyház Magyarországon 1848-49-ben” című könyvért 2002
Dr. Hubert Gabriella „A sajókazai Radvánszky-könyvtár története” című könyvért 2000
Starkné Koltai Margit A „Háziolvasmányok” című könyvért 1999
Tamásy Tamás „A reménység gyülekezete” című, a zuglói gyülekezet történetét feldolgozó könyvért 1998
ifj. Fabiny Tibor „A Szóra bírni az írást” című könyvért 1996
Weltler Ödön „Luther: A szolgai akaratról” című könyv fordításért 1996
Dr. Szabó Lajos „A tanítás szolgálata a gyülekezetépítés tükrében” című doktori disszertációjáért 1995
Zügn Tamás A körmendi gyülekezet történetéről írt munkájáért 1994
id. Magassy Sándor Egyháztörténeti kutatómunkájáért, az onomasztikon elkészítéséért  (A díjat nem fogadta el.) 1994