teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Sólyom Jenő Alapítvány

Az alapítványt az egyetem egykori professzorának gyermekei hozták létre az intézményben folyó tudományos munka, a könyvtár, valamint a rászoruló tehetséges hallgatók támogatására. Könyvtárunkat támogatni szándékozók figyelmébe ajánljuk. Az alapítvány Alapító Okirata az alábbi oldalon érhető el: https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2021/05/Solyom_Jeno_Alapito_Okirat.pdf

Számlaszám: 11714006-20309868

Adószám: 18049000-1-42

A Dr. Sólyom Jenő Alapítvány jutalmazottjai:

Név Munkája Év
Kertész Botond „Evangélium és szabadság, az evangélikus egyház Magyarországon 1848-49-ben” című könyvért 2002
Dr. Hubert Gabriella „A sajókazai Radvánszky-könyvtár története” című könyvért 2000
Starkné Koltai Margit A „Háziolvasmányok” című könyvért 1999
Tamásy Tamás „A reménység gyülekezete” című, a zuglói gyülekezet történetét feldolgozó könyvért 1998
ifj. Fabiny Tibor „A Szóra bírni az írást” című könyvért  1996
Weltler Ödön „Luther: A szolgai akaratról” című könyv fordításért 1996
Dr. Szabó Lajos „A tanítás szolgálata a gyülekezetépítés tükrében” című doktori disszertációjáért 1995
Zügn Tamás A körmendi gyülekezet történetéről írt munkájáért 1994
id. Magassy Sándor Egyháztörténeti kutatómunkájáért, az onomasztikon elkészítéséért  (A díjat nem fogadta el.)  1994