teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő (osztott mesterképzés)

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő (osztott mesterképzés)

Szaknév: Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő (Mental Health in Relations and Community Development)

Szakképzettség: okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember (Expert in Mental Health in Relations and Community Development)

Szint: mesterképzés (MKKR 7 / EKKR 7)

Képzési idő: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit

A képzés tartalma:
A képzés társadalomtudományi és pszichológiai ismereteket integrál a mentálhigiénés szemlélettel és módszertannal. A mesterszak az érvényes KKK alapján az elmélet és gyakorlat arányát tekintve gyakorlati orientációjú (mintegy 30% elmélet és 70% gyakorlat). A levelező munkarendnek megfelelően a kontaktórák mellett nagy hangsúly esik az egyéni felkészülésre és a terepen megvalósítandó projektekre is. A hallgatók összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt a szak képzési követelményeinek megfelelő terephelyen. A képzésben fontos szerepet játszik a hallgatói csoport, ez a csoport a kerete az önismereti tréningeknek és a gyakorlatkísérő reflexióknak.

A képzés célja olyan mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakemberek képzése, akik tevékenységükkel hozzájárulnak az egyének és közösségek, problémamegelőző és problémamegoldó folyamatainak elősegítéséhez, munkájukkal hozzájárulnak a társadalmi problémák kezeléséhez és csökkentéséhez, valamint a helyi társadalom erősítéséhez, képesek közösségek, közösségi hálók kiépítésére, fejlesztésére és vezetésére, amelyek lakóhelyi, munkahelyi, civil társadalmi és egyházi, felekezeti területen fejlesztő, támogató és védelmet adó tevékenységet folytatnak.
Működésükkel elsődlegesen a közösségbe vont emberek bio-pszicho-szociális jóllétét, annak fenntartását, erősítését szolgálják, és növelik a közösségi cselekvés társadalomalakító tényezőinek hatékonyságát. Erőforrás-orientáltan képesek támogatni a közösség fejlődését, működését, és elősegíteni a közösségben levő lehetőségek hasznosulását az egyes emberek jólléte, társadalmi integrációja és a társadalmi harmónia érdekében.    
Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.   

Tagozat: nappali (intenzív, tömbösített: képzési napok: hétfő-kedd-szerda)
               levelező (félévente 4 alkalommal 2 vagy 3 nap: csütörtök, péntek, szombat)

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 250.000 Ft/félév

Idegennyelvi követelmény: Bemeneti követelmény a nyelvi alkalmassági vizsga angol vagy német nyelvből. A vizsga kiváltható BÁRMELY idegen nyelvből tett államilag elismert B2 (középfokú) C (vagy A és B) (komplex) nyelvvizsgával.

NYELVI VIZSGA

A hétévenkénti pedagógus-továbbképzési kötelezettség a képzés elvégzésével teljesíthető.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

MINTATANTERV

A képzésre jelentkezni a felvi.hu-n keresztül lehet február 15-ig.

JELENTKEZEM!