teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Folyóiratok

Könyvtárunk olvasótermében 90 hazai és 29 külföldi folyóirat olvasható. Jó néhány folyóiratot retrospektív őrzünk. Ezek listáját alább találják. A folyóiratokhoz való hozzáférésről érdeklődjenek a konyvtar.teol@lutheran.hu címen.

Magyar nyelvű folyóiratok, hetilapok

168 ÓRA (2004-2012)
2000 (1992-2008)
2001 felé (1997-1999)

A

ACTA PAPENSIA (2001-2006, 2010, 2012)
AETAS (1991-)
AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ (1996-2007)
ALAP (1993-1997)
ÁLEF (1999-2000)
ALFÖLD (1965-68, 1975, 1978, 1980)
ANGLIAI MAGYAR TÜKÖR (1997, 1999-2002, 2004-2006)
ANTENNA (1996, 1998-)
ANTIK TANULMÁNYOK (1955-)
ATF SZEMLE (2006-2009)
ATHENAEUM (1992-1994)

B

BAPTISTA MAGAZIN (2004-2008)
BARÁTSÁG (1994-)
BÁRKA (2003-2012)
BETHLEN NAPTÁR (1959-1964, 1967-1978, 1980-1987, 1988-1989)
BÉKEHÍRNÖK (1974-)
BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET (1990-)
BRASSÓI FÜZETEK (1990, 1992-1994)
BUKSZ (1990-)

C

CENTRALISTA (1997-2006)
COLLEGIUM DOCTORUM (2005-2006, 2008-2012)
COMMUNIO (1993-)
CONFESSIO (1977-)
CREDO (1995-)

D

DEBRECENI PROTESTÉNS LAP (1882. II. évf.)
DELIBERATIONES (2008-)
DEUTSCHLAND (1995-2003)
DIAKÓNIA (1979-1993)
DIÁKTUDÓS (1997, 2011)
DISKURZUS – DISZBAGOLY (1985, 1988)
DUNÁNTÚLI HARANGSZÓ (1998-2011, 2013-)

E, É

ÉDES ANYANYELVÜNK (2004-)
EGYETEMI FONETIKAI FÜZETEK (1988, 1990-1994, 1999)
EGYHÁZ ÉS VILÁG (1990-1996)
EGYHÁZFÓRUM (1991-)
EGYHÁZI ÉRTESÍTŐ (1975-1984, 1988)
EGYHÁZI KRÓNIKA (1975-2003)
EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE (2000-)
ÉLET ÉS IRODALOM (1977-1989, 2004-)
ÉLET ÉS TUDOMÁNY (1974-1991, 2004-)
ÉLET ÉS VILÁGOSSÁG (1999-)
ÉLŐ VÍZ (1944, 1947-1951)
EMBERHALÁSZ (1992-1998)
EMBERTÁRS (2003-)
EMMAUS FELÉ (1929-1931)
ERŐS VÁR (1968-2012)
ESÉLY (1995-2003)
ETHOS (1994-)
EURÓPAI TÜKÖR (2004-2012)
EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH (2006-)
EVANGÉLIKUS ÉLET (1951-)
EVANGÉLIKUS ISKOLA (2001-2010)
EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY (1999-)
EVANGÉLIKUS NAPTÁR (1952-)
EVANGÉLIKUS NEVELÉS (2012-)
EVANGÉLIKUS THEOLÓGIA (1947-1948)
EXISTENTIA (1991-)

F

FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA (1995-2002)
FILOZÓFIAI KÖZLEMÉNYEK (1969, 1971-1972)
FOLIA THEOLOGICA (1991-2001, 2003-2007, 2009-2011)
FONS (1996-2011)
FORDULÓPONT (2008)
FORRÁS (1979)
FRATERNITY – TESTVÉRISÉG (1987-2000)
FUNDAMENTUM (1997-2012)

G

GOND (1994-1996)

H

HANG (1994-1999)
HARANGSZÓ (1918, 1920-1922, 1926, 1928-1940, 1942)
HARANGSZÓ NAPTÁR (1938-1944, 1947-1948)
HÉT HÁRS (2009, 2013-2015)
HETEK (2004-)
HETI VÁLASZ (2001-)
HÍD (2005-)
HÍRMONDÓ (2001-2007)
HISTÓRIA (1979-2012)
HITBŐL ÉLÜNK (1971, 1974-1976, 1978-1988)
HITEL (1988-2012)
HITÜNK (1952-1968, 1972-1987, 1989, 1992-1996)
HONISMERET (1994-2012)
HUNGAROLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (1979-1989)
HVG (2003-)

I

IFJÚSÁGI ÓRA (2004-2006)
IGAZSÁG ÉS ÉLET (2007-)
IGEHIRDETŐ (1917-1918, 1991, 1993-1995, 1999-2001)
IGEN (1998-2002, 2004-2009)
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (1953-1955, 1958, 1961, 1966, 1970-2012)
ISKOLAKULTÚRA (2002-)

J

JELIGE (2001-2003)

K

KAIROS (2001-2004)
KÁLVINISTA SZEMLE (1974-)
KATHOLIKUS TANÍTÓNŐK ÉS TANÁRNŐK LAPJA (1928)
KATOLIKUS PEDAGÓGIA (2015-)
KATOLIKUS SZEMLE (1913, 1959, 1962-1995)
KATOLIKUS SZÓ (1974-1989)
KELETKUTATÁS (1975-1977, 1986-1991)
KERESZTYÉN IGAZSÁG (1934-1944, 1989-)
KERESZTYÉN MAGVETŐ (1971, 1978-1980, 1996-1998, 2008-2009)
KERESZTYÉN NEVELÉS (1994-2001)
KERESZTYÉNY SZÓ (1990)
KÉTNYELVŰSÉG (1993-1994)
KHARON (1998-2006)
KISEBBSÉGKUTATÁS (1997-)
KLIÓ (1996-)
KOINONIA (1984, 1988, 1992-2015)
KOMMENTÁR (2006-)
KORTÁRS (1970-1990, 2000-2006)
KORUNK (1973-1980, 1983, 1985, 19891994, 1997, 1999, 2008-2012)
KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS (1997-)
KÖNYVKIADÓ-KERESKEDŐ (KÖNYVHÉT) (1998-2015)
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ (1992-2015)
KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP (2000-)
KRISZTUSI SZOLIDARITÁS (1992-1993)
KRITIKA (1974-1990)
KRÓNIKÁS (2000-2002)
KÜLMISSZIÓI HÍRADÓ (1991-)

L

LÁTÓ (1990-2000, 2002, 2006-2007)
LÁTÓHATÁR (1973-1990)
LECKEKÖNYV (2015-)
LÉLEKHARANG (1998)
LELKÉSZTÁJÉKOZTATÓ (1978-1995)
LELKIPÁSZTOR (1926-)
LYUKASÓRA (2014-2015)

M

MAGYAR BIOETIKAI SZEMLE (1995-2015)
MAGYAR CSERKÉSZ (1969-1974, 1979-1981, 1984-1985, 1987-1990)
MAGYAR DEMOKRATA (2002-2012)
MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK (1991-1998, 2005-2006)
MAGYAR EGYHÁZZENE (1994-)
MAGYAR FELSŐOKTATÁS (1991-2004)
MAGYAR FIGYELŐ (1995, 1997-1999)
MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE (1974-1987, 1992-1997)
MAGYAR IPARMŰVÉSZET (1993-2012)
MAGYAR KÖNYVGYŰJTŐ (2001)
MAGYAR KÖNYVSZEMLE (1971, 1973-)
MAGYAR KRÓNIKA (2014-)
MAGYAR NAPLÓ (1990-2012)
MAGYAR NYELV (1960-1961, 1992-)
MAGYAR PEDAGÓGIA (2002-2015)
MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI FIGYELMEZŐ (1870-1872)
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE (1960-1980, 1982-1983)
MAGYAR SION (2007, 2010-2011)
MAGYAR SZEMLE (1993-2012)
MAGYAR TUDOMÁNY (1974-1979, 1997-)
MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE (2004-2007)
MÁSOKÉRT EGYÜTT (1992-1998, 2000, 2002-2005, 2010-)
MEDVETÁNC (1984-1988)
MÉGIS (2015- )
MÉRLEG (1967-2011)
MESTER ÉS TANÍTVÁNY (2004-2010)
METODISTA (2002-2011)
METODISTA FIGYELŐ (2011-)
MILLENIUMI ORSZÁGJÁRÓ (2001-2002)
MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE (2005-2009)
MISSZIÓ MAGAZIN (1995-2004)
MIX (2004-
MNT (1995-2004)
MODERN ISKOLA 2010-2014
MÚLTUNK EMLÉKEI (2003-2006)
MÚZEUMI HÍRLEVÉL (2005-2006)
MŰEMLÉKVÉDELEM (1960-1963, 1966-1968, 1970, 1974, 1977, 1980-1983, 1988, 1996-2006)

N

NAGYVILÁG (1974-2012)
NAPRÓL-NAPRA (1984-)
NATIONAL GEOGRAPHIC (2004-)
NEMZETKÖZI SZEMLE (1975-1988)
NEMZETŐR (1988-1993)
NÉPTANÍTÓK LAPJA – TANÜGYI KÖZLÖNY (1881)
NEVELÉSTÖRTÉNET (2004-2011)
NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK (1972-1975, 1977, 1981, 1988, 1999-2012)

O

ÓKOR (2003-)
ÓKORTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ (1998-2004, 2006-2007, 2011)
OROSHÁZI HARANGSZÓ (1995, 1997, 1999-)

Ö

ÖKUMENÉ (1993, 1995-2012, 2014)
ÖKUMENIKUS TANSZÉKI FÜZETEK (1991-1997, 2002-2003, 2011)
ÖRÖMHÍR (1990-)
ÖSVÉNY (1912-1915, 1917-1921, 1928-1930)
ÖTLETTÁR (2001-2007)

p

PANNONHALMI SZEMLE (1993-)
PARNASSZUS (2000-2008)
PÁZMÁNY LAW REVIEW (2013)
PEDAGÓGUSKÉPZÉS (2003-2004)
POLGÁRI SZEMLE (2005-2015)
PRAECONIA (2006-2012)
PRESBITER (1992-1998, 2000-2001)
PROPER (2005)
PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP (1870)
PROTESTÁNS HÍRADÓ (1992-1994)
PROTESTÁNS SZEMLE (ÚJ FOLYAM) (1992-2003)
PSZICHOTERÁPIA (1995-2014)

R

REFORMÁTUS EGYHÁZ (1974-2010)
REFORMÁTUS SZEMLE (1965-1994, 2000-2001, 2004-2005, 2016)
REFORMÁTUS TISZÁNTÚL (1993, 1998-)
REFORMÁTUSOK LAPJA (1974-)
REGIO (1999-2010)
ROM SOM (1995)
RUBICON (1994-)

S

SAPIENTIANA (2009-)
SÁROSPATAKI FÜZETEK (2004, 2014)
SIC ITUR AD ASTRA (1987, 1989-1996, 1999-2006, 2008-2011)
STÁCIÓ (2006-2010)
STUDIA BIBLICA ATHANASIANA (2000-2001, 2003-2006, 2008, 2013-2015)
STUDIA CAROLIENSA (2000-2008, 2010)
STUDIA THEOLOGICA TRANSSYLVANIENSIA (2009-2015)
STUDIA NOVA (1994-1995)
STUDIA TEOLOGICA DEBRECINENCIS (2008-2013, 2016)

SZ

SZÁZADOK (1951-)
SZÉKELYFÖLD (1998-2013)
SZEMESZTER (2002)
A SZÍV (1985-)
SZOCIOLÓGIA (1974-1991)
SZOLGÁLAT (1969-1990)
SZOLGATÁRS (1998-2009)
SZOMBAT (1991-)

T

TÁL ÉS KENDŐ (1991-2000)
TALLÓZÓ (1991-2001)
TANÍTÓ (2002-)
TÁRSADALMI SZEMLE (1974-1991)
TÁVLATOK (1991-2010)
TEOLÓGIA (1967-)
TERMÉSZET VILÁGA (1997-)
THÉMA (1999-2004)
THEOLÓGIA SZAKLAP (1902-1914, 1917)
THEOLÓGIAI SZEMLE (1925-1942, 1958-)
TRIANONI SZEMLE (2009-2011, 2014)
TURÁN (1998-2005)

Ú

ÚJ EGYENLÍTŐ (2013-2014)
ÚJ ÉLET (1974-1978, 1981, 1988, 1991-)
ÚJ EMBER (1974-)
ÚJ HARANGSZÓ (1946-1949)
ÚJ ÍRÁS (1977, 1979, 1980, 1983, 1987)
ÚJ KÉVE (1993-2002)
ÚJ KÖNYVPIAC (2003-2004)
ÚJ LÁTÓHATÁR (1963, 1967, 1972-1984)
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE (1997-)
UNITARIUS ÉLET (1974-2013)
ÚTITÁRS (1957-2013)

Ü

ÜZENET (1952-1998)
ÜZENET (ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET LAPJA) (1994—1995, 1999-2001)

V

VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (2005-2015)
VALÓSÁG (1970-)
VASI SZEMLE (2000-2006
VERITAS (1993)
VETÉS ÉS ARATÁS (1963-1983, 1986-2011)
VEZESS! (1991-2000)
VILÁGLAP (1996-1997)
VIGILIA (1958-)
VILÁGOSSÁG (1960-2009)
VILÁGTÖRTÉNET (1982, 1986, 1988, 1990-)

ZS

ZSOLTÁR (1994-1999, 2001-2006)

Idegen nyelvű folyóiratok, hetilapok

A

AHRENLESE (1965-1967, 1973-1992)
AKTUELLT FÖR KONFIRMANDARBETET (1970-1977)
L’AMI D’ISRAËL (1981-1997)
AMT UND GEMEINDE (1974-2013)
ARBEITSSTELLE – GOTTESDIENST (1990-2009)
ARCHIV FÜR EVANGELISCHES KIRCHENRECHT (1937-1441)
ARCHIV FÜR REFORMATIONSGESCHICHTE (1972-2009, 2015)
ARIEL (1991-1996, 1999)
ARZT UND CHRIST (1985-1992)
ATHANASIANA (1995-2001)
AUFTRAG (1979, 1981-1984, 1986-2016)
AUGUSTINIANA (1995, 2001-2015)

B

BACKGROUND INFORMATION (1980-1984, 1990, 1992)
BASLER PREDIGTEN (1951, 1954-1955, 1957-1964, 1966-1970, 1972-1980, 1988-1991)
BAUGERÜST (1960, 1969-1974, 1976-1977, 1979, 1983, 1985-1989)
BAUSTEINE FÜR DIE EINHEIT DER CHRISTEN (1965-1976, 1978-1985, 1988-1993, 1995, 1997-1998)
BERLINER DIALOG (1996-1997)
THE BIBLE TRANSLATOR (1960-1968, 1974-2007)
BIBLICAL ARCHEOLOGIST (1958-1967, 1970-1975)
BIBLISCHE ZEITSCHRIFT (1986-2003)
BOGOSZLOVSZKI’E TRUDI (1974-1980)
DER BOTE (1999-2002)
BRATSZKIJ VESZTNIK (1974-1995)
BRENNPUNKT GEMEINDE (1999-)
BRIEF AUS TAIZÉ (1978-1988)
BRITISH BOOK NEWS (1987-1991)
BRITISH JOURNAL OF RELIGIOUS EDUCATION (1999-)
BULLETIN (UBS) (1974-1988)
BULLETIN DE L’UNESCO (1977-1978)
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L’HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS (1975-1990)

C

CA (Confessio Augustana) (1996-)
CALVIN SYNOD HERALD (1981-1986, 1989-2002)
CALVIN THEOLOGICAL JOURNAL (1974-1991)
THE CATHOLIC BIBLICAL QUARTERLY (1960-1991, 1998-)
C.F.K. INFORMATIONEN (1973-1991)
CHONGSHIN REVIEW (1996)
CHONGSHIN THEOLOGICAL JOURNAL (1996-2006)
CHRIST + BUCH (1985-1990, 1992)
DIE CHRISTEN LEHRE (1957-2004)
THE CHRISTIAN CENTURY (1956-1977, 2007-)
CHRISTIAN EDUCATIONAL JOURNAL (2016)
CHRISTIAN LIFE IN ISRAEL (1982-1991)
CHRISTIAN NEWS FROM ISRAEL (1961, 1963, 1968, 1970, 1972-1975, 1978)
LE CHRISTIANISME (1974-1977)
CHRISTIANS AND ISRAEL (1992-1999)
CHRISTLICHE FRIEDENSKONFERENZ (1965-1990)
CHRISTLICHE FRIEDENSKOFERENZ – JUGENDABTEILUNG (1988-1989)
CHRISTLICHE VERANTWORTUNG (1982-1990)
CHRISTLICHER HAUSKALENDER (1958—1959, 1963, 1967-1969, 1977)
CHRISTLICHER KINDER KALENDER (1957-1959, 1962-1963, 1968, 1971, 1973-1974, 1976, 1978-1979, 1981-1982, 1990)
CHSS INFORMATIONS BULLETIN (1976-1979)
CHURCH AND SOCIETY NEWSLETTER (1984-1989)
CHURCH OF NORWAY NEWS (1975-1988, 1990-1996)
CIRKEVNÉ LISTY (1974-1978, 1985, 1991, 1993, 1995-)
COMMUNIO VIATORUM (1958, 1964-2006, 2008)
COMMUNION (1974-1977)
CONCORDIA (1991-1995)
CONCORDIA JOURNAL (2001-2007)
CONFERENCE OF EUROPEAN CHURCHIES NEWS (1994-1997)
CONSCIENCE AND LIBERTY (1989-1955)
CURRENT DIALOGUE (1980,-2007)

D

DECISION (1984-1986, 1993-1994)
DEUTSCHE BIBLIOGRAPHIE (1974-1983)
DEUTSCHER BOTE (1990-1993)
DEUTSCHES PFARRERBLATT (1953-1972, 1984-1987, 1989-1991)
DHARMA DEEPIKA (1995-2011)
DIAKONIA (1980-1982, 1984-2002)
DIAKONIE (1975-1996, 1999-2001, 2011-2012
DIAKONISCHE INFORMATIONEN (1985-2005, 2008, 2010-2014)
DIASPORA INFORMATIONEN (1991-1997)

E

ECUMENICAL NEWS INTERNATIONAL BULLETIN (1994-2001, 2003-2010)
ECUMENICAL PRESS SERVICE (1974-1975, 1981-1994)
THE ECUMENICAL REVIEW (1960-2007)
ENTWUFT (1981-1983, 1985-1992)
EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES (1999-)
ETUDES THEOLOGIQUES (1978-1996)
EUROPAISCHE THEOLOGISCHE ZEITSCHRIFT (1992-1995, 1997-2001)
EVANGELIET OG DEN JØDISKE (1972-1990)
EVANGELISCHE DIASPORA (1966-1972, 1975-1994, 1998-2002, 2010)
EVANGELISCHE GEMEINDE – JERUSALEM (1982-1992)
EVANGELISCHE INFORMATION (1977, 1983-1987)
EVANGELISCHE KINDERKIRCHE (1974-1984, 1986-1990, 1994)
EKD BULLETIN (1992-2007)
EVANGELISCHE KOMMENTARE (1968-2000)
EVANGELISCHE MISSION (1969-1971, 1973-1981, 1983-1985)
EVANGELISCHE MISSIONS ZEITSCHRIFT (1955-1973)
EVANGELISCHE PREDIGT – MEDITATIONEN (1972-1995)
EVANGELISCHE THEOLOGIE (1948-)
EVANGELISCHER BUND IN ÖSTERREICH (1980-1981, 1987-1989, 1991-1994)
EVANGELISCHER KIRCHENBOTE (1978-1991, 1993-1994)
EVANGELISCHER NACHRICHTENDIENST (1988-1990)
EVANGELISCHER PRESSEDIENST DOKUMENTATION (EPD) (1974-1999, 2004)
EPD – NACHRICHTENSPIEGEL (1975-1976)
EVANGELISCHER PRESSIDIENST – WOCHENSPIEGEL (1995-2001)
EVANGELISCHER PRESSEDIENST ZENTRALAG (1976-1994)
EVANJELICKÝ POSOL (1971, 1974-1986, 1993-)

F

FIRST THINGS (1997-2008)
FORUM (angol) (1985-1989)
FORUM (német) (1981-1987, 1991-1992)
FRATERNITY – TESTVÉRISÉG (1987-2000)
FREIBURGER RUNDBRIEF (1993-2006)
DER FREUND ISRAELS (1979-1996)
FRIEDE ÜBER ISRAEL (1961-1962, 1965-2000)
FROHE BOTSCHAFT (1978-1985)
FROHE BOTSCHAFT FÜR JEDERMANN (1954-1958, 1990-2000)
FRÖLICH HELFEN (1973-1975, 1977-1979)

G

G2W GLAUBE IN DER 2. WELT (1978-1979, 1983-1984, 1988-2011)
GESANDT ZU ISRAEL (1991-2001, 2002-2007)
GETROST UND FREUIG (1980-1981, 1993-1996)
GLAUBE UND HEIMAT (1964-1967, 1970-1972, 1976-1977, 1985, 1987-1989)
GLAUBE UND HEIMAT – KALENDER (1947-1950, 1952-1956, 1961-1964, 1966-1970, 1974-1975, 1977-1980, 1982, 1984-1991, 1993, 1997)
GLAUBE UND LERNEN (1986-1990)
GOTTESDIENST UND KIRCHENMUSIK (1958-1964)
GÖTTINGER PREDIGTMEDITATIONEN (1947-)
GUSTAV ADOLF BLATT (1955, 1962, 1965-1967, 1969-1970, 1975-1977, 1979-1998, 2013)
GUSTAV ADOLF KALENDER (1959, 1968, 1971, 1979, 1984-1995)

H

H.C.P. (1974-1991)
THE HEBREW CHRISTIAN (1981-1997)
HERDER KORRESPONDENZ (1964, 1974-)
HIS (1980-1987)
HISTORIA ECCLESIASTICA (2010-2015)
HOMILETISCHE MONATSHEFFE (1956-)
HUNGARIAN STUDIES REVIEW (1974-1983)

I

IDEA SPEKTRUM (1990-2009)
INFORMATION LETTER (1975-1979
INFORMATION – EVANGELISATION (1974-2001)
INFORMATIONSBRIEF (1977-1978, 1982-1983, 1986-1987, 1989-1990, 1996-1998)
INFORMATIONSDIENST (1981-1984)
DIE INNERE MISSION (1965, 1974
IDL (Informationsdienst für Lutherische Minderheitskirchen in Europa) (1983-1993)
INTERNATIONAL REVIEW OF MISSION (1960-1962, 1964-1965, 1970, 1980, 1982-2005, 2009-2010
INTERNATIONALE KIRCHLICHE ZEISCHRIFT (1935, 1940-1943, 1946)
INTERNATIONALE ZEITSCHRIFTENSCHAU (1951-1973)
IRF – NEWSLETTER (1988-1992)
ISRAELMISSIONENS AVIS (1991-2000, 2003-2005)

J

JAHRBUCH DER DEUTSCHEN AUS UNGARN (1977-1978, 1980)
JAHRBUCH DER GESELLSCHAFT FÜR DIE GESLICHTE DES PROTESTANSTISMUS IM EHEMALIGEN ÖSTERREICH (1937-1945, 1960-1961, 1963-1973, 1975-1979)
JAHRBUCH FÜR DIE GESCHICHTE DES PROTESTANTISMUS IN ÖSTERREICH (1980-1984, 1986)
JAHRBUCH EVANGELISCHER MISSIO (1962, 1964-1966, 1968)
JAHRBUCH FÜR ANTIKE UND CHRISTENTUM (19681977, 1988-1989)
JAHRBUCH FÜR MISSION (1927, 1949-1950)
JERUSALEM BRIEF (1982-2000)
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF RELIGION (1967-1969, 1990-1993)
JOURNAL OF BIBLICAL LITERATURE (1940-1996, 1998-)
JOURNAL OF BIBLE AND RELIGION (1958-1966)
JOURNAL OF FEMINIST STUDIES IN RELIGION (1987-1991)
JOURNAL OF ECUMENICAL STUDIES (1966-1976, 1979-1980, 1987)
THE JOURNAL OF MOSCOW PATRIARCHATE (1971-1991)
JOURNAL OF RELIGION (1955-1956, 1959-1960)
JOURNAL OF THEOLOGY DIALOG (2007-2014, 2016)
JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES (1960-1976)
JUDAICA (1950, 1960-)
JUNGE KIRCHE (1958-1963, 1965-2003)

K

KAIROS (1971-1976)
KATECHETISCHE BLÄTTER (2009-)
KEK (Konferenz Europäscher Kirchen) DOKUMENTATIONSDIENST (1976-1977, 1982, 1985-1989)
KEK (Konferenz Europäscher Kirchen) NACHRICHTEN (1978-1982, 1984-1986, 1991)
KEM PRESSEDIENST – ARTIKELDIENST (1981-1988)
KEM PRESSEBULLETIN (1981-1989)
KERGYMA UND DOGMA (1955-20014)
DER KINDERGOTTESDIENST (1958-1970)
DIE KIRCHE (1975-1976, 1984-1991)
KIRCHE IM OSTEN (1961-1963, 1965-1966, 1969-1982, 1988)
KIRCHE IN DER ZEIT (1959-1962, 1964-1967)
KIRCHE UND ISRAEL (1993-1996)
KIRCHE UND KUNST (1957-1963, 1966, 1968-1969, 1971-1972, 1974-1975, 1977-1979)
KIRCHENBLATT (1977-1983)
KIRCHLICHE BLÄTTER (1976-1978, 1980-1995)
KIRCHLICHES JAHRBUCH (1933-1954, 1955-1958, 1960, 1962-1981)
KONTAKT (1960-1973)
KOTIMAA (1991, 1997-2010)
KRISTILINEN KASVATUS (1976-1981)
KULTUR-CHRONIK (1990-2003)
KULTURJOURNAL (2004-2005)
KUNST UND KIRCHE (19571971, 1973-1975, 1979-1980, 1983-1998)
KYLVÄJÄ (1991-2016)
KYRKLIG TIDSRRIFT (1963-1964)
KYRIOS (1961-1963)

L

LAMED (1997-1999)
LEPROSY MISSION (1971-1979)
DIE LESEPREDIGT (1977-1981)
LETTER FROM TAIZE (1979-1982)
LINGUISTICA BIBLICA (1970, 1974-1991)
LITURGIE UND KULTUR (2010-)
LITURGISCHE BLÄTTER (1981-1995)
LITURGISCHES JAHRBUCH (1989-1992, 1994, 1996-1998)
LOCCUMER PELIKAN (1995-1999)
LUDOVÉ NOVINY (1992)
LUTHER (1953-1955, 1963-1971, 1974-1975, 1979-)
LUTHER-JAHRBUCH (1925, 1930-1940, 1957-2015)
THE LUTHERAN (1957, 1968, 1971-1973, 1976-1981, 1988-1992, 1996-1998)
LUTHERAN FORUM (1990-2009)
LUTHERAN FORUM LETTER (1990-1995, 2006)
LUTHERAN PARTNERS (1989-1991, 1996-1998)
LUTHERAN QUARTERLY (1970-1976, 1993, 2004-)
LUTHERAN WF – DOKUMENTATION (1979-1981, 1991-2001, 2004, 2006, 2008-2012, 2014-2015)
LUTHERAN W. F. INFORMATION (1987-1992)
LUTHERAN W.F. – REPORT (1982-1984, 1988)
LUTHERAN W. F. – STUDIES (1982-1986, 1990, 1994, 1996-1998, 20022006, 2009-2010, 2016)
LUTHERAN WORLD (1968-1977)
LUTHERAN WORLD INFORMATION (1974-2010)
LUTHERISCHE KIRCHE IN DER WELT (1953-1956, 1962-)
LUTHERISCHE MONATSHEFTE (1962-1998)
LUTHERISCHE RUNDSCHAU (1955-1977)
LUTERISCHE STUNDE (1988-1995)
LUTHERISCHE WB – DOKUMENTATION (1978-1984, 1986-2014)
LUTHERISCHE WB – MONATSAUSGABE (1987-1992)
LUTHERISCHE WB – PRESSEDIENST (1972-)
LUTHERISCHE WB – REPORT (1978-1985, 1988-1990)
LUTHERISCHER DIENST (1976-1980, 1982-2016)
LUTHERISCHES MISSIONS JAHRBUCH (1953-1959, 1961-1967)
LWB STUDIEN (1973-1974, 1982, 1984, 1986, 1988-1989)
LWB HEUTE (1993-2000, 200-2004)
L. W. F. – TODAY =1993-1997, 2003-2004)

M

DER MANN VOR CHRISTUS (1950-1960, 1962-1963, 1967-1972)
MATERIALDIENST (1978-1982, 1991)
MD (1974-)
MECKLENBURGISCHE KIRCHENZEITUNG (1974-1992)
METROPOLITAN MUSEUM JOURNAL (1969-1976)
MINISTERIAL FORMATION (1986-200)
MISHKAN (1985-2003)
MISJONBLAD FOR ISRAEL (1991-2002)
MISSIO APOSTOLICA (2001-2006)
MISSIOLOGY (1982-1986)
MISSION NOTES (1980-1989)
MISSIONARISCHE WORT (1974-1992)
MITARBEITERBRIEF-ÖKUMENE (1993-1997)
MONITOR (1994-2006)
MOSCOW CHURCH HERALD (1987-1989)
MONTHLY LETTER (1977, 1986-1994)
MOZAIK (2001-2005)
MUSIK UND GOTTESDIENST (1974-1991)
MUSIK UND KIRCHE (1957-1958, 1960-)

N

NATO REVIEW (1999-2002)
NACHRICHTEN (1994-1996)
NACHRICHTEN AUS DER SCHWEDISCHEN KIRCHE (1991-1998)
NACHRICHTEN DER KIRCHE FINNLANDS (1974-1999)
NEUE ZEITSCHRIFT FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE UND RELIGIONSPHILOSOPHIE (1974-)
NEUERWERBUNGEN THEOLOGIE (1993-2000)
NEUES FORUM (1974-1980)
NEW GUINEA (1965-1974)
NEW TESTAMENT ABSTRACTS (1971-1975)
NEW TESTAMENT STUDIES (1965-)
NEWS FROM THE CHURCH OF SWEDEN (1974-1988,1990-1995)
NEWS ON CHRISTIAN UNITY (1971-1973)
NORDISK JUDAISTIK (1982-1993)

O

OCCASIONAL PAPERS ON RELIGION IN EASTERN EUROPE (1981-1986, 1988-1992)
ONE WORLD (1975-1976, 1981-1195)
OPEN DOORS (2016)
ORIENTALISTISCHE LITERATURZEITUNG (1953-2010)
ORIENTIERUNG (1985-1990, 1992-1997)
ORTODOKSIA (1974, 1991, 1994-1999, 2002, 2005)

Ö

ÖKUMENISCHE RUNDSCHAU (1966-2015)
ÖKUMENISCHER JUGENDDIENST INFORMATION (1986-1989)
ÖKUMENISCHE PRESSEDIENST (1974, 1983)
ÖKUMENISCHE PRESSEDIENST – MONATSAU (?) (1971-1973)
ÖSTERREICHISCHES ARCHIV FÜR KIRCHENRECHT (1950-1954)

P

PANORAMA (1990-2010)
PREDIGT IM GESPRÄCH (1967-1970)

Q

QUATEMBER (1966, 1968-1970, 1972-1995, 1998)

R

REFORMEE (1974, 1983-1984)
REFORMIERTE KIRCHENZEITUNG (1999-2000)
DIE REFORMIERTEN (2000-2007)
RELIGION IN EASTERN EUROPE (1993-2011)
RELIGIOUS EDUCATION (1999-)
RESEPTIO (1994-)
REVUE DE L’UNESCO POUR LA SCIENCE DE L’INFORMATION, LA BIBLIOTHÉCONOMIE ET L’ARCHIVISTIQUE (1979-1982)
REVUE D’HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSE (1978-)
REVUE REFORMÉE (1976-)
RIVISTA INTERNAZIONALE DI MUSICA SACRA (1980-1995)
ROMANIAN ORTHODOX CHURCH NEWS (1974-1991)
RUF AN DEN BRUDER (1972, 1980)

S

SAAT (1974-)
THE SCATTERED NATION (1921-1924, 1926-1929, 1936-1939)
SCHULFACH RELIGION (1981-1990, 1992-2012, 2014)
LA SCUOLA (2002-2010)
SEMEIA (1984-1991)
SLUŽBA SLOVA (1975-1978, 1985)
DER SONNAG (1974-1988, 1990-1994)
STANDPUNKT (1973-1990)
STOCKHOLM (1928-1930)
STUDENT WORLD (1947, 1966-1969, 2003-2006)
STUDIA LITURGICA (1987-1997)
SVENSK EXEGETISK ÅRSBOK (1943, 1953-1954, 1965-1970, 1974-1999, 2001-2003)
SVENSK KYRKOTIDNING (1963-1990)
SVENSK TEOLOGISK KVARTALSKRIFT (1974-1981)

T

TEOLOGINEN AIKAKAUSKIRIA (1974-1977, 1987-)
THEMELIOS (1976-1995)
THEOLOGIA PRACTICA (1966-1977, 1983-1984)
THEOLOGICAL EDUCATION (1965-1986, 1988-1991)
THEOLOGISCHE BEITRÄGE (1973-, 1975-1987, 1995, 1997-)
TEOLOGISCHE BLÄTTER (1928, 1931-1939)
THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG (1949-1954, 1956-)
THEOLOGISCHE RUNDSCHAU (1974-2005)
THEOLOGISCHE ZEITSCHRIFT (1974-1984, 1992, 2001)
THEOLOGISHES JAHRBUCH (1965, 1968, 1970, 1974,-1980, 1982-1983, 1985-1989)
THEOLOGY (1985, 1987-1988)
THEOLOGY TODAY (1962-1968, 1980-1990, 2008-2010, 2013-2014)
TRINITY SEMINARY REVIEW (1979-1981, 1986, 1988-1989, 2002)
DER TURMHAHN (1958-1959, 1961-1962, 1968, 1970, 1977, 1980, 1983, 1986, 1988—1997)

U

UNA SANCTA (1951-1964, 19801983, 1985, 1987-1997)
UNGARISCHER KIRCHLIDER PRESSEDIENTS (1972-1991)
UNITED CHRISTIAN COUNCIL IN ISRAEL NEWS (1970-1972, 1974-1984)
UPDATE (1994-1998, 2006)
AZ ÚT (2001-2006)

Ü

DER ÜBERBLICK (1975-2004)

V

VERKÜNDIGUNG UND FORSCHUNG (1942-1998)
VALÓSÁG (1970-)
VETUS TESTAMENTUM (1959-1961, 1964, 1966-1977, 1997, 1999, 2007, 2000)
THE VOICE OF SION (1993-)
VOLLVERSAMMLUNG – AKTUELL (1995-1996, 2002-2003)

W

WEG UND WARHEIT (1981-1982)
DER WEG ZUM KINDE (1976-1987)
WEGE ZUM MENSCHEN (1965-
WELT UND UMWELT DER BIBEL (1997-1998, 2000-2001)
WERKSTAFF PREDIST (1975-1982)
WISSENSCHAFF UND FRIEDEN (1973-1989)
WISSENSCHAFT UND PRASIS (1974-1980)
DAS WORT (1954-1957, 1960-1961, 1984-1985)
DAS WORT IN DER WELT (1969-1977, 1980-1981)
WORLD PARISH (1978-1996)

Z

DIE ZEICHEN DER ZEIT (1950-2000)
ZEITSCHRIFT FÜR ALTHEBRAISTIK (1992-1993)
ZEITSCHRIFT FÜR DIE ALTTESTAMENTLICHE WISSENSCHAFT (1957-)
ZEITSCHRIFT FÜR BAYERISCHE KIRCHENGESHICHTE (1998-2005, 2014)
ZEITSCHRIFT FÜR EVANGELISCHE ETHIK (1957-1980, 1986, 2001-2015)
ZEITSCHRIFT FÜR EVANGELISCHES KIRCHENRECHT (1951-1968, 1970-)
ZEITSCHFRIFT FÜR KIRCHENGESCHICHTE (1974-)
ZEITSCHRIFT FÜR MEDIZINISCHE ETHIK (1993-)
ZEITSCHRIFT FÜR MISSION (2005-2007)
ZEITSCHRIFT FÜR DIE NEUTESTAMENTLICHE WISSENSCHAFT (1974-)
ZEITSCHRIFT FÜR SYSTEMALISCHE THEOLOGIE (1923-1935, 1939)
ZEITSCHRIFTEN INHALTDIENST THEOLOGIE (1994-2000)
ZEITZEICHEN (2000-)
DER ZEUGE (1981-1989)
ZSURNAL MOSZKOVZSKIJ PATRIARCHII (1974-1991)