teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Adatbázisok

2014 ősze óta könyvtárunkban is elérhető a wifi, illetve az egyetem összes számítógépéről biztosított a hozzáférés különböző tudományos adatbázisokhoz. Az adatbázis-vásárlásokat az egyetem a saját forrásain kívül az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásból fedezi. Ezeken az adatbázisokon keresztül elérhető a kurrens teológiai, diakóniai, pedagógiai szakirodalom, melynek segítségével a könyvtár használói, kutatói, de különös tekintettel az intézmény hallgatói és oktatói könnyen figyelemmel kísérhetik az aktuális témákat, legújabb cikkeket,tanulmányokat és ezeket hasznosíthatják az egyetemen folyó oktató- és kutatómunkában.

Az egyetem által előfizetett adatbázisokról az alábbi oldalon gyűjtöttünk össze egy felhasználóbarát válogatást: https://ehe-adatbazisok.webnode.hu/

Az adatbázisok használatáról bővebb információt, segédanyagot a “Könyvtár — Szolgáltatások — Tutorialok, E-guide” menüben találnak: https://uni.lutheran.hu/tutorialok-e-guide/

NévFő nyelvNyelvTerület, tudományágOnline elérés (link)Elérés típusaHozzáférésFő tartalomAudiovizuális anyagokCímlista linkAdatbázis rövid ismertetőjeAdatbázis-plakát linkje                  
Adatbank - erdélyi magyar elektronikus könyvtármagyarMultidiszciplinárishttp://adatbank.transindex.ro/szabad elérésűTeljes szövegűvegyesigenA folyamatosan bővülő tartalomban jelenleg több száz kiemelten fontos erdélyi vonatkozású könyv, szótárak, kétnyelvű online lexikon, térképgyűjtemények és fotótárak, kronológiák és statisztikák, folyóiratok és szövegtárak, természettudományi adatbázisok találhatóak meg.
Akadémiai Digitális ArchívummagyarMultidiszciplinárishttps://www.szaktars.hu/akademiai/előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://www.szaktars.hu/akademiai/kbart/A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. Az Akadémiai Kiadó élő címei a folyamatosan bővülő MeRSZ (https://mersz.hu) adatbázisban érhetők el.

A mintegy fél évszázad 8 ezer kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék.
https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2023/05/x_Szaktars_AK_2020_09.png
Akadémiai Kiadó - MeRSZmagyarMultidiszciplinárishttps://mersz.hu/előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://mersz.hu/cimlista/A MeRSZ az Akadémiai Kiadó által gondozott referenciaműveken, kézikönyveken túl egyetemi tankönyvek és jegyzetek elektronikus gyűjteménye is egyben. A kötetek oldalai a nyomtatott kiadástól eltérő módon jelennek meg. Lehetőséget biztosít arra, hogy a kötetekben található bekezdésekre hivatkozzunk: a hivatkozás tartalmazza a szöveghely pontos leírását és az URL-linkjét. Az e-megjelenésnek köszönhetően a nyomtatott művekhez képest támogat számos többlet- és interaktív funkciót is.https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2023/05/x_MeRSZ.png
Akadémiai Kiadó FolyóirataimagyartöbbnyelvűMultidiszciplinárishttps://akjournals.com/előfizetettTeljes szövegűfolyóiratoknemhttps://akjournals.com/subject/All?pageSize=100&sort=datedescendingKözel száz digitalizált – idegen és magyar nyelvű – folyóirat érhető el, melyek az Akadémiai Kiadó gondozásában 1998-tól napjainkig jelentek meg. A folyóiratok cikkei számos kutatási területet felölelnek, többek között a pedagógia, a pszichológia, a történettudomány, a régészet, a filozófia, a szociológia, orvosi tudományok témaköreiből. Az adatbázisban elérhető nyomtatott kiadással megegyező kétrétegű PDF-ek letölthetők és nyomtathatók.https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2021/02/x_AKJournals.png
Akadémiai Kiadó SzótáraimagyartöbbnyelvűSzótárakhttps://www.szotar.net/előfizetettTeljes szövegűszótáraknemhttps://szotar.net/egyeb/konyvtarosoknakAz adatbázisban tartalmaz az Akadémiai Kiadó által kiadott an­gol, német, francia nagyszótárt, olasz, holland, spanyol, orosz kéziszótárt, és számos tematikus és egynyelvű szótárt, illetve néhány lexikont is. Az oldalon egyszerre kereshetünk, és a találatok a nyomtatott verzióval megegyező adattartalommal és tipográfiával jelennek meg. Kutathatunk nyelvek szerint, szótárak szerint, teljes szövegben vagy csak címszavakban. A szótárakat az Office programokon belül is lehet használni (Word, Excel, PowerPoint), melyről további információ itt található:
https://www.szotar.net/egyeb/office/
https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2023/05/x_Szotarcsomagok.png
Arcanum Digitális TudománytármagyarBölcsészettudományhttps://adtplus.arcanum.hu/hu/előfizetettTeljes szövegűfolyóiratoknemAz ADT archív folyóiratok, napilapok, évkönyvek, periodikumok, magyar lexikonok és szótárak folyamatosan bővülő adatbázisa. Az ARCANUM Kft. nagyszabású digitalizálási projektjének keretében az elmúlt századok nyomtatásban megjelent időszaki kiadványait gyűjtötte össze. A portálon lehetőség van teljes szövegű keresésre és meghatározott oldalszámig a nyomtatott kiadással megegyező kétrétegű PDF letöltésére és azok nyomtatására.
ATLA Religion Database with ATLASerialsangoltöbbnyelvűHittudományhttp://search.ebscohost.comelőfizetettTeljes szövegűfolyóiratoknemhttps://www.atla.com/products/titles/Pages/default.aspxAz Amerikai Teológiai Könyvtárak Egyesületének vallástudományi adatbázisa, melyben elérhetők főként angol nyelven írt folyóiratcikkek, könyvismerteté-sek és tanulmányok a vallások és a teológia minden területéről. Az adatbázisban továbbá teljes szövegű – kurrens idegen nyelvű folyóiratok is megtalálhatók – indulásuktól napjainkig digitalizálva. Az adatbázisban kereshetünk bibliai hely szerint is, így könnyen elérhetők bibliatanulmányok és igehirdetési előkészítők is. A dokumentumok a nyomtatott kiadással megegyező (kétrétegű) PDF formátumban letölthetők és nyomtathatók.https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2021/02/X_Atla_Ebsco.png
Attraktor KiadómagyarBölcsészettudomány, Társadalomtudományhttps://www.szaktars.hu/attraktor/ előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://www.szaktars.hu/attraktor/kbart/A szolgáltatás az Attraktor Kiadó mintegy 250 kötetét tartalmazza. A történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el.
bab.la szótárakmagyartöbbnyelvűSzótárakhttp://hu.bab.la/szabad elérésűTeljes szövegűszótáraknemA bab.la nyelvi portálon 44 szótár található 28 nyelven, ezen kívül tartalmaz kifejezésgyűjteményeket, igeragozás-táblázatokat és kvízeket.
Balassi KiadómagyarBölcsészettudományhttps://www.szaktars.hu/balassi/
előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://www.szaktars.hu/balassi/kbart/A szolgáltatás a Balassi Kiadó közel 900 kötetét tartalmazza a humántudományok területéről.
Central and Eastern European Online LibraryangoltöbbnyelvűBölcsészettudomány, Társadalomtudományhttp://www.ceeol.com/szabad elérésűTeljes szövegűfolyóiratoknemAz adatbázis Közép- és Kelet-Európa gazdaságával, kulturális életével, irodalmával, nyelvészetével, művészetével, társadalomföldrajzával, jogalkotásával, politikájával, történetével, vallási és további társadalomtudományi kérdéseivel foglalkozó tudományos folyóiratokhoz - köztük magyar nyelvű tartalmakhoz is - biztosít teljes szövegű hozzáférést.

Csak a nyílt hozzáférésű (open access - OA) tartalmak érhetőek el az oldalon való regisztáció után.
CompassmagyarKatalógushttps://compass.mtak.hu/szabad elérésűFaktografikusvegyesnemA Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak keresőfelülete. Rálátást nyújt a hazai könyvtárak által előfizetett adatbázisokra, folyóiratokra, cikkekre. Összegyűjti a magyar nyilvános könyvtárakban az EISZ Nemzeti Program keretében előfizetett, elektronikus formában elérhető kurrens és archív (főként külföldi) tudományos tartalmakat. Jelzi lelőhelyüket és hozzáférési módjukat, feltünteti elérési linkjüket. Az adatbázisban lehetőség van DOI azonosító, folyóiratcím, adatbázis, intézmény és település alapján keresni. A találatok térképen is megjelennek.
Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum (DEA)magyarMultidiszciplinárishttps://dea.lib.unideb.hu/dea/community-listszabad elérésűTeljes szövegűvegyesnemA Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma (DEA) az egyetemen létrehozott dokumentumok digitális tárhelye. Az itt születő tudományos publikációk, hallgatói dolgozatok, oktatási anyagok, média tartalmak stb. különböző gyűjteményekbe szervezve kereshetők, böngészhetők. A repozitóriumban a hozzáférés több szinten valósul meg: a dokumentumok egy része mindenki számára hozzáférhető, míg mások kizárólag a Debreceni Egyetem számítógépein vagy zárt hálózaton keresztül érhetők el.

Az alábbi gyűjteményekben lehetséges külön-külön is keresni:
- Digitális könyvtár (egyetemi almanach, folyóiratok)
- Hallgatói dolgozatok
- PhD dolgozatok
- Publikációk (kutatói írások)
Deutsche Bibel GesellschaftnémetBiblikumhttps://www.bibelwissenschaft.de/startseite/szabad elérésűTeljes szövegűoktatásinemA Német Bibliatársaság által létrehozott honlap a Bibliai tanulmányozásához
Digitális Irodalmi Akadémia (DIA)magyarIrodalomtudomány, Bölcsészettudomány https://pim.hu/hu/dia szabad elérésűTeljes szövegűvegyesigen1998-ban jött létre a digitális könyvtár. Célja, hogy a kortárs magyar irodalom legjava és annak egyre bővülő köre egységesen kezelt adatbázisban legyen elérhető legyen.

A honlapon hozzáférhetővé vált a Petőfi Irodalmi Múzeum táraiban őrzött festmények, fényképek, kéziratok, hanganyagok, egyéb dokumentumok jelentős része. A Múzeum a DIA révén maga is tekintélyes mennyiségű műtárggyal, irat- és képanyaggal, relikviával gazdagodott. Az Akadémia rendszeres programokkal gazdagítja a Múzeum kortárs rendezvényeinek kínálatát.
Digitális Képarchívum (OSZK)magyarKéparchívumhttp://keptar.oszk.hu/ szabad elérésűTeljes szövegűképekigenA Digitális Képarchívum anyaga többféle forrásból származik. Egyrészt feldolgozzuk benne a MEK és az EPA illusztrált kiadványaiban, valamint az OSZK egyéb szerverein levő virtuális kiállításokban található képeknek egy válogatott halmazát, így ezek a képek önállóan is kereshetőkké és hivatkoz­hatókká válnak. Másrészt szeretnénk megnézhetővé tenni a Nemzeti Könyvtárban keletkező hatalmas digitális képanyagnak azt a részét, amely szerzői jogilag már nem védett (többnyire muzeális dokumentumok másolatai) és amelynek nincs saját, nyilvános webes felülete. Harmadrészt pedig gyűjtjük az Interneten vagy CD illetve DVD kiadványokon megjelenő digitális képeket, amennyiben azok megfelelnek a fenti gyűjtőkörnek és a tulajdonosuk hozzájárul a DKA-ban való szolgáltatáshoz.
Digitális TankönyvtármagyarMultidiszciplinárishttps://dtk.tankonyvtar.hu/szabad elérésűTeljes szövegűkönyveknem2005 óta működik az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtára, amely magyar nyelvű egyetemi tankönyveket, egyetemi jegyzeteket, tanári kézikönyveket tesz hozzáférhetővé digitális formában, ingyenes hozzáféréssel.

A főoldal felső menüjében elhelyezett keresésre kattintva, közös keresés kezdeményezhető a Tankönyvtár címeiben; a folyóiratok és könyvek közötti böngészésre ezen az oldalon van lehetőség.

A gyűjtemény színvonalát olyan kiadók neve is fémjelzi, mint a Balassi, Typotex, Osiris, Kossuth, Enciklopédia, Melánia, Mundus és a Tinta Kiadó.
Directory of Open Access Books (DOAB)angoltöbbnyelvűMultidiszciplinárishttp://www.doabooks.org szabad elérésűTeljes szövegűkönyveknemA Directory of Open Access Books akadémiai és egyetemi kiadók szabad hozzáférésű, szakmailag lektorált tudományos kiadványait tartalmazza. Tárgykörök szerinti keresésre is lehetőség van.
Directory of Open Access Journals (DOAJ)angoltöbbnyelvűMultidiszciplinárishttp://www.doaj.orgszabad elérésűTeljes szövegűfolyóiratoknemA Directory of Open Access Journals a szabadon, teljes szöveggel hozzáférhető tudományos, szakmailag lektorált folyóiratokat rendszerezi. A folyóiratok mind nyelvileg, mind a tartalmat tekintve széles spektrumból merítenek. A folyóiratok témakörök szerint is kereshetőek.
Egészségügyi Rendszerek Adattára (ERA)magyarEgészségügy, Orvostudomány https://era.aeek.hu/index.phpszabad elérésűTeljes szövegűvegyesnemAz Állami Egészségügyi Ellátó Központ országtanulmányait, tematikus tanulmányait és szakirodalmi összefoglalóit, híreit magába foglaló, rendszeresen frissülő felület.

A következőket tartalmazza:

- Adatok, összefoglalók, dokumentumok a magyar egészségügyről
- Tanulmányok az egészségügyi rendszerek jellemzőiről, működéséről
- Tanulmányok az egyes országok egészségügyéről
- Nemzetközi szakirodalmi szemle-hírek (HealthOnline)
- Tematikus keresés az országtanulmányokban és a HealthOnline-ban
- Az EU egészségügyi joganyaga, stratégiái
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)magyarMultidiszciplinárishttp://epa.oszk.hu/ szabad elérésűTeljes szövegűfolyóiratoknemAz Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok bibliográfiai adatbázisa, illetve egyes folyóiratok archiválását végzi. A szolgáltatás célja, hogy létrejöjjön az elektronikus időszaki kiadványok szervezett, több szempontból visszakereshető katalógusa.

Az archivált tételek nagy részében lehetőség van a teljes szövegű keresésre. Az állomány egyre gyarapszik, egyrészt az újonnan felkerülő tételekkel, másrészt a frissülő archivált kiadványok újabb és újabb számaival.

A MATARKA, az EPA és a HUMANUS adatbázisok közös keresőfelülettel is rendelkeznek.
EPA + HUMANUS + MATARKA közös keresőmagyarKatalógushttp://ehm.ek.szte.hu/ehm?p=0 szabad elérésűBibliográfiaifolyóiratoknemKözös felületen kereshető a 3 országos könyvtári adatbázis az EPA, a HUMANUS és a MATARKA. Az EPA a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartására, archiválására szolgál, a HUMANUS az OSZK fejlesztésében a humántudományok magyar vonatkozású irodalmának és cikkeinek bibliográfiai adatait teszi hozzáférhetővé, míg a MATARKA a magyar szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel.
EuropeanaangoltöbbnyelvűMultidiszciplinárishttp://www.europeana.eu/portal/ szabad elérésűTeljes szövegűvegyesigenAz Europeana Collections összesen több mint 50 millió digitalizált műhöz (könyv, zenemű, műalkotás, videó és hanganyag) biztosít hozzáférést. Célja az, hogy közös felületet nyújtson a tagállamokban digitalizált dokumentumok eléréséhez.
EUROSTATangoltöbbnyelvűStatisztikahttp://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
szabad elérésűFaktografikusvegyesnemAz adatbázis az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) által közzétett, az EU tagállamaival kapcsolatos statisztikákat, valamint elektronikus kiadványait tartalmazza. Az adatbázisban lehetséges az egyszerű és összetett keresés, valamint a témák szerinti böngészés is.
EUscreen - audiovizuális archívumangoltöbbnyelvűAudiovizuális Archívumhttp://www.euscreen.eu/
szabad elérésűTeljes szövegűvegyesigenAz EUscreen portál ingyenes online hozzáférést biztosít az európai műsorszolgáltatók és audiovizuális archívumok videóihoz, fotóihoz, szöveg- és hanganyagaihoz az 1900-as évektől a 2010-es évekig. A klipek betekintést nyújtanak a 20. és 21. századot alakító társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági eseményekbe. A fontos történelmi események mellett a mindennapi életet bemutató televíziós programokat is tartalmaz. Az adatbázis számos heterogén audiovizuális gyűjtemény között teremtett kapcsolatot; célja, hogy az oktatók, kutatók, szakemberek számára az európai audiovizuális tartalmak sokszínű forrásadatbázisát hozzák létre. Az EU-s forrásokból megvalósuló EUscreen projekt 2016-ban lezárult.
FIS BildungnémetPedagógia, Neveléstudomány http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_form_e.html
szabad elérésűTeljes szövegűvegyesnemA német kultúrkör neveléstudományi és oktatásügyi irodalmát tárja föl. A Német Nemzetközi Pedagógiai Kutatóintézet (DIPF) által előállított adatbázis három európai ország számos intézményének közreműködésével készül.
Forum HungaricummagyarMultidiszciplinárishttp://forumhungaricum.hu/szabad elérésűTeljes szövegűvegyesigenA Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele, így nyújtunk betekintést partnereink állományába, felfedjük a kulturális tartalmakat, amelyeknek holléte egységes adatbázis híján nehezebben lenne beazonosítható.

2013-tól kezdődően közel 170 – volt és jelenlegi – partnerintézmény adja közre digitalizált dokumentumait adatbázison keresztül, az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program segítségével.
FotótérmagyarKéparchívumhttps://fototer.oszk.hu/ szabad elérésűTeljes szövegűképekigenAz Országos Széchényi Könyvtár folyamatosan bővülő tartalomszolgáltatása, amely az intézmény által digitalizált fényképeket teszi elérhetővé. Az első két gyűjtemény az első világháború és a Trianon utáni Erdély fotográfiáit tartalmazza.
Gondolat KiadómagyarTörténettudomány, Társadalomtudomány https://www.szaktars.hu/gondolat/előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://www.szaktars.hu/gondolat/kbart/Az adatbázisban több mint 700 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el.
Görög Újszövetség - Magyar nyelvtani elemzésekkelmagyarBibliai nyelvekhttps://www.ujszov.hu/szabad elérésűTeljes szövegűoktatásinemA Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat görög Újszövetséget bemutató oldala. Az Újszövetség mellett a Septuaginta, valamint patrisztikus és klasszikus görög szövegek is tanulmányozhatók a honlapon. Hasznos segédanyag újszövetségi görög nyelv tanulásához.
HangtármagyarHangarchívumhttps://hangtar.oszk.hu/szabad elérésűTeljes szövegűhangfelvételekigenAz Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Hangtár adatbázisban több, mint 2600 digitalizált hangfelvétel (túlnyomórészt zenei, kisebb hányadában prózai hangdokumentum) válik meghallgathatóvá a nagyközönség és a kutatók számára. A 2021. január 22-én, a magyar kultúra napján élesített szolgáltatás több mint 150 órányi archív hanganyagot tesz közzé az OSZK Színháztörténeti és Zeneműtár gramofonlemez-gyűjteményének 1902 és az 1950-es évek vége között keletkezett anyagából. A célzott kereséshez többszempontú keresőrendszer áll rendelkezésre; a böngészni vágyók tíz kategória közül válogathatnak. A tájékozódást gazdag tárgyszókészlet, részletes bibliográfiai adatok és jó minőségben digitalizált címkefotók segítik.
Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa (HUMANUS)magyarKatalógushttp://www.oszk.hu/humanus/szabad elérésűBibliográfiaifolyóiratoknemA HUMANUS rendeltetése hozzáférhetővé tenni humántudományok (irodalomtudomány; nyelvtudomány; történelemtudomány; hadtudomány; politika; könyvtártudomány, könyvtörténet; filozófia; vallás, teológia; művészet; neveléstudomány; helytörténet) magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig.

A MATARKA, az EPA és a HUMANUS adatbázisok közös keresőfelülettel is rendelkeznek.
HungaricanamagyarMultidiszciplinárishttps://library.hungaricana.hu/hu/szabad elérésűTeljes szövegűvegyesigenA Hungaricana célja, hogy a nemzeti gyűjteményekben közös múltunkról fellelhető kultúrkincs (könyvek, folyóiratok stb.), áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. A portálon lehetőség van teljes szövegű keresésre és meghatározott oldalszámig a nyomtatott kiadással megegyező két­rétegű PDF letöltésére és azok nyomtatására. A library.hungaricana.hu oldalon több mint 150 intézmény és a nagyobb felekezetek anyagai között lehet kutatni.
Hungaricana - Közgyűjteményi portálmagyarMultidiszciplinárishttp://hungaricana.hu/hu/ szabad elérésűTeljes szövegűvegyesigenAz ingyenes és teljesszövegű hozzáférést bizosító adatbázis célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben fellelhető kultúrkincsek, történeti dokumentumok mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljanak hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek. A különböző adatbázisokban együtt is tudunk keresni.

A HUNGARICANA rendszer célja az NKA által támogatott közgyűjteményi digitalizálások eredményeinek bemutatása, publikálása. A honlap egyrészt információt ad a meghirdetett pályázatokról, közli a pályázati eredményeket, illetve egy publikációs felületet biztosít az elkészült adatbázisoknak. Az adabázisban az alábbi gyűjtemények érhetőek el:

Képcsarnok

Jelenleg 15 intézmény sok százezer képi dokumentumát adja közre, amelyek között a képeslapok és archív fotók mellett metszetek, sőt gigapixel felbontású festmények, falikárpitok is nagy számban megtalálhatóak. Célunk, hogy Magyarország legjelentősebb vizuális gyűjteményeit mindenki számára ingyenesen, áttekinthető módon tegyük közzé. Így a közös keresés mellett lehetőség van gyűjteményenkénti böngészésére, egyes dokumentumok tárgyszavazására, festmények, képzőművészeti alkotások szupernagyítására, valamint a szolgáltatáshoz térképi megjelenítés is csatlakozhat, ha az párosítható egy földrajzi hellyel, településsel.

Könyv- és Dokumentumtár

Gerincét a múzeumok, levéltárak saját kiadványai alkotják, köztük évkönyvek, sorozatok, folyóiratok, továbbá számos itt őrzött muzeális könyv, folyóirat gazdagítja a kínálatot. Emellett igen nagy számú intézmény, könyvtár által digitalizált anyagban kereshetünk: köztük helyi lapok, iskolai értesítők, hazai és határontúli folyóiratok, napilapok, egyházi kiadványok, stb. Az adatbázisban megtalálhatók az MDP és MSZMP központi és megyei vezetőtestületi iratai, Budapest Székesfőváros közgyűlési jegyzőkönyvei, több egyetem vezető testületi ülései jegyzőkönyvei, valamint egyházi levéltárak dokumentumai is. A majdnem 6 millió oldalnyi anyag digitalizálását jórészt az NKA támogatta.

Térképek:

MAPIRE – A Habsburg Birodalom történelmi térképei

A Mapire rendszer lehetővé teszi, hogy a Habsburg Birodalom illetve az Osztrák-Magyar Monarchia történelmi térképein navigáljunk a legmodernebb technológiák segítségével. Fő célja egységesen készített, a teljes Birodalomra kiterjedő katonai felmérések, kataszteri térképek közreadása, emellett azonban más, érdeklődésre számot tartó régi térképeket (pl. várostérképek) is felkerülnek az oldalra. A régi térképeket összehasonlíthatjuk akár az OpenStreetMap, akár a Google Maps térképekkel, sőt a Google Earth segítségével lehetőségünk van 3 dimenziós összehasonlításra is.

Térképgyűjtemény

Az adatbázis a legnagyobb hazai térképtárak anyagát tartalmazza. A Budapest Főváros Levéltára és a Magyar Nemzeti Levéltár anyaga szinte teljes, csak néhány fond, illetve a méret vagy rossz állapot miatt nem digitalizálható térképek hiányoznak. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből valamennyi kéziratos térképet tartalmazza az adatbázis. A hatalmas gyűjteménnyel rendelkező Hadtörténeti Intézet anyagából a legérdekesebb, leginkább kutatott részek: az Osztrák-Magyar Monarchia területét ábrázoló térképek, valamint az I. világháború hadszíntéri térképei kerültek publikálásra. A mintegy 100.000 térképszelvény többsége kéziratos, a legrégebbi anyagok a 17. század végéről származnak.

Levéltár
Index TheologicusangoltöbbnyelvűKatalógushttps://www.ixtheo.de/szabad elérésűBibliográfiaivegyesnemFolyóiratok tartalomjegyzékének szolgáltatása a teológia és a vallástudomány területéről
Internet ArchiveangoltöbbnyelvűMultidiszciplinárishttps://archive.org/szabad elérésűTeljes szövegűvegyesigenAz Internet Archive célja weboldalak és más, az interneten elérhető digitális értékek megőrzése. Két részből áll:

• Wayback Machine
Weboldalak archivált változatait gyűjti. Ha egy, már megszűnt oldal linkjét írjuk a keresőmezőbe, felkutatja az oldal korábban elmentett verzióját.

• Internet Archive
Több százezres mennyiségű tartalmat foglal magában: könyveket, filmeket, koncertfelvételeket, képeket, könyvtári gyűjteméyeket stb. A felhasználók is tölthenek fel anyagokat.
IWitness - Education through Genocide TestimonyangoltöbbnyelvűTörténettudomány, Pedagógiahttps://iwitness.usc.eduszabad elérésűTeljes szövegűvegyesigenAz IWitness az USC SOÁ Alapítvány fejlesztette ki oktatási céllal. Az adatbázis több, mint 1500 teljes élettörténethez, a holokauszt és más népirtások túlélőivel és tanúival készül felvételekhez kínál hozzáférést.
JSTORangoltöbbnyelvűBölcsészettudomány, Társadalomtudományhttps://www.jstor.org/előfizetettTeljes szövegűfolyóiratoknemhttp://about.jstor.org/content/jstor-title-lists

http://about.jstor.org/journals
A JSTOR adatbázis, több tudományterület folyóiratait és könyveit kínálja. A folyóiratok teljes szövege csak a megjelenést követő 3-5 év után kerülnek a gyűjteménybe. A könyvtárból jelenleg az adatbázis Essential Collection és a Religion (Current Collection) & Theology tartalmai érhetők el.
Az adatbázisban található folyóiratcikkek a nyomtatott kiadással megegyező (kétrétegű) PDF formátumban tölthetők le és nyomtathatók.
Szolgáltatások az adatbázisban:
- Workspace (regisztráció után): Segít a források mentésében, rendezésében és megosztásában, hivatkozások generálásában, megjegyzések írásában.
- Text Analyzer. BETA: Saját dokumentum feltöltése után szövegelemzés alapján ajánl cikkeket a témánkhoz. Elérhető 15 nyelven (köztük: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, holland és lengyel, továbbá portugál, török, héber, arab, kínai, japán, koreai)
- The JSTOR Understanting Series. BETA:
Segítségével megtudhatjuk, hogy egy-egy népszerűbb idézetet mely tudományos cikkek említik pl. King James Bible, Martin Luther King washingtoni beszéde, Shakespeare művei vagy az USA alkotmánya.
- Interview Archive (labs.jstor.org/interview): A Kunhardt Alapítvány Martin Luther King-ről szóló dokumentumfilmjének interjúi és oktatási segédanyagai között kereshetünk. Az interjúk mellett a témához kapcsolódó cikk- (JSTOR) és kép-ajánlásokat (Artstor) is kapunk.
- JSTOR Data for Research (regisztráció után): Szövegbányászathoz használható szolgáltatás
https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2021/02/x_JSTOR.png
KalligrammagyarBölcsészettudomány, Társadalomtudományhttps://www.szaktars.hu/kalligram/előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://www.szaktars.hu/kalligram/kbart/A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában.
KSH - Központi Statisztikai HivatalmagyarStatisztikahttp://www.ksh.hu/szabad elérésűFaktografikusvegyesnemA KSH országos szervezet, melynek legfőbb feladatköre az egyes gazdasági és társadalmi adatok gyűjtése, feldolgozása és közzététele. Az adatok 7 nagy témakör köré rendeződnek:

Népesség, népmozgalom
Társadalom
Általános gazdasági mutatók
Gazdasági ágazatok
Környezet
Területi adatok
Nemzetközi adatok
KSH - Statisztikai Szemle ArchívumamagyarStatisztikahttp://www.ksh.hu/statszemle_archive/szabad elérésűTeljes szövegűfolyóiratoknemA Központi Statisztikai Hivatal tudományos folyóiratának archívuma. 1923-tól kezdve érhetőek el a lap számai. Lehetőség van benne cím és év szerint keresni.
L’Harmattan Digitális AdatbázismagyarBölcsészettudomány, Társadalomtudományhttps://openaccess.hu/előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://openaccess.hu/node/92618/search?fulltext-query=Az 1999-ben alapított L’Harmattan Könyvkiadó az elmúlt 21 évben mintegy 1900 tudományos szakmunkát adott ki, számos egyetemi és kutatóintézeti kiadvány, sorozat jelenik meg gondozása alatt, elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományi szak- és tankönyvek területén. Az elmúlt években évi mintegy 150-170 kötetet tett közzé, jelenleg több mint 150 könyvsorozatot gondoz. A L'Harmattan Digitális Adatbázis utódaként létrejött L'Harmattan Open Access és Archívum platformon a kiadó open access módon megjelent és előfizetett kiadványai egyaránt hozzáférhetőek.
LearnTechLibangolPedagógia, Neveléstudomány https://www.learntechlib.org/ szabad elérésűBibliográfiaivegyesnemTudományos és lektorált tanulmányokat, folyóiratcikkeket és konferencia-kiadványokat tartalmaz az oktatástechnológia és az e-learning tárgyköréből. A találatok megtekintése és az absztraktok elolvasása ingyenes, de a teljes szövegű tanulmányokat csak az előfizetőknek biztosítják.
Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)magyarMultidiszciplinárishttp://mek.oszk.hu/ szabad elérésűTeljes szövegűvegyesnemA magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású, teljes szövegű elektronikus dokumentumok központi gyűjtőoldala. Naponta 4-5 új dokumentum kerül fel az adatbázisba, jelenleg közel 18 ezer tétel szerepel a gyűjteményben.

Tudományterületek alapján öt kategóriában lehet böngészni:

Természettudományok
Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok
Társadalomtudományok
Humán területek, kultúra, irodalom
Kézikönyvek és egyéb műfajok
Magyar Evangélikus Bibliográfia (MEB)magyarKatalógushttps://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/mebszabad elérésűBibliográfiaivegyesnemA Magyar Evangélikus Bibliográfia (MEB) célja, hogy a magyar evangélikusokkal kapcsolatosan összegyűjtse a nyomtatott dokumentumokat, illetve hogy megkönnyítse a magyar evangélikusokkal kapcsolatos könyvek és cikkek közötti kutatást. Az adatbázist tudatosan a HUMANUS adatbázissal együttműködve hozták létre, így az EHM-ben is kereshető. A bibliográfiába könyvek (évkönyvek); folyóiratcikkek; tanulmánykötetek (analitikus feltárással) és textuáriumok (!) kerültek.
Magyar Evangélikus Digitáis TármagyarHittudományhttps://medit.lutheran.hu/szabad elérésűTeljes szövegűvegyesnemA MEDiT adatbázis olyan evangélikus dokumentumokat gyűjt, melyek már nem esnek szerzői jogi védelem alá. A digitalizált műveket a Biblia, a rendszeres és gyakorlati teológia, az egyház­történet, a vallás- és társadalomtudomány témaköréből, és a Luther Kiadó kiadványai közül válogatták. Ezek mellett folyóiratok, levéltári- és muzeális anyagok, kéziratok és új tanulmányok is megtalálhatók. A teljes nyomtatott kiadással megegyező kétrétegű PDF letöltése és nyomtatása engedélyezett.
Magyar halotti költészet a 17. századbanmagyarIrodalomtudomány, Bölcsészettudomány http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/halal/ szabad elérésűBibliográfiaivegyesnemA XVII. századi magyar nyelvű halotti költészet teljes körű, sok szempontú gépi nyilvántartása. Szerkeszti Szentirmai Dóra.
Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB)magyarMultidiszciplinárishttp://mnb.oszk.hu szabad elérésűBibliográfiaivegyesnemAz Országos Széchényi Könyvtár által közreadott félhavonta frissített jegyzék, amely folyamatosan és teljes körűen közli a Magyarországon megjelenő könyvek és elektronikus dokumentumok bibliográfiai tételeit. A könyvek szakrendben, témájuk szerint vannak csoportosítva.
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet (MaNDA)magyarMultidiszciplinárishttps://mandadb.hu/szabad elérésűTeljes szövegűvegyesigenA kormány 2011 nyarán hívta életre a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet (MaNDA), az 1957-ben alapított Magyar Nemzeti Filmarchívum utódjaként.

Terveik szerint egy központi online felületen teszi közzé a már összegyűjtött, digitalizált és feldolgozott értékeket a legnagyobb állami gyűjteménytől a legkisebb magánmúzeumig. Célja az eddig zártan, szétszórtan működő digitális archívumok rendszerének összekapcsolása, hogy ezt a folyamatosan bővülő, hatalmas kincset egységesített szabvány szerint digitalizálja, őrizze és közzé tegye.

Filmgyűjtemények:

Játékfilmek
Dokumentumfilmek
Filmhíradók
Animációs filmek
Külföldi filmek

Egyéb gyűjtemények:

Könyvtár
Fotó- és Plakáttár
Médiatár
Diafilmtörténeti Gyűjtemény

2017. január elsejétől a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet megszűnt. A Forum Hungaricum működteti tovább kulturkincs.hu néven a MaNDA weboldalát.

A MANDA Archívuma az alábbi oldalról érhető el: http://mandarchiv.hu/
Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB)magyarEgészségügy, Orvostudomány http://mob.gyemszi.hu szabad elérésűBibliográfiaivegyesnemA bibliográfiában feldolgozásra kerülnek a Magyarországon megjelenő orvosi szakfolyóiratok szakcikkei, jelenleg közel 120 orvosi adatai tekinthetőek meg 1990-től kezdődően. Lehetőség van egyszerű, összetett keresésre, illetve böngészésre, viszont a találatok rendezésére nincs mód. 2005-től a folyóiratcikkek adatai mellett a folyóiratokban megjelent összefoglalókat is tartalmazza az adatbázis.
Magyarország képes történelmi kronológiájamagyarTörténettudomány, Társadalomtudomány http://www.kepido.oszk.hu/ szabad elérésűTeljes szövegűvegyesigenAz adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a mindennapok és ünnepek eseményeit követhetjük nyomon a kezdetektől a második évezred végéig. Az időrendben felsorolt szikár tényeket a tárgyi és szellemi kultúra emlékeivel, korabeli és később született képzőművészeti alkotások illusztrálják. Az időrendet 3.000 időpont mellett kb. 5.000 esemény alkotja. A képtárban több mint 12.000 kép található, közülük kiemelkedik az OSZK röplapgyűjteménye; jelentős mennyiségű metszet, képeslapanyag alapján kereshetőek a magyar vár-, város- és színháztörténet fontos helyszínei is.

Az adatbázis szabad hozzáféréssel megtekinthető. Az oldalon képtár, időrend és térkép szerint kereshet az érdeklődő.

Az adatbázis folyamatos bővülését az Enciklopédia Humana Egyesület és az OSZK együttműködése biztosítja.
Magyarországi KönyvtárakmagyarÁltalánoshttps://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/magyarorszagi-konyvtarak-adatbazisaszabad elérésűTeljes szövegűfaktografikusnemSzolgáltatási adatok az összes magyarországi könyvtárról
MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékemagyarMultidiszciplinárishttp://www.matarka.hu/ szabad elérésűBibliográfiaifolyóiratoknemA Matarka (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Katalógusa) több mint 1700 magyar kiadású folyóirat tartalomjegyzékét dolgozza fel. Cím(részlet) és szerző szerint lehet benne keresni. Az oldal évente majd másfél milliónyi használatot regisztrál, a feldolgozott cikkek száma több mint 2 millió és 30%-uknak a teljes szövegéhez hozzá lehet férni. Tartalma:

- magyar nyelvű vagy magyar kiadású szakfolyóiratok nyomtatásban megjelent számainak tartalomjegyzékei
- szerzők, címek, rovatok és oldalszámok
- linkek a cikkek teljes szövegére (ha ezek elérhetők az interneten)
- link az EPA-ban (Elektronikus Periodika Adatbázis) archivált cikkekre lehetőség cikkmásolatok rendelésére

A MATARKA 2002 óta létező, könyvtári konzorcium keretében a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével működtetett szolgáltatás. Az adatbázis építésében több mint 40 könyvtár, 30 feletti szerkesztőség, 8 magánszemély vesz részt.

A MATARKA, az EPA és a HUMANUS adatbázisok közös keresőfelülettel is rendelkeznek.
MediaKlikk - MTV MediatármagyarMultidiszciplinárishttp://www.mediaklikk.hu/mediatar# szabad elérésűTeljes szövegűfilmfelvételekigenA közszolgálati média archívuma. A következő televíziócsatornák adásait tartalmazza: M1, M2, M3, M4, M5, Duna Tv, Duna World. A rádiócsatornák közül az alábbiak műsorai érhetők el: Bartók, Dankó, Duna World, Kossuth, Nemzetiségi, Parlamenti, Petőfi.
Mesekatalógus 1980-1990magyarIrodalomtudomány, Bölcsészettudomány http://saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb?COLL=MESEKATAL%C3%93GUS szabad elérésűBibliográfiaikönyveknemAz adatbázis az 1980 és 1990 között megjelent gyűjteményes mesekötetek analitikus feltárását tartalmazza.

Az adatbázis segítséget jelent mindazok számára, - gyermekkönyvtárosok, gyerekek, szülők, pedagógusok, a báb- és filmművészet szakemberei - akik tevékenységük során kapcsolatba kerülnek a mesékkel.

A bibliográfia anyaga a FSZEK katalógusában kereshető. Itt az összetett keresésnél a Szakbibliográfia menüpontban lehet szűkíteni a Mesekatalógusra.
MOKKA-RmagyarKatalógushttp://www.eruditio.hu/mokka-r/szabad elérésűBibliográfiaikönyveknemA régi magyarországi nyomtatványok közös katalógusa
Múlt és JövőmagyarBölcsészettudományhttps://www.szaktars.hu/multesjovo/előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://www.szaktars.hu/multesjovo/kbart/A kiadó a világ friss judaisztikai műveiből, a legkülönfélébb nyelveken született zsidó irodalmat magyar fordításokban adja közre. A szorosan vett zsidó tárgyú témákon túl érdeklődik a tolerancia, a multikulturalizmus és a nonfiction irodalom iránt is.
Napvilág KiadómagyarTörténettudomány, Társadalomtudomány https://www.szaktars.hu/napvilag/ előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://www.szaktars.hu/napvilag/kbart/Az adatbázisban 370 kötet található a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak ismereteket.
Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)magyarAudiovizuális Archívumhttp://www.nava.huszabad elérésűRészlegesfilmfelvételekigenA NAVA – teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum – a magyar audiovizuális tartalmakat gyűjti össze.

Adatbázisa szabadon kereshető, a benne található műsorok teljes terjedelmükben pedig az úgynevezett NAVA-pontokon (amelyek a könyvtárakban, iskolákban stb. elérhető terminálokat jelent) tekinthetők meg. Az oktatási intézményekben található NAVA-pontok az adott intézmény diákjai, tanárai, hallgatói és kutatói számára állnak rendelkezésre, a nyilvános könyvtárak, múzeumok NAVA-pontjai pedig bárki számára szabad hozzáférést jelentenek az archívum gyűjteményeihez.

Gyűjtőkörébe tartoznak az országos földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorai. A NAVA ezenkívül befogad helyi műsorszolgáltatói vagy bármilyen egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból.

A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Az archívum 2006. január 1-jén kezdte meg munkáját.

A NAVA szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes a NAVA pontokon.
Nemzeti JogszabálytármagyarJogtudomány, Társadalomtudomány http://www.njt.hu/ szabad elérésűTeljes szövegűjogszabályoknemA Nemzeti Jogszabálytár portál elsődleges célja, hogy az állampolgárokat tájékoztassa a jogszabályok által meghatározott időszakon belüli tetszőleges joghelyzetről. Ezt a célt a szolgáltatás a hatályosított jogszabályszövegek elérhetővé tételével biztosítja. A hatályos szövegállapotok előállítása rendkívül összetett jogi munka, melyet erre a feladatra alkalmazott, képzett jogászok végeznek. A Nemzeti Jogszabálytár bármely tartalmi egysége megismerés céljából felhasználható, saját célra kinyomtatható. Nem használható fel semmilyen más publikálási célra sem online, sem más módon.
Népszámlálási Digitális AdattármagyarTörténettudomány, Társadalomtudomány http://library.hungaricana.hu/hu/collection/kozponti_statisztikai_hivatal_nepszamlalasi_digitalis_adattar/
szabad elérésűTeljes szövegűvegyesnemA Népszámlálási Digitális Adattár szabadon és kereshető formában hozzáférhetővé teszi az 1784 és 1996 közötti népszámlálások és mikrocenzusok összes kiadványát.
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR)magyarKatalógushttp://www.odrportal.hu/kereso/?lng=hu szabad elérésűBibliográfiaivegyesnemAz ODR (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer) kereső több bibliográfiai adatbázisban keres egyszerre: Corvinus Kutatások, DEA (Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma), EPA (Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis), HUMANUS (Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa), MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa ), MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) és NDA (Nemzeti Digitális Adattár).
Osiris KiadómagyarBölcsészettudomány, Társadalomtudományhttps://www.szaktars.hu/osiris/
előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://www.szaktars.hu/osiris/kbart/Az adatbázis 1750 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve, főként a humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi területre fókuszálva. A témakörök szerinti böngészés mellett lehetőség van szerző, cím és kulcsszó szerinti keresésre is a teljes adatbázisban, valamint az egyes könyveken belül is. A keresés során a találatokat lehet szűkíteni év és kategória szerint.
Pedagógiai Adatbázis (PAD)magyarKatalógushttp://opac.opkm.hu/pages/modules/opac/opac.php?fn=ss szabad elérésűBibliográfiaivegyesnemAz Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) Pedagógiai Adatbázisa (PAD) magában foglalja 1989-től a Magyar Pedagógiai Irodalom című nemzeti szakbibliográfia teljes anyagát, valamint az OPKM-ben feldolgozott idegen nyelvű szakkönyvek és válogatott folyóiratcikkek adatait. Az adatbázis tartalma: neveléselmélet, oktatáselmélet, oktatásügy, közoktatás, szakképzés, oktatásmódszertan, neveléslélektan, neveléstörténet, nevelésszociológia, gyógypedagógia. Az adatok forrása: a Magyarországon megjelent pedagógiai szakkönyvek, a jelentősebb gyűjteményes munkák analitikus feltárásban, magyar nyelvű folyóiratok pedagógiai tárgyú cikkei, az OPKM állományában hozzáférhető idegen nyelvű szakkönyvek és idegen nyelvű szakfolyóiratok válogatott cikkei. A tartalmi feltárást az OPKM saját tárgyszórendszere biztosítja. Az idegen nyelvű dokumentumok jelentős részéhez címfordítás és referátum is tartozik. Az adatbázisban megtalálható dokumentumok hozzáférhetők az OPKM állományában. Az adatbázis folyamatosan bővül az újonnan megjelenő információkkal és a korábban megjelent dokumentumok retrospektív feldolgozásával. A tervek szerint a feldolgozott anyagok köre ki fog terjedni az elektronikus dokumentumokra is.

A PAD a más országokban is létező neveléstudományi adatbázisok partnere kíván lenni. Ezért terminológiájában illeszkedik az amerikai ERIC adatbázishoz, az angol BEI-hez, a német CD Bildung adatbázishoz és az egységes Európai Uniós terminológiához.

A könyvtár online katalógusa az alábbi művek bibliográfiai leírásait tartalmazza:

A könyvtár állományában található könyvek 1984-től
A neveléstudomány teljes magyar szakirodalma 1989-től (könyvek, folyóiratcikkek és kötetekben megjelent tanulmányok)
Idegen nyelvű pedagógiai és pszichológiai szakkönyvek 1975-től
Magyar gyermek- és ifjúsági irodalom 1976-tól
Hagyatékból származó, mintegy 3000 kötet gyermek- és ifjúsági mű a 20.sz. első feléből
Kemény Gábor, Várkonyi Hildebrand és Nagy László személyi hagyatéka
A magyar közoktatás közismereti tankönyvei 1980-tól
Elemi népiskolai tankönyvek

Az egyes művek interneten hozzáférhető teljes szövegeihez az adatbázis közvetlen elérést biztosít, amennyiben a szerzői jog ezt nem korlátozza.
REAL repozitóriummagyarMultidiszciplinárishttp://real.mtak.hu/szabad elérésűTeljes szövegűvegyesnemA REAL az MTA Könyvtárának Repozitóriuma.Az adatbázis az MTA és/vagy az OTKA/NKFIH által támogatott kutatási programok keretében készült publikációk teljes szövegű anyagát, illetve az OTKA/NKFIH pályázatok kutatási zárójelentéseit tartalmazza. Üzemeltetője a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
REAL-J: folyóirat-gyűjteménymagyarMultidiszciplinárishttp://real-j.mtak.hu/view/journal/
szabad elérésűTeljes szövegűfolyóiratoknemA REAL-J gyűjtemény az MTA által digitalizált folyóiratokat tartalmaz.
REAL-PhD: PhD Dolgozat RepozitóriummagyarMultidiszciplinárishttp://real-phd.mtak.hu/szabad elérésűTeljes szövegűkönyveknemA REAL-PhD PhD dolgozatokat tartalmaz. Üzemeltetője a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

Az MTA KIK-kel kötött megállapodás alapján a következő egyetemek a REAL-PhD-ben archiválják a doktori iskoláikban megvédett doktori dolgozatokat:
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
Evangélikus Hittudományi Egyetem
Kaposvári Egyetem
Károli Gáspár Református Egyetem
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
OR-ZSE
Pannon Egyetem
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Testnevelési Egyetem

A fenti egyetemek által elhelyezett disszertációkon túl egyéb esetleges disszertációk is találhatóak a gyűjteményben, amelyekért a szerző / feltöltő a felelős. Közöttük magyar hallgatók külföldi egyetemeken megvédett disszertációi is megtalálhatóak.
Régi Ritka NyomtatványokmagyarMultidiszciplinárishttps://regiritka.oszk.hu/szabad elérésűTeljes szövegűvegyesnemAz Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárának folyamatosan bővülő digitális tartalomszolgáltatása, amely az intézmény által őrzött legkorábbi nyomtatványokhoz biztosít szabad hozzáférést. Magyarország leggazdagabb régi könyves kollekciójából elsőként gróf Apponyi Sándor jelentős történeti forrásértékkel bíró metszetgyűjteményének mintegy ezer darabja került fel az oldalra.
Repozitóriumi közös keresőmagyarMultidiszciplinárishttp://oaikereso.sztaki.hu/kereso/index.phpszabad elérésűTeljes szövegűvegyesnemAz MTA KIK által létrehozott közös kereső, amely a hazai repozitóriumokban (tudományos anyagok gyűjteményében) való együttes keresést teszi lehetővé. Az adatbázis 16 intézmény minősített repozitóriumának tételeit tartalmazza.
SajtóadatbázismagyarMultidiszciplinárishttps://opacplus.ogyk.hu/primo-explore/search?tab=default_tab&vid=OGYK&lang=hu_HU
szabad elérésűReferálófolyóiratoknemAz Országgyűlési Könyvtár által fenntartott Sajtóadatbázis a korábban PressDok (belföldi sajtófigyelés) és HunDok (külföldi sajtófigyelés) néven ismert adatbázisokból jött létre. Válogatott cikkek rövid tartalmi kivonatait tartalmazza a mértékadó külföldi folyóiratok magyar vonatkozású cikkeiből, valamint a hazai folyóiratok külföldi vonatkozású írásaiból.
Szaktárs AdatbázismagyarMultidiszciplinárishttps://www.szaktars.hu/előfizetettTeljes szövegűkönyveknemA Szaktárs közös felületen gyűjti össze és teszi közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók teljes portfólióját. Lehetőséget kínál arra, hogy 16 szakkiadó közel 15 ezer könyvének teljes szövegében egyszerre keressünk, de akár szűkíteni is lehet egy-egy kiadóra, vagy akár egy-egy könyvre is.https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2023/05/x_Szaktars_2021.png
Szaktudás KiadómagyarMezőgazdasághttps://www.szaktars.hu/szaktudas/ szabad elérésűTeljes szövegűkönyveknemhttps://www.szaktars.hu/szaktudas/kbart/Az adatbázis a Szaktudás Kiadó Ház több mint 300, nagyrészt agrártudományi szakkönyvét tartalmazza. A komolyabb, magasabb szakmai igényű olvasóinknak írt szakkönyveket nemcsak az agrár-felsőoktatásban használják, hanem mérnökök, szakemberek, nagytermelők, profi gazdálkodók könyvtárait is gazdagítják.

Az adatbázisban lehetőség van szerző, cím és kulcsszó szerinti keresésre a teljes adatbázisban, valamint az egyes könyveken belül is. A keresés során a találatokat lehet szűkíteni év szerint.
Szent István TársulatmagyarHittudományhttps://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat/előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat/kbart/A Szent István Társulat Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye.https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2023/05/x_Szaktars_SztIstvan.png
SzocioWebmagyarSzociológiahttp://szociologiai.fszek.hu//
szabad elérésűBibliográfiaivegyesnemA Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtára a szociológia országos szakkönyvtára. Szociológiai gyűjteményében több évtizede készül az a bibliográfia, melynek ez az internetes változata.

Az adatbázis jellemzői:

A SzocioWeb 1970-től megjelent magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiai adatbázisa. Az adatbázis jelenleg több mint 202 000 bibliográfiai tételből áll.

2018-tól új felületen, önállóan is kereshető a szociológiai irodalmi bibliográfia. A keresőfelület összességében ismerős lesz a FSZEK katalógusát használók számára, az egyedi elemek pedig a hatékony adatgyűjtést segítik.

Az adatbázis folyóiratcikkek, cikksorozatok, tanulmánykötetek, monográfiák, és többkötetes könyvek leírását tartalmazza a szociológia és határterületeinek köréből. Évente több mint 5000 tétellel bővül. 1000 könyv és közel 200 féle folyóirat analitikus feltárása alapján készül.

A tárgyszavas kereséshez érdemes használni a Böngészés funkciót, valamint a szótövek csonkolásához a % jelet.

Az adatbázis jelenleg több mint 15 ezer teljes szövegre utaló hivatkozást is tartalmaz.

Az adatbázis nemcsak a magyarországi, hanem a külföldön megjelenő magyar vonatkozású irodalmat is tartalmazza. A dokumentumok legnagyobb része megtalálható a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában.

A bibliográfia anyaga természetesen továbbra is kereshető a FSZEK katalógusában. Itt az összetett keresésnél a Szakbibliográfia menüpontban lehet szűkíteni a szociológiai bibliográfiára.
SzóTudásTármagyarSzótárakhttps://szotudastar.hu/előfizetettTeljes szövegűszótáraknemA SzóTudásTár megalkotója és fejlesztője,
az 1992 óta működő mára Magyarország piacvezető egynyelvű szótárkiadója, a Tinta Könyvkiadó. Az adatbázisban a Tinta Kiadó nagyszótárai (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy felületen érhetők el.
https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2023/05/x_Szotarcsomagok.png
TIT Gondolat KiadómagyarMultidiszciplinárishttps://www.szaktars.hu/titgondolat/előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://www.szaktars.hu/titgondolat/kbart/A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. A kiadó nagy hangsúlyt fektetett a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó adatbázis a kiadó gondozásában 1957-1995 között megjelent köteteket tartalmazza, köztük számtalan olyan alapművet, amely a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2023/05/TITGondolat.png
Typotex InterkönyvmagyarMultidiszciplinárishttps://edu.interkonyv.hu/előfizetettTeljes szövegűkönyveknemhttps://eisz.mtak.hu/images/cimlista//2022/Typotex_cimlista_2022.xlsxA Typotex Interkönyv adatbázisban több mint 500, elsősorban a felsőoktatásban használt, magyar nyelvű tankönyv, szakkönyv és jegyzet érhető el pdf formátumban a matematika, fizika, informatika, biológia, kémia, orvostudomány, mérnöki tudományok, pszichológia, filozófia, kommunikáció, művészetelmélet, menedzsment tárgyköréből. A művek teljes szövegében lehet keresni, valamint szerző, cím, sorozat, témakör szerint böngészni. Bejelentkezés után egy-egy könyv maximum 15%-a nyomtatható vagy letölthető.https://uni.lutheran.hu/wp-content/uploads/2021/02/x_Interkonyv.png
UnitasmagyarKatalógushttps://www.unitas.hu/szabad elérésűBibliográfiaivegyesnemAz Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja
Vizuális Történelmi Archívum - USC SOÁangoltöbbnyelvűTörténettudomány, Pedagógiahttps://vha.usc.edu/előfizetettTeljes szövegűfilmfelvételekigenAz USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma több mint 55 ezer videóinterjút tartalmaz, amelyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis 1335 magyar nyelvű interjút, valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz a holokauszttal kapcsolatban.
World Factbook, TheangolÁltalánoshttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbookszabad elérésűFaktografikusvegyesnemA CIA (Central Intelligence Agency) által készített adatbázis a világ országainak legfőbb adatait (történelem, földrajz, kormányzat, haderő, nemzetközi események stb.) tartalmazza.