teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Kutatástámogatás

A könyvtár segítséget nyújt a teljes nyitvatartási időben az elektronikus katalógus (OPAC) és az előfizetett adatbázisok használatában. Tájékoztat az állományról, a hozzáférhetőségről, eligazítja az olvasót az általa keresett tárgykör szakirodalmában. A könyvtárral, könyvtárhasználattal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik személyesen az olvasószolgálati pultoknál, telefonon a +36 1 469 10 50 (15-ös mellék) telefonszámon, illetve e-mailben is a konyvtar.teol@lutheran.hu címen.

A könyvtár szakrendjét az alábbi oldalon találják: SZAKREND

Dolgozatíráshoz

Az Adatbázisok menüpont alatt hasznos információkat talál az egyetem által előfizetett adatbázisokról, illetve néhány ingyenesen elérhető hasznos oldalról is. Az egyes adatbázisok részletes leírása mellett megtalálja a hozzáférési módokat is.

A szakirodalom keresésével kapcsolatban a könyvtár munkatársai az alábbiakban nyújtanak segítséget:

 • Az irodalomkutatás kezdeti lépései;
 • A témához kapcsolódó legjobb források, adatbázisok kiválasztása;
 • Összetett keresési stratégiák kidolgozása;
 • Szakirodalom összegyűjtése, rendszerezése, hatékony kezelése.

A fenti témákkal kapcsolatos kérdéseivel a keresse fel a könyvtár olvasószolgálatát. Amennyiben részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjen személyes konzultációt vagy segítséget a konyvtar.teol@lutheran.hu címen.

Hivatkozáskezelő szoftverek

A hivatkozáskezelő (referensz) szoftverek használatával egyszerűbb a szakirodalmi hivatkozások tárolása, rendszerezése és az irodalomjegyzékek elkészítése. A felhő alapú rendszerbe gyűjtött hivatkozások saját szempontok szerint rendezhetők, visszakereshetők és megoszthatók, az adatokhoz megjegyzések és csatolmányok (kép, teljes szöveg, videó) kapcsolhatók. A szoftverek számos hivatkozási stílust tartalmaznak, melyek a szövegszerkesztőkbe ágyazott eszközök révén a szöveg írásakor egyszerűen illeszthetők a tanulmányba. Az így beillesztett hivatkozások stílusa bármikor változtatható, s automatikusan generálható belőlük bibliográfia.

Az Elsevier Kiadó ingyenes hivatkozáskezelője, ami nagy hangsúlyt fektet a kutatói együttműködések támogatására. A Mendeley-ben a közösségi hálózatok mintájára építhető fel a kutatói kapcsolati hálózat. Egyéni regisztrációhoz kötött. Operációs rendszerek: Windows, Macintosh, Linux. Szövegszerkesztő: MS Word, LibreOffice, LaTeX

Népszerű ingyenes online hivatkozáskezelő, számos funkcióval. A legtöbb adatbázissal és szövegszerkesztővel kompatibilis. Egyéni regisztrációhoz kötött. Operációs rendszerek: Windows, Macintosh, Linux. Szövegszerkesztő: MS Word, LibreOffice, LaTeX GoogleDocs.

Önálló tájékozódáshoz az alábbi kapcsolódó anyagokat ajánljuk

Mit várnak tőlem? Kutatás, anyaggyűjtés, szövegírás, érvelésmódok; hivatkozások, jegyzetek, bibliográfiák. Az írás elkezdéséhez nagy segítséget nyújthatnak az alábbi könyvek – akár az első szemináriumi dolgozathoz, akár szakdolgozathoz, diplomamunkához:

Kránitz Mihály – Török Csaba: Teológiai módszertan. Elméleti és gyakorlati bevezetés (Budapest, 2017) – elérhető a Szaktárs adatbázisból: https://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat/view/kranitz-mihaly-torok-csaba-teologiai-modszertan-elmeleti-es-gyakorlati-bevezetes-2017

Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan. Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába (Osiris tankönyvek, 2005)  – elérhető a Szaktárs adatbázisból: https://www.szaktars.hu/osiris/view/hera-gabor-ligeti-gyorgy-modszertan-bevezetes-a-tarsadalmi-jelensegek-kutatasaba-osiris-tankonyvek-2005/

Gyurgyák János: A tudományos írás alapjai – elérhető a Szaktárs adatbázisból: https://www.szaktars.hu/osiris/view/gyurgyak-janos-a-tudomanyos-iras-alapjai-utmutato-szeminariumi-es-tudomanyos-diakkori-ertekezest-szakdolgozatot-es-disszertaciot-iroknak-2019/

Teológusoknak, lelkészeknek

2020. január 1-je óta a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) munkatársainak az EHE Könyvtárába a tagság váltása kvázi ingyenes (a beiratkozási díjat éves elszámolás alapján a MEE fizeti meg). Az EHE számos magyar és idegen nyelvű adatbázisra fizet elő, melyeken keresztül elérhető a kurrens teológiai, pedagógiai és diakóniai szakirodalom. Ennek segítségével a beiratkozott könyvtárhasználók könnyen figyelemmel kísérhetik az aktuális témákat, legújabb cikkeket, tanulmányokat és ezeket hasznosíthatják kutatómunkájuk során. A beiratkozott olvasók számára elérhető az ATLAS Plus adatbázis, ami az Amerikai Teológiai Könyvtárak Egyesületének vallástudományi adatbázisa. Az adatbázisban főként angol nyelven írt folyóiratcikkek, könyvismertetések és tanulmányok érhetők el a vallás és a teológia minden területéről. Kereshetünk bibliai hely szerint is, így könnyen elérhetők bibliatanulmányok és igehirdetési előkészítők is. Az adatbázis elérhető a http://search.ebscohost.com/ oldalon.

A Könyvtárban az alábbi kapcsolódó e-könyvcsomagok érhetők el:

 • Springer Nature / Religion and Philosophy 2019
 • Springer Nature / Religion and Philosophy 2020

Bővebb információ az Adatbázisok és E-könyvek oldalon található.

Bibleworks

Az olvasótermekben és az Evangélikus Teológus Otthonban elhelyezett számítógépeken elérhető a bibliai nyelvek tanulmányozását és az exegézist segítő BibleWorks szoftver 10-es verziója. A program elmélyült tudományos kutatásra, de mindennapi használatra is alkalmas. A mostani újításokkal még barátságosabb a munka az ősi szövegekkel. A 10-es verzió újdonságait itt (http://www.bibleworks.com/content/new.html) mutatják be a készítők. Itt pedig található egy bemutató videó a 10-es verzióról:

Igehirdetési előkészítők

Igehirdetésre való készüléshez az Igehirdetési Előkészítők Tára (IHLET) található részletesebb segítség.

Amennyiben részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjen személyes konzultációt vagy segítséget a konyvtar.teol@lutheran.hu címen.

Oktatóknak, doktoranduszoknak

MTMT

A kutatásfinanszírozói elvárások és rendeletek alapján a publikációkban megjelenő hazai kutatási eredményeket rögzíteni kell a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára által üzemeltetett Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT). A doktoranduszoknak kötelező jelleggel legkésőbb a doktori dolgozat leadásáig rögzíteniük kell publikációs listájukat a felületen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen az MTMT-vel kapcsolatos koordinátori feladatokat Mészáros Kornélia és Tóth Beáta látja el. Elérhetőségeiket a Munkatársak oldalon találják. Az MTMT regisztrációval és feltöltéssel kapcsolatos útmutatók itt érhetők el: https://mtmt.hu/dokumentumok, videós segédlet pedig az alábbi oldalon tekinthető meg:

Az EduID használatához MTMT-ben itt található segítség: https://www.mtmt.hu/sites/default/files/eduid_hasznalata_az_mtmt-ben.pdf

Publikálás

Az utóbbi évtizedekben a tudományos kommunikáció jelentős változásokon ment át. A különböző értékelési rendszerek mérőeszköze lett, hogy az egyes kutatók hol, mennyit publikálnak és ezekre hol, kik és mennyi hivatkozást adtak. Az Akadémiai Kiadó és a Magyar Tudományos Akadémia EISZ Titkársága között kötött Open Access (OA) szerződés alapján az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak, doktoranduszainak lehetőségük van cikkeiket, tanulmányaikat az Akadémiai Kiadó folyóirataiban (https://akjournals.com/fileasset/kiado/OA/eisz/EISZ_publish_folyoirat_lista.pdf), illetve könyveiket az Akadémiai Kiadó MeRSZ adatbázisában publikálni.
Szerzői útmutató a MeRSZ-en publikálandó kéziratok elkészítéséhez
Kézirat benyújtása a MERSZ-re

További információkért keressék Mészáros Kornéliát. Elérhetőségét a Munkatársak oldalon találják.

Megjelent írásai számára így biztosíthatja a láthatóságot:

 • Hozzon létre kutatói profilt az academia.edu oldalon vagy más szolgáltató felületén (pl. https://www.researchgate.net).
 • Publikációit open access folyóiratokban és/vagy open access repozitóriumokban helyezze el (pl. MTAK REÁL).
 • Ossza meg publikációit ismerősei, kutatótársai között!
 • A cikkeire érkező hivatkozásokat (citáció) ellenőrizheti a Web of Science, a Scopus vagy a Google Scholar keresőjében.

Open Access publikáláshoz ajánljuk még az alábbi oldalt: https://openscience.hu/hogyan-publikaljunk-oa/

Amennyiben részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjen személyes konzultációt vagy segítséget a konyvtar.teol@lutheran.hu címen.

ORCID (Open Research and Contributor Identifier) regisztráció

Az ORCID (Open Research and Contributor Identifier) egy nemzetközileg általánosan elfogadott szerző azonosító kód (pl. 0000-0002-9139-8370), mely biztosítja a kutató egyértelmű azonosítását. Az ORCID igénylése ingyenes a szerzők számára és mindössze pár percet vesz igénybe: https://orcid.org/register

1. Űrlap kitöltése
2. E-mailben a regisztráció megerősítése.
3. Belépés után a felhasználói adatlapnál látszik az ORCID ID az “https://orcid.org/” utáni résznél lévő szám (4×4 szám)

További részletek és MTMT összekapcsolási lehetőség: https://openaccess.mtak.hu/orcid/

Pedagógusoknak

2020. január 1-je óta a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) munkatársainak az EHE könyvtárába a tagság váltása kvázi ingyenes (a beiratkozási díjat éves elszámolás alapján a MEE fizeti meg). Az EHE számos magyar és idegen nyelvű adatbázisra fizet elő, melyeken keresztül elérhető a kurrens teológiai, pedagógiai és diakóniai szakirodalom. Ennek segítségével a beiratkozott könyvtárhasználók könnyen figyelemmel kísérhetik az aktuális témákat, legújabb cikkeket, tanulmányokat és ezeket hasznosíthatják kutatómunkájuk során. A Könyvtárban az alábbi kapcsolódó e-könyvcsomagok érhetők el:

 • Springer Nature / Education 2020
 • Springer Nature / Psychologie 2018

Bővebb információ az Adatbázisok és E-könyvek oldalon található.

Amennyiben részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjen személyes konzultációt vagy segítséget a konyvtar.teol@lutheran.hu címen.

Diakóniában dolgozóknak

2020. január 1-je óta a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) munkatársainak az EHE könyvtárába a tagság váltása kvázi ingyenes (a beiratkozási díjat éves elszámolás alapján a MEE fizeti meg). Az EHE számos magyar és idegen nyelvű adatbázisra fizet elő, melyeken keresztül elérhető a kurrens teológia, pedagógiai és diakóniai szakirodalom. Ennek segítségével a beiratkozott könyvtárhasználók könnyen figyelemmel kísérhetik az aktuális témákat, legújabb cikkeket, tanulmányokat és ezeket hasznosíthatják kutatómunkájuk során. A Könyvtárban az alábbi kapcsolódó e-könyvcsomagok érhetők el:

 • Springer Nature / Psychologie 2018
 • Springer Nature / Social Sciences 2020
 • Springer Nature / Sozialwissenschaften und Recht 2019

Online elérhető folyóiratok:
Magyar Pszichológiai Szemle
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika

Bővebb információ az Adatbázisok és E-könyvek oldalon található.

Amennyiben részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjen személyes konzultációt vagy segítséget a konyvtar.teol@lutheran.hu címen.