teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

DÖK

Doktorandusz önkormányzat

A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzat (DÖK) látja el. A doktorandusz önkormányzatnak minden doktorandusz a tagja, választó és választható. (Nftv. 63. §) A DÖK-nek egyetértési, véleményezési, javaslattételi jogosultsága van.

DÖK képviselet az alábbi testületekben, bizottságokban van:

  • Szenátus
  • Oktatói Tanács
  • Doktori és Habilitációs Tanács
  • Minőségbiztosítási Bizottság.

DÖK képviselő a 2020/21-es tanévben: Seben Glória