teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Teológia (teológus-lelkész)

Teológia (teológus-lelkész) osztatlan mesterképzés

Szaknév: Teológia (teológus-lelkész)

Szint: osztatlan mesterképzés

Képzési idő: 12 félév

Kreditek: Megszerzendő kreditek száma: 360 kredit

Szakképzettség: okleveles teológus-lelkész

Tagozat: nappali

A képzés célja: Felkészítés a teológia tudományának művelésére és az evangélikus lelkészi hivatás betöltésére. A szak a keresztény teológiai hagyomány egészére épülő alapismereteket nyújt és követel meg, felkészíti a hallgatókat az önálló, evangélikus szemléletű teológiai gondolkodásra, továbbá az evangélikus egyházban, de elsődlegesen a Magyarországi Evangélikus Egyházban végzendő lelkészi munkára, és kialakítja bennük az ehhez szükséges jártasságokat, készségeket és szemléleti jellemzőket

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 400.000 Ft/félév

Idegennyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez elvárt legalább egy élő idegen nyelv ismerete (B2, C nyelvvizsga) és a teológiai szaknyelvi képzés teljesítése.

JELENTKEZEM!