teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Letéti könyvtárak

A könyvtár az alábbi részlegekből épül fel:

 1. Központi könyvtár (“soproni anyag” és modern anyag)
 2. Tanszéki letéti könyvtárak
 3. Kollégiumi letéti könyvtárak

A központi könyvtár és a letéti könyvtárak hálózatban működnek. A letéti könyvtárak állománya a könyvtári állomány részét képezi, feldolgozása folyamatos. A kihelyezett művek nagy része a könyvtár leltárkönyvében és online katalógusában szerepel könyvtári/tanszéki/intézeti lelőhelykóddal. Kivétel: Evangélikus Teológus Otthoni Letét, ahol a könyvtári dokumentumok nyilvántartásba vétele a mindenkori ETO könyvtáros feladata. A letéti állományok kötetei az online katalógusban ‘Tanszéki kölcsönzés’ státuszt kapnak. A kötetek kölcsönzéséhez minden esetben szükséges a tanszékvezető/intézetvezető/kollégiumvezető engedélye.

Tanszéki letéti könyvtárak

 • Egyháztörténeti Tanszéki Letét

A tanszéken közel 150 kötet található.

A tanszék állományában való keresés a könyvtár katalógusában az Összetett keresésen belül a “Gyűjtemények” rész alatt jelölhető ki.

 • Egyházzenei Tanszéki Letéti

A tanszéken közel közel 1.100 kötet található.

A tanszék állományában való keresés a könyvtár katalógusában az Összetett keresésen belül a “Gyűjtemények” rész alatt jelölhető ki.

 • Gyakorlati Teológia Tanszéki Letét

A tanszéken közel 1.800 kötet található. A tanszéken a hazai és nemzetközi gyakorlati teológiai szakirodalom közül lehet válogatni, amely téma szerint rendszerezve áll az érdeklődők rendelkezésére.

A tanszék állományában való keresés a könyvtár katalógusában az Összetett keresésen belül a “Gyűjtemények” rész alatt jelölhető ki.

 • Gyakorlati Intézeti Letét

Az intézetben körülbelül 60 kötet található.

A tanszék állományában való keresés a könyvtár katalógusában az Összetett keresésen belül a “Gyűjtemények” rész alatt jelölhető ki.

 • Ószövetségi Teológia Tanszéki Letét

A tanszéken közel 1400 kötet található. A tanszék egyik különlegessége egy jelentős, különböző hagyatékokból származó régészeti, valamint ugarittal foglalkozó szakirodalom.

A tanszék állományában való keresés a könyvtár katalógusában az Összetett keresésen belül a “Gyűjtemények” rész alatt jelölhető ki.

 • Rendszeres Teológia Tanszéki Letét

A tanszéken közel 450 kötet található.

A tanszék állományában való keresés a könyvtár katalógusában az Összetett keresésen belül a “Gyűjtemények” rész alatt jelölhető ki.

 • Újszövetségi Teológia Tanszéki Letét

A tanszéken közel 300 kötet található.

A tanszék állományában való keresés a könyvtár katalógusában az Összetett keresésen belül a “Gyűjtemények” rész alatt jelölhető ki.

 • Vallás- és Társadalomtudományi Tanszéki Letét

A tanszéken közel 260 kötet található. A tanszék könyveinek állománya igen sokrétű, és legtöbb esetben igazodik a tanszék kutatási területéhez. Sok könyv érhető el magyar nyelven, ezen felül német és angol nyelvű könyvek is találhatók. Főbb témák: vallástörténet és világvallások, filozófiai művek, vallásközi párbeszéd, felekezetek, természettudomány és vallás, szekták.

A tanszék állományában való keresés a könyvtár katalógusában az Összetett keresésen belül a “Gyűjtemények” rész alatt jelölhető ki.

Tanszéki nyilvántartás: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y-jsM5gpa2_uVFu6rbIcreihqE7otHDWuqd0Y4ZSDyU/edit#gid=0 

 • Valláspedagógia Tanszéki Letét

A tanszéken közel 540 kötet található.

A tanszék állományában való keresés a könyvtár katalógusában az Összetett keresésen belül a “Gyűjtemények” rész alatt jelölhető ki.

Kollégiumi letéti könyvtárak

 • Evangélikus Teológus Otthoni Letét (ETO Könyvtár)

A könyvtár célja, hogy az ETO lakóinak tanulmányi munkáját segítse. A könyvtárat az ETO lakói bármikor igénybe vehetik. A könyvtár a kollégium földszintjén található, az egyetemi lelkész irodája mellett, a kápolnával szemben.  A könyvállomány hagyatéki ajándékokból és az egyetemi könyvtár adományaiból gyarapodik. A könyvek tematika alapján kerültek elhelyezésre. A könyvtárban magyar és idegen nyelvű kiadványok egyaránt megtalálhatóak. A kölcsönzés lelkiismereti alapon működik. A könyvtárban található egy papír alapú táblázat, amelyre kötelezően fel kell írni a kikölcsönzött könyv címét, a kölcsönzés napját, illetve a kölcsönző nevét. A könyvtárban kettő számítógép áll a lakók rendelkezésére, melyeken keresztül elérhető az egyetemi könyvtár digitalizált állománya is.

 • Melanchthon Evangélikus Szakkollégiumi Letét

A szakkollégium tudományos munkáját segítő kötetek kerülnek beszerzésre. A kötetek a kollégium vezetőjénél érhetőek el. A kollégiumi könyvtár állományában való keresés a könyvtár katalógusában az Összetett keresésen belül a “Gyűjtemények” rész alatt jelölhető ki.