teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Küldetésnyilatkozat

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az 1557 óta evangélikus szellemben működő soproni latin iskolából (Schola Latina-ból) kialakult Teológiai Intézetnek és az 1892-ben önállóvá vált Soproni Evangélikus Theologiai Főiskolának, majd a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 1923-ban létesített soproni Evangélikus Hittudományi Karának és az 1951-ben megalakult Evangélikus Teológiai Akadémiának lelki-szellemi örököse és jogutódja, a Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott, államilag elismert felsőoktatási intézmény.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem ma Magyarország egyetlen alap-, mester- és doktori képzést nyújtó evangélikus felsőoktatási intézménye, és mint ilyen, feladatait egyrészt országos szinten látja el, másrészt tevékenysége kihat a határon túli magyarok felsőfokú képzésére is.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem feladata:

  • az egyetemi szintű evangélikus lelkészképzés,
  • részvétel az egyház társadalmi szerepvállalásában képzések megfelelő biztosításával, így különösen teológusok, hittantanárok, lelkészi és diakóniai munkatársak és kántorok felsőfokú képzése
  • az anyanyelvi, idegen nyelvi és szaknyelvi ismeretek bővítése,
  • a magyar és az egyetemes kultúra fejlesztése,
  • a teológia tudományos művelése,
  • a teológiai doktori képzés és habilitáció.