teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Kollégium

Evangélikus Teológusotthon

Az egyetem kollégiuma Evangélikus Teológusotthon (ETO). A férőhelyek száma 109 ágy. A 2004-es bővítés eredményeként korszerűen felszerelt egy- és kétágyas szobák, kápolna, tornaterem, teakonyhák és más közös helyiségek teszik valóban otthonossá az épületet. A kollégium konyhája és ebédlője az egész intézményt szolgálja.

A hitéleti képzés jellegéből fakadóan a teológusotthon nem csupán a szokásos kollégiumi funkciókat látja el, hanem fontos szerepet játszik a hivatásra való felkészítésben. Az itt folyó tevékenység a szakkollégiumokhoz hasonlóan kiegészíti az egyetemi képzést.

A teológia-hallgatók gyülekezete

Vajon hogyan él együtt közel nyolcvan teológiai hallgató az egyetem kollégiumában, a teológusotthonban, és hogyan válnak a gyülekezeti szolgálatra készülők a tanulás alatt maguk is egy sajátos gyülekezetté? Ez az a kérdés, amelynek megválaszolása az egyetem lelkészének legfőbb feladata, hiszen a tanulás mellett a közösségi és lelki életnek legalább akkora szerepet kell kapnia a teológusok életében.

Ennek megfelelően alakult ki az egyetemi mindennapok rendje. Az egész nap folyó elődadásoknak, szemináriumoknak igei keretet adó reggeli és esti áhítatok, az adventi és böjti időszakban sorra kerülő, gyülekezetek meglátogatását célzó különböző alkalmak (szupplikációk, teológusnapok, hospitációk, passiókörút) mellett szinte minden hétre jut valami különleges program, ünnepség vagy vidám összejövetel, amely nélkülözhetetlen szerepet játszik abban, hogy az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói egy közösséggé, egyetlen intézményben koncentrálódó gyülekezetté válhassanak.

Jelentkezés a kollégiumba

Az egyetemünkre felvételt nyert hallgatók kérhetik felvételüket az ETO-ba. Külön felvételi eljárás számukra nincs, elsőbbséget élveznek, és amennyiben igénylik, biztosítjuk számukra a férőhelyet. A Melanchthon Szakkollégium a fennmaradó kollégiumi helyekre felvételt hirdet. Erre a megadott jelentkezési határidőn belül kell pályázatot benyújtani, benne önéletrajzzal és motivációs levéllel.
Jelentkezni az EHE online jelentkezési felületén kell, a helyek meghirdetését követően (július-augusztus). 

Kollégiumi vendégszobák

A kollégiumban vendégszobák is rendelkezésre állnak, amelyek elsősorban az esti/levelező tagozatos hallgatók időszaki szállásigényének kielégítését szolgálják, de külsős vendégek számára is igénybe vehetőek.

Érdeklődni: recepcio.teol@lutheran.hu

Díjak a kollégiumban

  • Vendégszoba alapár 6.500,- Ft/fő/éj
  • Diák vendégszoba/esti és levelezős hallgatók kedvezményes szállás díja (csak a képzéssel összefüggő alkalmakra) 4.000,- Ft/fő/éj