teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Iskolai Közösségi Szolgálat

EHE > Iskolai Közösségi Szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltak szerint, az iskolai közösségi szolgálat keretein belül az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára is fogad és foglalkoztat diákokat, fogadószervezetként lehetőség biztosít az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő középiskolai diákok számára, hogy munkahelyi tapasztalatot, szakmai gyakorlatot szerezhessenek.

Az iskolai közösségi szolgálat keretében munkát végző diákok mellé a munka teljes időtartama alatt biztosítjuk a szakképzett felnőtt munkatársak odafigyelését, a munkavégzés figyelemmel kísérését, az elvégzett munka értékelését.

Az intézményünkben végzett feladatokkal (pl. háttérmunkákban való részvétel, raktári könyvrendezés, könyvtári dokumentumok jelzetelése, visszasorolása; folyóiratok rendezése, válogatása; duplumlista összeállítása, könyvrendelés érkeztetésében való segédkezés, szkennelés) a diákok a könyvtárhasználói ismereteiket is tovább mélyítik, amely a továbbtanulásnál elengedhetetlen lesz a számukra.

A könyvtár részéről a program felelőse és kapcsolattartója: Mészáros Kornélia

Eddig az alábbi oktatási intézményekkel kötöttünk együttműködési megállapodást:

Jogszabályi háttér

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  4. § (13) bekezdés: A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.
  6. § (4) bekezdés: Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
  97. § (2) bekezdés: „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
  45. A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
  133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. (2) A közösségi szolgálat keretei között a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős területen folytatható tevékenység.

Budapest, 2020. december