teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

A képzés célja:  Olyan felkészült katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak egyházuk igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal:

  • alkalmasak a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis egyházközségi, gyülekezeti feladatainak ellátására, valamint a köznevelésben (óvodától általános iskola 8. osztályig) a hitoktatás feladatának ellátására.
  • alkalmasak lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, végzésére, karitatív-kulturális tevékenységek végzésére
  • ismerik az MEE diakóniai intézményhálózatát, vállalt feladataikat, illetve képesek az egyén és közösségük társadalmi integrációjának támogatására

Szaknév: Katekéta-lelkipásztori munkatárs
Specializáció: diakónia

Szakképzettség: katekéta-lelkipásztori munkatárs

Szint: alapképzés

Képzési idő: 6 félév

Megszerzendő kreditek száma: 180 kredit

Tagozat: esti

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 130.000 Ft/félév

Idegennyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex (C) típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Képzési napok 2022-2023

JELENTKEZEM!