teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

GYIK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Könyvtár

Mik a könyvtár elérhetőségei? Facebookon is fent van a könyvtár?

Címünk: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. (Google maps: http://tiny.cc/EHEK)
Telefon: +36-1- 4691-050/15
E-mail cím: konyvtar.teol@lutheran.hu
Honlap: https://teol.lutheran.hu/ → Felső menü: Könyvtár
Online katalógus: http://corvina.lutheran.hu
Facebook: https://www.facebook.com/ehekonyvtar

Mi a könyvtár gyűjtőköre?

A könyvtár alapdokumentumait, köztük a Gyűjtőköri Szabályzatot is a könyvtári honlapon tettük közzé (az SZMSZ 1. sz. melléklete): [link] https://teol.lutheran.hu/images/file/kvtar/kvt-dok/EHEK_szmsz%282014%29.pdf

Mi a könyvtár küldetésnyilatkozata?

A könyvtár feladata, hogy mint felsőoktatási szakkönyvtár, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak és hallgatóinak báziskönyvtáraként segítse az egyetem tanulmányi, tudományos kutatási, oktató-nevelő, valamint közművelődési munkáját és az ehhez szükséges feltételek biztosítását. Működjön mindenki számára, de elsősorban a budapesti régió protestáns teológia iránt érdeklődő kutatói, és a Magyarországi Evangélikus Egyház regionális kutatóközpontjaként, a tudásalapú társadalom alapintézményeként.
A könyvtár mint nyilvános könyvtár feladata, hogy információs rendszerével és gyűjteményével mindenki számára korszerű hozzáférést biztosítson a rendelkezésére álló információhoz és dokumentumokhoz, magas színvonalon szolgálja ki a regionális és városi szakmai (teológiai) információs igényeket, gyűjteménye és szolgáltatásai révén biztosítson minél kedvezőbb feltételeket használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz.

Milyen szolgáltatások vehetők igénybe a könyvtárban?

Helyben használat, internethasználat, szkennelési, illetve fényképezési lehetőség, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés.

Melyek a könyvtár ingyen igénybe vehető szolgáltatásai?

Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások: a könyvtár látogatása, a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, az állományfeltáró eszközök használata, információadás a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Gyengénlátók részére milyen szolgáltatásokat nyújt a könyvtár?

Egy speciális számítógép és szkenner áll rendelkezésre gyengénlátó olvasóink részére.

Kerekesszékkel megközelíthető-e a könyvtár, és a könyvtári olvasótermek?

Nem. Kölcsönzés esetén az egyetem recepciójára tudjuk vinni a könyvet.

Mikor van nyitva a könyvtár?

A könyvtár aktuális nyitvatartási rendjéről a honlapon tájékozódhat. A könyvtár nyitvatartása az alábbi oldalról érhető el: https://uni.lutheran.hu/konyvtar-nyitvatartas/

Könyvtári állomány

Mekkora a könyvtár állománya? Hány kötet könyv és folyóirat található a könyvtárban?

A könyvtár könyvállománya 70.000 kötetre tehető. A folyóiratok száma: közel 600 cím található, melyből a magyar nyelvű állomány: 78 cím kurrens folyóirat és 147 cím retrospektív folyóirat található. Az idegen nyelvű állomány: 53 cím kurrens folyóirat és közel 300 cím retrospektív folyóirat található.

Hol tudom megnézni, hogy milyen folyóiratok érhetők el a könyvtárban?

A folyóiratok kis százalékban kereshetők a katalógusban. A könyvtárban megtalálható magyar nyelvű folyóiratok listája az alábbi oldalon tekinthető meg: http://tiny.cc/ehek-folyoiratok A folyóiratok listája az alábbi oldalon érhető el: [link]

Hol találhatók a folyóiratok a könyvtárban?

Mind a magyar, mind az idegen nyelvű kurrens (folyamatosan érkező) folyóiratok az olvasói terekben kerültek elhelyezésre. A folyóiratok retrospektív (már nem gyarapodó) állománya a raktári terekben található, ezek a számok a könyvtáros segítségével kutathatók.

Hogyan kereshetek a folyóiratok között? Van lehetőség a tartalomjegyzékekben vagy a teljes szövegekben keresni? Mi az az online repertórium?

Számos folyóirathoz készítettek repertóriumot, mely egy adott időszakban megjelent folyóiratszámok cikkeinek valamilyen rendszer szerint készült összesítője, mutatója. A visszakeresés történhet pl.: tárgyszó, szerző neve, rovatok szerint. A hatékony tartalomfeltárás eszközeként – a hagyományos papír formátumú repertóriumok mellett – napjainkban mind elterjedtebbé váltak az elektronikus bibliográfiai adatbázisok, ilyen pl. az EHM kereső.
Az EHM kereső: közös felületen kereshető a 3 országos könyvtári adatbázis az EPA, a HUMANUS és a MATARKA. Az EPA a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartására, archiválására szolgál, a HUMANUS az OSZK fejlesztésében a humántudományok magyar vonatkozású irodalmának és cikkeinek bibliográfiai adatait teszi hozzáférhetővé, míg a MATARKA a magyar szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel.
Némely folyóirat teljes szövegében is kereshetünk többek között az ingyenesen elérhető Hungaricana, illetve az ADT és az AK Journals adatbázisaiban. A Távoli elérésrő bővebb információ a könyvtár honlapján: [link] https://teol.lutheran.hu/index.php/hu/konyvtar-main-3/hasznos-linkek?showall=1
A könyvtárban elérhető magyar nyelvű folyóiratok listája az alábbi oldalon található: http://tiny.cc/ehek-folyoiratok

Beiratkozás

Milyen dokumentumok szükségesek ahhoz, hogy személyesen be tudjak iratkozni a könyvtárba?

A könyvtárhasználat feltétele a személyazonosság igazolása, ill. az érvényes regisztráció, mely tartalmazza a cím, telefonszám, e-mail cím megadását és a könyvtárhasználati szabályzat elfogadását. Egyetemi hallgatók esetén a diákigazolvány felmutatásával kiváltható az olvasójegy használata.

Hol tudok online beiratkozni? Mi kell hozzá? Hol tudok fizetni?

Online beiratkozás a http://liberty.lutheran.hu oldalon lehetséges. A jobb felső sarokban található “Regisztráció” gombra kattintva. Itt a Könyvtárhasználati Szabályzat és az Adatkezelés elfogadása után beiratkozási egységként az “Evangélikus Hittudományi Egyetem”-et kell választani. Itt az adatok kitöltése után fel kell tölteni egy igazolást arról, hogy milyen jogcímen regisztrált könyvtárunkba. Például: EHE polgár (iskolalátogatási, 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás); MEE dolgozó (3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás); külső olvasó (beiratkozási díj befizetéséről szóló igazolás – akár képernyőfotó).

Amennyiben már valamikor regisztrált a könyvtárunkba, vagy az Evangélikus Országos Gyűjteménybe, vagy a Ráth Mátyás Gyűjteménybe, úgy új regisztrációra nincs szükség. Bejelentkezéshez kérje a könyvtárosok segítségét a konyvtar.teol@lutheran.hu címen.

Amennyiben Ön külső olvasóként regisztrál, beiratkozási díját (1.000 Ft) az alábbi bankszámlaszámra utalja: 11707024-20272733 (OTP Bank). A megjegyzés rovatban, kérjük tüntesse fel nevét és a díjfizetés jogcímét pl. “Minta Géza – könyvtári beiratkozási díj”. A befizetésről szóló képernyőfotót, igazolást, kérjük csatolja a regisztrációs íven.

Hogyan kezeli az adataimat a könyvtár?

A könyvtár alapdokumentumait, köztük a Adatvédelmi Szabályzatot is a könyvtári honlapon tettük közzé (az SZMSZ 7. sz. melléklete): [link] https://teol.lutheran.hu/images/file/kvtar/kvt-dok/EHEK_szmsz%282014%29.pdf

Mennyibe kerül a beiratkozás?

A beiratkozási díj: 3.000 Ft/év.
Díjtalan a beiratkozás és a napi regisztráció: az EHE oktatói, alkalmazottai (és vendégei); az EHE beiratkozott nappali, PhD, esti és levelező hallgatói; nyugdíjas lelkészek, teológusok és pedagógusok; könyvtárak, levéltárak és múzeumok dolgozói; súlyos rokkantak, hallás- és látássérültek, mozgáskorlátozottak, továbbá „Magyar igazolvánnyal” rendelkezők számára. A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) dolgozó a könyvtár szolgáltatásait kedvezményekkel is igénybe vehetik.

A MEE dolgozója vagyok. Milyen módon élhetek a kedvezményes beiratkozás lehetőségével?

2020. január 1-től a MEE dolgozói számára a beiratkozás kvázi ingyenes (a beiratkozási díjukat a MEE fizeti meg). A dolgozói státusz igazolásához az online beiratkozásnál kérjük három hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás feltöltését.

Az egyetem hallgatója vagyok. Az egyetemi beiratkozás után külön a könyvtárba is be kell iratkoznom? Ha még nem érkezett meg a diákigazolványom, akkor is be tudok iratkozni?

A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez (pl. kölcsönzés, adatbázis-használat) szükséges a regisztráció. A beiratkozás diákigazolvány nélkül is lehetséges, ebben az esetben kérjük, hogy amint megérkezik a diákigazolvány, mutassák be a könyvtárban is.

Van diákigazolványom, igénybe vehetem azzal a könyvtári szolgáltatásokat? A diákigazolvány számát a könyvtárban külön regisztrálnom kell?

A diákigazolvány kiváltja az olvasójegy használatát, ezért annak regisztrálása a könyvtárban a hallgató feladata. Kérjük, hogy új diákigazolványával fáradjon be a könyvtárba, hogy annak számát rögzíteni tudjuk. Diákigazolványát könyvtári ügyek intézésére (pl. kölcsönzés, adatbázis-használat) csak a könyvtári regisztrációt követően tudja használni.

Más felekezet lelkésze vagyok, be tudok iratkozni a könyvtárba?

Igen. A beiratkozási díj: 1000 Ft/év.

Másik felsőoktatási intézmény hallgatója vagyok, be tudok iratkozni a könyvtárba?

Igen. A beiratkozási díj: 1000 Ft/év. Amennyiben van diákigazolványa, javasoljuk, hogy a könyvtár szolgáltatásait diákigazolványa számával vegye igénybe (külön olvasójegy használata helyett).

Úgy tudom, hogy a beiratkozáskor vállaltam a könyvtárhasználati szabályzat rendelkezéseinek betartását. Hol olvashatom el a könyvtárhasználati szabályzatot?

A könyvtár alapdokumentumai, köztük a könyvtárhasználati szabályzat is elérhető a könyvtári honlapon: [link] A beiratkozásnál kézbe adjuk ennek egy rövidített változatát, melyet itt olvashatnak: http://tiny.cc/EHEK-olvaso

Napijegy vásárlására is van lehetőség? Mennyibe kerül? Mire jogosít fel?

A napi regisztrációra nincs lehetőség. A könyvtár térítéses szolgáltatásait csak éves beiratkozással lehet igénybe venni.

OLVASÓI FIÓK, OLVASÓJEGY, KATALÓGUS

Hogy tudok belépni az olvasói fiókomba?

Az alábbi linken: http://corvina.lutheran.hu/WebPac/CorvinaWebSecure?action=patrondata
Felhasználónév: a diákigazolvány, vagy olvasójegy száma
Jelszó: a születés dátumával (hónap/nap). pl. szeptember 21. esetén 0921

Elveszítettem az olvasójegyemet vagy diákigazolványomat. Hogyan használhatom a könyvtárat? Mennyit kell fizetnem?

Az elveszett olvasójegy pótlása, illetve új olvasói szám regisztrálása 1.000 Ft/alkalom. Kérjük, hogy amint megérkezik az új diákigazolvány (vagy előkerül a régi), mutassák be a könyvtárban is. A diákigazolványt könyvtári ügyek intézésére (pl. kölcsönzés, adatbázis-használat) csak a könyvtári regisztrációt követően lehet használni.

Tudok keresni a könyvtár állományában otthon is?

Igen, az online katalógusunkban: [link] http://corvina.lutheran.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=advancedsearchpage

Hogy működik az online katalógus? Vannak olyan praktikus tanácsok, amelyek megkönnyítik keresést?

A könyvtár teljes állománya kereshető az online katalógusban?

A könyvtár állományának nagy része kereshető az online katalógusban. A teljes állományban való kereséshez szükséges a katalóguscédulák használata (főként az 1996 előtt bekerült idegen nyelvű könyvekhez, valamint az egyetem jogelődjének könyvtárában, az úgynevezett “soproni állományban” való kereséshez). Folyóiratokkal kapcsolatban kérdezze a könyvtárosokat.

Meg tudom nézni azokat a könyveket, vagy folyóiratokat, amelyek mostanában kerültek be a könyvtár állományába?

Az újdonságainkat és a kurrens folyóiratokat a bevételezésüket követően a könyvtári olvasói terekben helyezzük el, ahol az olvasók hozzáférhetnek. Valamint a könyvtár facebook oldalán újdonságainkról válogatásokat teszünk közzé.

A tanszéki könyvek elérhetők számomra?

Helyben használatra elkérhetők a tanszéki könyvek, de ezeknek elérhetősége néhány napot is igénybe vehet.

KÖLCSÖNZÉS, FOGLALÁS, ELŐJEGYZÉS, HOSSZABBÍTÁS

Milyen adatokat kell feljegyeznem, hogy egy raktári dokumentumba belenézzek, vagy kölcsönözni tudjak? Mire van szükség a kölcsönzéshez?

A katalógusból a könyv jelzetét (helyrajzi szám) kell kiírni, ennek segítségével tudja a könyvtáros kiadni a kért könyvet a raktárból. A kölcsönzéshez a diákigazolványra vagy az olvasójegyre van szükség.

A könyvtár állományában lévő összes könyv kölcsönözhető? Az olvasóteremben található könyveket lehet kölcsönözni?

A katalógusban a védett státuszú könyvek nem kölcsönözhetők, ebbe beletartoznak az olvasóteremben található könyvek is. Az utóbbiak az EHE nappali tagozatos hallgatóinak indokolt esetben – letéti díj ellenében – egy éjszakára kölcsönözhetők.

Kölcsönözhetek egy könyvből több darabot a barátaimnak is?

Nem. Egy olvasó egy azonos dokumentumból maximálisan egyet kölcsönözhet.

Hogyan tudok foglalást tenni vagy előjegyzést tenni egy könyvre?

Személyesen, telefonon, e-mailben, illetve online, miután belépett a személyes olvasói fiókjába az alábbi linken: [link] http://corvina.lutheran.hu/WebPac/CorvinaWebSecure?action=patrondata
A diákigazolvány, vagy olvasójegy számával és a születés dátumával (hónap/nap).

Hány napig teszik félre nekem azokat a könyveket, melyekre foglalást tettem, vagy amely az előjegyzésemet követően visszaérkezett a könyvtárba?

Az ilyen könyveket beérkezéstől számított három napig tesszük félre.

Egyszerre hány könyvet kölcsönözhetek?

Az 1-3. évfolyamos hallgatók 10 könyvet
A 4-6. évfolyamos hallgatók és PhD-hallgatók 15 könyvet,
A levelezős, estis, illetve külsős olvasóink 5 könyvet kölcsönözhetnek.

Mennyi időre szól a kölcsönzés?

A kölcsönzés időtartama általában 4 hét.

Hányszor lehet meghosszabbítani a könyvek lejáratát?

Kétszer lehet a könyvek lejáratát hosszabbítani.

Le fog járni a könyvem, hogy tudom meghosszabbítani?

Hosszabbítani a határidő lejárta előtt 2 alkalommal, személyesen, e-mailben, interneten vagy telefonon lehet. Nem hosszabbíthatók a lejárt, vagy előjegyzésbe vett művek.
A könyvtár katalógusában lehetőség van a kölcsönzött dokumentumok online hosszabbításra. A személyes olvasói fiókba történő bejelentkezés az „Olvasói adatok” menüpontban lehetséges. Az „Olvasó vonalkódja” az olvasójegy nyolcjegyű vagy diákigazolvány tízjegyű száma; a jelszó a születési hó&nap egyben: pl.: 0921

Elfelejtettem, mikor járnak le a könyveim? Hol tudom megnézni az időpontot?

Kölcsönzéskor adunk egy blokkot, amelyen a kölcsönzött könyvek szerepelnek a lejárati dátummal, amennyiben ezt elvesztette, akkor megnézheti az online olvasói fiókban, ahol hosszabbításra is van lehetőség, vagy segítséget kérhet a könyvtárosoktól e-mailben vagy telefonon. A telefonos és e-mailes segítség kéréshez készítse elő olvasójegyét vagy diákigazolvány számát, és diktálja be, vagy küldje el kérdésével együtt.

Mi történik, ha az általam kölcsönzött dokumentum elveszett vagy megrongálódott?

Az olvasó köteles az elveszett vagy megrongált dokumentumot azonos kiadású példánnyal pótolni, ill. annak a könyvtár által megállapított értékét megtéríteni. A térítési díjak megállapítása a könyvtár vezetőjének hatáskörébe tartozik.

Késedelmi díj

Ha nem kaptam e-mailt a tartozásomról, vagy arról, hogy lejárt a könyvem, az mentesít a tartozás megfizetése alól?

Nem. Az e-mail küldés egy plusz szolgáltatás, amellyel segíteni szeretnénk olvasóinknak az időpontok betartását. Az e-mail küldéssel kapcsolatosan sok informatikai probléma felmerülhet, amelyet a könyvtár nem tud magára vállalni. Ezért minden beiratkozott olvasó feladata figyelni az időpontok lejáratát, az e-mail érkezésétől függetlenül.

Mennyibe kerül a késedelmi díj? Hogy tudom kiszámolni a tartozásomat?

A kölcsönzési idő lejárta után könyvenként és munkanaponként 50.- Ft késedelmi díjat számolunk fel.

Bankkártyával tudok fizetni a könyvtárban?

A bankkártyás fizetés egyelőre nem lehetséges. Akadályoztatás esetén, vagy más kivételes esetben a könyvtárvezető engedélyével a tartozás megfizetése átutalással is lehetséges.

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS, BESZERZÉSI JAVASLAT, ADOMÁNY

Egy dokumentumot keresek, amelyet nem találok az online katalógusban. Tudnak segíteni, hogy hol érhető el? Ha elérhető máshol, tudnának segíteni megszerezni?

Azt javasoljuk, hogy próbálkozzon közös katalógusokban is keresni. Egyházi könyvtárak közös katalógusát eléri itt: https://www.unitas.hu/. Ezenkívül az alábbi oldalt is javasoljuk: http://www.odrportal.hu/
Amennyiben a dokumentum elérhető máshol, megpróbálunk segíteni. Kérjük, írjon e-mailt: konyvtar.teol@lutheran.hu

Könyvtárközi kérést lehet a könyvtáron keresztül intézni? A felmerülő költségvonzatát ki állja?

Könyvtárközi kölcsönzésre van lehetőség, de ennek anyagi vonzatát (pl. postaköltség) az olvasót terheli.

Szeretnék ajánlani egy könyvet, amit könyvtár beszerezhetne, van erre lehetőség?

Igen, kérjük az alábbi adatlapon küldje el ajánlását: [link]

Szeretnék evangélikus könyveket/folyóiratokat felajánlani a könyvtárnak és a teológiai hallgatóknak. Kit kereshetek ezzel kapcsolatosan?

Kérjük, küldje el felajánlásának listáját és részleteit az alábbi adatlapon: [link].

Szívesen támogatnám a könyvtár munkáját anyagilag. Ezt hogy tudom megtenni?

Támogatását ezúton is köszönjük! Az egyetemen folyó tudományos munkát és könyvtárunkat a Sólyom Jenő Alapítvány részére felajánlott 1%al tudja támogatni.
Számlaszám: 11714006-20309868 | Adószám: 18049000-1-42
További támogatás esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a könyvtárvezetővel.

OLVASÓTEREM HASZNÁLATA

Mit vihetek be magammal a könyvtárba? Étel, ital bevihető? Táskámat és kabátomat bevihetem az olvasóterembe?

Kérjük olvasóinkat, hogy táskát (retikült és notebook táskát se), kabátot, ételt a könyvtári olvasótermekbe NE vigyenek. Személyes tárgyaikat a könyvtár bejárata mellett található ruhatári szekrényekben helyezhetik el. Az olvasói terekbe csak zárható palackos ital vihető be.

Szabad telefonálni, filmet nézni, zenét hallgatni a könyvtárban?

Az olvasótermek rendjét és csendjét kérjük megtartani. Mobiltelefon benti használata tilos. A könyvtár NAVA pontként működik, filmet nézni és zenét hallgatni csak úgy szabad, hogy azzal mást ne zavarjanak.

Szabad csoportosan együtt tanulni a könyvtárban?

A könyvtári olvasói terek nem igazán alkalmasak csoportos együtt tanulásra. Csak abban az esetben lehet engedélyezett, ha azzal az olvasótermek rendjét és csendjét megtartják.

Azt tervezem, hogy a következő napokban rendszeresen fogok tanulni a könyvtárban. Van lehetőség bent hagyni a dolgaimat / kölcsönzött könyveimet az egyetem területén?

Nem, sajnos erre nincs lehetőség. Kérjük, személyes tárgyaikat zárásig vigyék magukkal és ne hagyják az egyetem területén.

Távozáskor az általam használt olvasótermi könyvekkel mit kell tennem?

A szabadpolcon található dokumentumok esetében arra kérjük Olvasóinkat, hogy használat után a könyveket tegyék vissza a helyükre, ne hagyják az asztalon! Szükség esetén használják az kihelyezett őrjegyeket, vagy kérjék a könyvtárosok segítségét.

Hogyan tudok tájékozódni az olvasóteremben? Van esetleg valami szabály, hogy melyik szakirodalmat hol találom meg?

Az olvasótermi szakrendi elrendezést az egyetem tanszékvezetőinek segítségével alakítottuk ki. Az olvasótermek helyszínrajzát az olvasótermekben, illetve itt találja: http://tiny.cc/EHEKterkep

A könyvtárban tudok számítógépet használni?

A könyvtárban található számítógépeket az Egyetem hallgatói és oktatói egyedi azonosítójukkal használhatják, külsős olvasóink kérjék a könyvtár munkatársainak segítségét.

A könyvtárban tudom a saját laptopomat használni? Van WIFI a könyvtárban?

Olvasóink a könyvtárban használhatják saját okos eszközeiket, amennyiben azok másokat nem zavarnak. Olvasóink részére WIFI vezeték nélküli hálózaton keresztül az internetelérés biztosított.

Szabad fényképezni a könyvtárban? Van lehetőség szkennelésre, fénymásolásra, nyomtatásra?

A könyvtári dokumentumok szkennelése és fotózása a könyvtárhasználati szabályzatban rögzített feltételekkel engedélyezett. Fénymásolásra és nyomtatásra az egyetem területén nincs lehetőség.

ADATBÁZIS-HASZNÁLAT

Milyen adatbázisokat érhetek el a könyvtárból?

Az egyetem által előfizetett adatbázisok listáját az alábbi oldalon találja: [link].

Wifin keresztül tudom használni az egyetem által előfizetett adatbázisokat?

Igen, a könyvtárból elérhető adatbázisok nagy része használható saját eszközről, amennyiben az eszköz alkalmas erre.

Otthonról melyik adatbázisokat érem el? Külsős olvasóként milyen adatbázisokat érek el távolról?

Az adatbázisokról bővebb információ elérhető a honlapunkról:
https://teol.lutheran.hu/index.php/hu/konyvtar-main-3/hasznos-linkek?showall=1
és az alábbi szórólap online változatán: http://tiny.cc/adatbazis-szorolap

Hogy tudom beállítani az adatbázisok távoli elérését?

Az adatbázisok távoli elérésének beállításához az alábbi linken talál bővebb információt: https://tiny.cc/EHEKproxy

Hogy tudok belépni az Arcanumba?

Az egyetemen két Arcanum Kft. által üzemeltetett adatbázis működik.
– Hittudományi Adatbázis: az egyetem könyvtárának saját adatbázisa, melyen keresztül elérhető az egyetemi kurzusokhoz szükséges kötelező- és ajánlott szakirodalom jelentős része.
– ADT plus: archív folyóiratok, napilapok, évkönyvek, periodikumok, magyar lexikonok és szótárak folyamatosan bővülő adatbázisa.

A belépésről az Adatbázisok oldalon tájékozódhat. Ha továbbra sem sikerül belépni, akkor kérjük jelezze a konyvtar.teol@lutheran.hu címen, hogy mely adatbázisnál okozott gondot a belépés.

Mi a Hittudományi Adatbázis? Hogyan érem el és mit tartalmaz?

A Hittudományi Adatbázis az EHE Könyvtárának saját fejlesztésű adatbázisa, melyen keresztül elérhető a kurzusokhoz szükséges kötelező- és ajánlott szakirodalom jelentős része. Az adatbázist az egyetem hallgatói, oktatói és a MEE munkatársai használhatják a könyvtárba történő beiratkozás után. A használathoz kérjék a könyvtárosok segítségét.

Le lehet tölteni és nyomtatni lehet oldalakat az online elérhető adatbázisokból?

Az Egyetem által előfizetett adatbázisok zöméből – a szerzői jog betartásával – van lehetőség lementeni és nyomtatni oldalakat. A letölthető oldalszám viszont adatbázis-függő. Bővebben: https://tiny.cc/dolgozatirashoz illetve itt: https://ehe-adatbazisok.webnode.hu

TOVÁBBI KÉRDÉSEK

Mit tegyek, ha itt nem találtam meg a kérdésemre a választ?

További kérdés esetén, kérjük, írjon a konyvtar.teol@lutheran.hu címre.

Hova fordulhatok észrevételemmel vagy panaszommal?

Panasz esetén az alábbi űrlapot kérjük kitölteni: http://tiny.cc/EHEK-panaszbejelento