teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Szakkollégium

Melanchthon Evangélikus Szakkollégium

2016-ban alapította az egyetem a Melanchthon Evangélikus Szakkollégiumot, melynek Szervezeti és Működési Szabályzatát az országos presbitérium 9/2/2017. (II.2.) sz. határozata fogadta el. A szakkollégium amellett, hogy fontos műhelye az evangélikus értelmiségképzésnek és identitásformálásnak, egyben újabb szálon integrálja a hazai felsőoktatási térségbe az egyetemet.

Szakkollégium igazgató: Szabó B. András

Szakkollégiumi diákelnök: Mátyás Gergő

Elérhetőség: melanchthonbp@gmail.com

Igazgatói köszöntő

Tisztelt Látogató!
„Párbeszédre születtünk” – mondta Philipp Melanchthon 1543-ban a legkeményebb hitviták és szakadások közepette, Európa közepén. Egy nevét viselő szakkollégium célja is ez a párbeszéd. Különböző szakmák, tudományok világában mozgó egyetemisták számára ad lehetőséget a találkozásra, beszélgetésre az épület minden zuga és a szakkollégium minden programja. Az önszerveződés, önképzés támogatott lehetőségét nyújtja minden tagjának, ezzel segítve a szélesebb ismeret megszerzését és a tájékozódást a 21. század komplex világában. Mindebben a közös egy olyan felnőtt, a világra nyitott és másokkal párbeszédre képes hit, ami a Hittudományi Egyetem kampuszán az evangélikus teológia erőterében formálódhat. Célunk, hogy a szakkollégisták egy pezsgő szellemi és szociális közösség tagjaként, meghatározó élményeket, kapcsolatokat szerezzenek a felnőtt élethez.

A szakkollégiumról

A szakkollégium célja hogy az egyetemi oktatáson túlmenő szakmai képzés biztosítása révén alap- mesterszakos felsőoktatási hallgatók és doktoranduszok szellemi és közösségi evangélikus műhelyeként megfelelő környezeti hátteret biztosítson olyan elkötelezettséggel és ökumenikus nyitottsággal tudatos keresztény életre készülő fiatalok neveléséhez, oktatásához, akik a lehető legmagasabb szintre törekednek tanulmányaikban és a tudományos pályán. Fontos célja továbbá a szakkollégiumnak, hogy a teológus és a más képzéseken tanulók között párbeszéd alakuljon ki, így fejlesztve a hallgatók interdiszciplináris gondolkodásra való készségét.
A tagjainak száma 30-35 fő évente, a túljelentkezés három-négyszerese a felvehető létszámnak. A tagok csak kisebb létszámban EHE, nagyobb részt más felsőoktatási intézmény hallgatói, akik közül a legtöbben egyben az Evangélikus Teológusotthon lakói is.

Ebbe a közösségbe várjuk olyan motivált, Budapesten tanuló, elsősorban evangélikus egyetemi és főiskolai hallgatók jelentkezését, akik örömmel vesznek részt a szakkollégium szakmai és közösségi életében.

Felvételi a szakkollégiumba

A Melanchthon Evangélikus Szakkollégium minden év júliusában felvételt hirdet. A felvételt nyert hallgatóknak az EHE hallgatói által nem foglalt kollégiumi helyeken – igény szerint – kollégiumi elhelyezést is biztosítunk.
A megadott jelentkezési határidőn belül kell pályázatot benyújtani, melynek részleteit a FELVÉTELI menüpontban tesszük közzé.
https://uni.lutheran.hu/szakkollegiumi-felveteli/
A jelentkezők egy felvételi beszélgetésen vesznek részt.

Szabályzatok/Dokumentumok