teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Pedagógus szakvizsga (mentortanári szakterületen)

Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés
együttműködésben az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel

mentortanári szakterületen

A képzés célja:
A szakvizsgára felkészítő általános modul célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. 

A mentortanári  modul célja, hogy a pedagógusokat felkészítse a mentori munkára, akik így hatékonyan képesek a nevelési-oktatási intézményekben szükséges gyakorlatokat megtervezni, szervezni, vezetni és értékelni, valamint alkalmasak a kezdő pedagógusok szakmai szocializációjának támogatására.

Együttműködés: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés. A képzés szakvizsgára felkészítő 2 féléves modulját az ELTE-n hallgatják budapesti, vagy szombathelyi képzési helyszínen. Azok is jelentkezhetnek, akik korábban a gyakorlatvezető mentorpedagógus képzést elvégezték az EHE-n és csak a szakvizsgás képzésre csatlakoznának.

Szaknév: Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)

Szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)

Szint: szakirányú továbbképzés

Képzési idő: 4 félév (Ebből 2 félév az ELTE-n)

Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit

Tagozat: esti

Finanszírozási forma: Csak önköltséges finanszírozási formában hirdetjük.
(Az evangélikus köznevelési intézményben dolgozók és az MEE főállású hitoktatói támogatást igényelhetnek.)

A hétévenkénti pedagógus-továbbképzési kötelezettség a képzés elvégzésével teljesíthető.

A végzettséget 30 kreditnek elfogadják a HÉM továbbképzési rendszerben.

Önköltség mértéke: 202.000 Ft/félév

JELENTKEZEM!