teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Kölcsönzés

Általános tudnivalók

Könyvtári katalógusunk elérhetősége
https://liberty.lutheran.hu/

Kölcsönözhető a könyvtár bármely, korlátozás alá nem eső dokumentuma. Könyvtárunk folyóiratokat nem kölcsönöz.

 • A könyvtárból csak akkor kölcsönözhet, ha tagságot váltott;
 • Kölcsönözni csak személyesen tud, a kölcsönzőpultoknál vagy az önkölcsönző termináloknál;
 • A kölcsönözhető dokumentumok köre olvasói jogosultságoktól függ;
 • Kölcsönzéshez minden esetben szükség van az olvasójegyére;
 • Ugyanabból a dokumentumból csak egy példányt kölcsönözhet;
 • A kölcsönzési idő: 28 nap (kivételes esetben a könyvtáros dönthet)
 • Amennyiben a keresett könyv más olvasónál van, előjegyzést kérhet rá;
 • A kölcsönzési határidő elérésekor a dokumentumot vissza kell hozmia vagy a határidőt meg kell hosszabbítania;
 • Online profiljában, a “Könyvtáraim” fül alatt bármikor ellenőrizheti kölcsönzött dokumentumai lejárati határidejét. Ugyanitt a határidők hosszabbítására is lehetősége van.
 • Lejáró kölcsönzéseiről emlékeztető- és felszólítóleveleket küldünk e-mailben. Az e-mail küldés egy plusz szolgáltatás, amellyel segíteni szeretnénk olvasóinknak az időpontok betartását. Az e-mail küldéssel kapcsolatosan sok informatikai probléma felmerülhet, amelyet a könyvtár nem tud magára vállalni. Ezért minden beiratkozott olvasó feladata figyelni az időpontok lejáratát, az e-mail érkezésétől függetlenül. Ne feledje! Csak abban az esetben értesül időben lejáró kölcsönzéseiről, ha megadott elérhetőségei megfelelőek a könyvtár rendszerében. Ehhez, kérjük, rendszeresen ellenőrizze olvasói adatait!
 • A határidő után visszavitt dokumentumokért késedelmi díjat számítunk fel.
 • Amennyiben a keresett könyv nincs meg az EHEK-ben, átkérheti más magyarországi vagy külföldi könyvtárból;
 • Ne feledje! Adott dokumentum csak abból a könyvtárból kölcsönözhető, ahol annak lelőhelye van. A EHEK közös katalógust használ az Evangélikus Országos Gyűjteménnyel (EOK, EOL, EOM) és a Ráth Mátyás Gyűjteménnyel. A gyűjtemények között nincs lehetőség a dokumentumok átküldésére.

Kölcsönzési jogosultságok:

 • az EHE nappali tagozatos és PhD hallgatói, valamint oktatói: 12 db
 • az EHE esti/levelező tagozatos hallgatói, MEE dolgozók, illetve külső olvasók: 5 db dokumentumot kölcsönözhetnek.

Nem kölcsönözhet abban az esetben, ha:

 • nincs beiratkozva a könyvtárba;
 • lejárt az olvasójegyének érvényessége;
 • könyv- vagy pénztartozása van;
 • elérte a kölcsönzési maximumot.

Kérés a raktárból

Amennyiben raktárban elhelyezett könyvet szeretne használni vagy kölcsönözni, raktári kérést kell indítania. Raktárból csak akkor kérhet dokumentumot, ha tagságot váltott.

Hosszabbítás

A kölcsönzés határideje 2 alkalommal meghosszabbítható. A maximális hosszabbítás elérése után a dokumentumot vissza kell hoznia, és újra ki kell kölcsönöznie, ha továbbra is használni szeretné.

A kölcsönzési határidő meghosszabbításának lehetőségei:

 • Személyesen a kölcsönzési pultoknál
 • Online, a könyvtár katalógusában
 • E-mailben, a konyvtar.teol@lutheran.hu címen

A levél szövegébe minden esetben írja be olvasójegyének vonalkódját! Hosszabbítási igényét az Önnek küldött felszólító levélre válaszolva is elküldheti. Az új határidőt és egyéb információkat a válaszlevélben kapja meg. Ne feledje! A hosszabbítás csak a válaszlevél megérkeztével tekinthető megtörténtnek!

 • Telefonon, a +36 1 469 10 50-es telefonszámon kérje a 15-ös melléket.

Nem tudja meghosszabbítani kölcsönzését, ha:

 • A kölcsönzési határidő már lejárt.
 • A dokumentumot más olvasó előjegyezte. Ez esetben az eredetileg megjelölt időpontig vissza kell azt vinnie!
 • Elérte a maximális hosszabbítások számát.

Előjegyzés

Amennyiben az Ön által keresett könyv más olvasónál van, előjegyzést kérhet rá.

Általános tudnivalók az előjegyzésről:

 • díjtalan és maximum 5 könyvre kérheti;
 • a kérés 30 napig érvényes, ezt követően előjegyzése törlődik;
 • a kérését az igényelt könyv beérkezése előtt bármikor lemondhatja.

Előjegyzett könyv átvétele: Az előjegyzett könyv beérkezéséről e-mailben kap értesítést. A könyvet ezt követően 2 munkanapon belül veheti át. Az át nem vett dokumentumok visszakerülnek a polcokra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e-mailes értesítést csak akkor kapja meg, ha megadott e-mail-címe aktuális! Ehhez, kérjük, rendszeresen ellenőrizze olvasói adatait!

Nem kérhet előjegyzést, ha:

 • lejárt az olvasójegyének érvényessége;
 • könyv- vagy pénztartozása van;
 • elérte az előjegyezhető könyvek maximális számát.

Mi történik akkor, ha az Ön könyvét jegyzik elő? Amennyiben az Ön által kölcsönzött könyvet más olvasó előjegyzi, a kölcsönzési határidő lejártakor vissza kell hoznia a könyvtárba. A határidő meghosszabbítására ez esetben nincs lehetőség.

Éjszakai kölcsönzés

Amennyiben Ön az egyetem polgára (hallgató, oktató, dolgozó), a helyben használható könyveket is kölcsönözheti egy éjszakára. A könyveket zárás előtt egy órával viheti el, s a következő nyitvatartási napon, a nyitás után egy órán belül kell visszahoznia a könyvtárba. Az éjszakai kölcsönzés letéti díj ellenében lehetséges, mely könyvenként általában 1000 Ft, de a „K” jelzetű könyvek esetében általában 2000 Ft – bizonyos műveknél a könyvtár az összegtől eltérhet. A visszahozott könyveket az olvasószolgálati pultoknál helyezheti el. Ne feledje! A késve visszahozott könyvek esetében a letéti díj adományként a könyvtárat illeti, továbbá az adott félévben e szolgáltatást az olvasó nem veheti igénybe. Olvasótermi könyv elvesztése esetén a könyvtári SzMSz lép érvénybe.

Nem veheti igénybe az éjszakai kölcsönzést, ha:

 • nincs beiratkozva a könyvtárba;
 • nem az egyetem polgára;
 • lejárt az olvasójegye;
 • egy napot meghaladó késedelme van éjszakai kölcsönzésben.

A dokumentumok visszaadása

A kikölcsönzött dokumentumokat abba a könyvtárba kell visszavinnie, amelyikből kölcsönözte azt!

Személyesen

 • Kölcsönzőpult: Visszavételkor a könyv azonnal kikerül a kölcsönzéseiből és a könyvtáros tájékoztatja az esetleges késedelemről, illetve a további teendőkről.
 • Könyvbedobó: a recepció mellett elhelyezett dobozba helyezheti a visszahozott könyveket. Ebben az esetben vegye figyelembe, hogy az adott dokumentum nem azonnal kerül ki a kölcsönzéseiből.
 • Könyvvisszavételi terminálon: az itt visszaadott könyvek azonnal kikerülnek kölcsönzéseiből. Az esetleges késedelemről e-mailben kap tájékoztatást. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az értesítést csak akkor kapja meg, ha megadott e-mail-címe aktuális! Ehhez, kérjük, rendszeresen ellenőrizze olvasói adatait!

Postai úton

Amennyiben a dokumentumot postai úton kívánja visszajuttatni, címzettként azt a könyvtárat jelölje meg, ahonnan a dokumentumot kikölcsönözte. A dokumentummal kapcsolatos esetleges problémákról postai úton vagy e-mailben adunk tájékoztatást. Ne feledje! A kikölcsönzött könyv mindaddig az Ön felelőssége marad, amíg vissza nem juttatja a könyvtárba, ezért érdemes ajánlott küldeményként feladni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e-mailes értesítést csak akkor kapja meg, ha megadott e-mail-címe aktuális! Ehhez, kérjük, rendszeresen ellenőrizze olvasói adatait!

Elveszett, rongálódott példány

Amennyiben az Ön által kölcsönzött dokumentum elveszett, vagy valamilyen oknál fogva rongálódott, meg kell térítenie az okozott kárt.

 • Ha a rongálódás javítható, a javítás díját kell megtérítenie.
 • Abban az esetben, ha a könyv már nem javítható vagy elveszett, egy azonos vagy újabb kiadású példánnyal kell azt pótolnia.
 • Amennyiben ez nem lehetséges (a könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható), annak gyűjteményi értékét kell megtérítenie. A gyűjteményi értéket a könyvtár határozza meg.
 • Ne feledje! A könyvek szövegének aláhúzása, kiemelése, a lapokra írt jegyzetek szintén rongálásnak minősülnek!

Késedelmi díj

A lejárt határidejű kölcsönzésekért késedelmi díjat számítunk fel, melynek mértéke kötetenként 50 Ft naponta. A késedelmi díjat a könyvtárban személyesen tudja kifizetni.

Hogyan kerülhető el a késedelmi díj?

Kísérje figyelemmel kölcsönzései lejárati határidejét online olvasói profiljában.A lejáró kölcsönzésekről emlékeztető- és felszólító levelekben adunk tájékoztatást. Mindig kövesse az ezekben lévő utasításokat.Tartsa elérhetőségeit naprakészen, annak érdekében, hogy leveleinket mindig megkapja.