teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Teológia (osztott mesterképzés)

Teológia (osztott mesterképzés)

Szaknév: Teológia osztott mesterképzés

Szint: mesterképzés

Forma: osztott mesterképzés

Választható specializációk: biblikum, lelkész, szociáletika

Képzési idő: 4 félév

Kreditek: Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit.

Tagozat: levelező.

Bemeneti követelmény: 2021-től A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.,

Ennek hiányában angol, német, francia, svéd vagy finn nyelvek valamelyikből szövegértést és kommunikációs készséget mérő intézményi vizsga sikeres teljesítése. (Oklevélszerzéshez már államilag elismert nyelvvizsga szükséges!)

A képzés célja: A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, és be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe. A lelkész specializáció felkészít lelkészi szolgálat végzésére.

Lelkész specializáció: A lelkész specializáció felkészít a lelkészi hivatás gyakorlására. Az ordináció feltétele a lelkészi specializáción szerzett teológus szakképzettség mellett az is, hogy a hallgató a tanulmányi jogviszony alatt vagy azt követően felnőttképzési jogviszony keretében teljesítse a gyakorlati portfólió követelményeit. A gyakorlati portfólió a nappali tagozatos lelkészképzés gyakorlati tanévének kompetenciáit öleli fel: a hallgató mentor irányítása mellett megismeri a gyakorló gyülekezetben folyó szolgálati tevékenységeket és begyakorolja az igehirdetés, a tanítás, a lelkigondozás, a gyülekezetépítés, a gyülekezetvezetés, az adminisztráció és az egyházközségi gazdálkodás feladatait és folyamatait. A gyakorlati portfólió teljesítését az egyetem igazolja az MEE felé.

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas (állami támogatott) és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév.

Kimeneti idegennyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Képzési napok 2022-2023

JELENTKEZEM!