teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Teológia (osztott mesterképzés)

Teológia (osztott mesterképzés)

Szaknév: Teológia osztott mesterképzés

Szint: mesterképzés

Forma: osztott mesterképzés

Választható specializációk: biblikum, lelkész, szociáletika

Képzési idő: 4 félév

Kreditek: Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit.

Tagozat: levelező.

Bemeneti követelmény: Egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

Ennek hiányában angol, német nyelvek valamelyikből tett belső nyelvi vizsga sikeres teljesítése.

A képzés célja: A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, és be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe. A lelkész specializáció felkészít lelkészi szolgálat végzésére.

Lelkész specializáció: A lelkész specializáció felkészít a lelkészi hivatás gyakorlására. Az ordináció feltétele a lelkészi specializáción szerzett teológus szakképzettség mellett az is, hogy a hallgató a tanulmányi jogviszony alatt vagy azt követően felnőttképzési jogviszony keretében teljesítse a gyakorlati portfólió követelményeit. A gyakorlati portfólió a nappali tagozatos lelkészképzés gyakorlati tanévének kompetenciáit öleli fel: a hallgató mentor irányítása mellett megismeri a gyakorló gyülekezetben folyó szolgálati tevékenységeket és begyakorolja az igehirdetés, a tanítás, a lelkigondozás, a gyülekezetépítés, a gyülekezetvezetés, az adminisztráció és az egyházközségi gazdálkodás feladatait és folyamatait. A gyakorlati portfólió teljesítését az egyetem igazolja az MEE felé.

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas (állami támogatott) és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév.

Kimeneti idegen-nyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez elvárt legalább egy élő idegen nyelv ismerete és a teológiai szaknyelvi követelmény teljesítése.

Képzési napok 2023-2024

JELENTKEZEM!