teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Könyvtári szabályzatok

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Alapító Okirata

Fenntartói Nyilatkozat

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának Küldetésnyilatkozata

(1) A könyvtár feladata, hogy mint felsőoktatási szakkönyvtár, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak és hallgatóinak báziskönyvtáraként segítse az egyetem tanulmányi, tudományos kutatási, oktató-nevelő, valamint közművelődési munkáját és az ehhez szükséges feltételek biztosítását. Működjön mindenki számára, de elsősorban a budapesti régió protestáns teológia iránt érdeklődő kutatói, és a Magyarországi Evangélikus Egyház regionális kutatóközpontjaként, a tudásalapú társadalom alapintézményeként.
(2) A könyvtár mint nyilvános könyvtár feladata, hogy információs rendszerével és gyűjteményével mindenki számára korszerű hozzáférést biztosítson a rendelkezésére álló információhoz és dokumentumokhoz, magas színvonalon szolgálja ki a regionális és városi szakmai (teológiai) információs igényeket, gyűjteménye és szolgáltatásai révén biztosítson minél kedvezőbb feltételeket használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz.