teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Gyakorlati Intézet

Bemutatkozás

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézete az evangélikus teológus-lelkész képzés gyülekezeti gyakorlataiért felelős intézet. A gyakorlati képzés célja, hogy a lelkészi szolgálatra készülő hallgatók az elméleti tanulmányaik ideje alatt megismerjék, és elmélyítsék a lelkészi szolgálat teológiai és gyakorlati vonatkozásait, tapasztalatokat szerezzenek, és lehetőségük nyíljon a szolgálatra való reflektív gyakorlati készülésre.

A hallgatók megismerhetik a lelkészi szolgálat különböző területeit (iskolalelkészség, kórházlelkészség, börtönlelkészség, hátrányos helyzetűek között végzett szolgálat, missziós területek, gyülekezetplántálás stb.), amelyek segítik az orientálódást, és az egyházi szolgálati területekben való ismeret- és tapasztalatszerzést.

A gyakorlati képzés tartalmazza a gyülekezeti hospitációt, a lelkészi szolgálat rendszerszintű megismerését, az istentiszteleti életben való részvételt, tanítói, lelkigondozói, misssziói, gyülekezetvezetési feladatok megismerését, gyakorlását és reflexióját. Kontextuális hangsúlya a missziói, a lelkigondozói, gyülekezetvezetési és hivatásgondozási komponenseknek van.

Az osztatlan teológus-lelkész szak utolsó évében a hallgatók rezidens gyakorlati képzésben vesznek részt. 10 hónapot töltenek egy gyülekezetben, készülve az önálló lelkészi munkavégzésre. A hatodéves gyakorlati képzés és az egyetemi diploma átvétele után jelentkezhetnek a hallgatók területileg illetékes püspöküknél ordinációra.

A levelező teológus mesterszak lelkészi specializációjának hallgatói a nappali szakon végző teológus-lelkész hallgatókhoz hasonlóan, gyakorlati felkészítésben is részt vesznek. Az ő esetükben önálló ütemezésben, nem rezidens módon történik a gyakorlati feladatok elvégzése. Egy ún. Gyakorlati Portfólió elvégzése biztosítja számukra azt a gyakorlati kompetencia-szerzést, mellyel az mesterszakos oklevél megszerzése és a Gyakorlati Portfólió elvégzéséről kapott tanúsítvány alapján ordinációra jelentkezhetnek területileg illetékes püspökeiknél.

A hallgatók gyakorlatának kísérése mellett a gyakorlatvezető mentorlelkészek kísérésére és felkészítése is zajlik. Az egyetem tervei között szerepel egy gyakorlatvezető mentorlelkész szakirányú továbbképzés indítása is.

A hatodéves képzést, a másoddiplomások Gyakorlati Portfólióját Dr. Korányi András professzor és Dr. Pángyánszky Ágnes adjunktus vezetik.

A gyakorlati képzésről további információ található a következő tanulmányban: Korányi András – Pángyánszky Ágnes: Az evangélikus lelkészi szolgálat és a lelkészképzés útkeresése: Adottságok, lehetőségek, kihívások

LELKIPÁSZTOR 96:1 pp. 2-7. (2021)

A Gyakorlati Intézet 2019 óta részt vesz az Európai Konfirmációs Kutatásban is. A protestáns projektben részt vevő országok: Ausztria, Dánia, Finnország, Németország, Norvégia, Lengyelország, Svédország, Svájc és Magyarország. A projekt vezetői: Prof. Dr. Henrik Simojoki (Humboldt Universität Berlin), Prof. Dr. Wolfgang Ilg (Evangelische Hochschule Ludwigsburg). A három éves kutatás (2020-2023) időszaka alatt az Evangélikus Hittudományi Egyetem anyagilag is hozzájárul a kutatáshoz, amelyet a németországi Comenius Intézet fog össze. A kutatásban hazai oldalról konzultációs jelleggel részt vesz a KGRE Hittudományi Kara is, továbbá meghívott a Magyarországi Metodista Egyház is.

A kutatás honlapja és további információk: www.confirmation-research.eu

Munkatársak

Gyakorlati Intézet
Dr. Pángyánszky Ágnes
intézetvezető, egyetemi docens
Gyakorlati Intézet
agnes.pangyanszky@lutheran.hu