teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

A program lényege

Az 1987-ben alapított Erasmus-program célja a kezdetektől fogva az, hogy segítse a résztvevőket a világ megismerésében, a tanulásban és a tapasztalatszerzésben, valamint hogy minél többeket ösztönözzön az aktív társadalmi szerepvállalásra. A felsőoktatási akció programja az oktatás minőségének növelését és az európai együttműködés elmélyítését hivatott segíteni pályázatai révén. A program a neves filozófusról, teológusról, humanistáról Rotterdami Erasmusról (1465–1536) kapta a nevét. Az Erasmust az egyetemek közötti nemzetközi együttműködés elősegítésének, az európai hallgatói és oktatói mobilitás növelésének, az átláthatóságnak és a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének, beszámításának szándéka vezérli. Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja. Az elmúlt évek során több mint 10 millióan kapcsolódtak már be a programba az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területéről, akik mind megtapasztalhatták, milyen is az Erasmus-életérzés! Az egykori Erasmus hallgatók szerint az Erasmus tapasztalat a végzés utáni munkakeresést is megkönnyítette számukra.  

A részvételre jogosult országok Erasmus University Charterrel rendelkező felsőoktatási intézményei vesznek részt a programban.  A programban részt vevő országok:

  • Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
  • Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia 
  • A 2021-es pályázati évtől kezdődően partnerországokban megvalósuló szakmai gyakorlat is támogatható, a felsőoktatási intézmény által meghatározott módon. ​Partnerországok

Az EU egyik legnépszerűbb programja 35 év alatt azt is bebizonyította, hogy haladni tud a korral, és folyamatos megújulásra képes. A 2021-ben indult legújabb programszakaszában számtalan új célt és prioritást tűzött ki maga elé azért, hogy még inkább megfelelhessen a modern kor kihívásainak és a fiatalok igényeinek. Magyarországi szinten az Erasmus programot a Tempus Közalapítvány koordinálja. Az egyetemek a Tempus Közalapítványhoz pályáznak Erasmus költségvetésért, az elnyert összeget saját belső pályázati rendszerükben nyertes hallgatók, oktatók és adminisztratív dolgozók támogatására használják fel.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem nemzetközi aktivitásának az alapját a 2021-2027-es időszakra az EHE Európai Küldetésnyilatkozata fekteti le:

European Policy Statement // Európai Küldetésnyilatkozat 2021-2027

A 2021-2022-es tanévtől a programban újabb szakaszában (2021-2027) való részvételünk az intézmény számára kiállított Charter (ECHE) alapján történik:

Intézményi Charter (ECHE) 2021-2027 (letter)

Erasmus Charter (ECHE) 2021-2027

Intézményi célunk az Erasmus+ kapcsolatok stabil fenntartási és tartalmi mélyítése nemzetközi partnereinkkel. Ennek feltétele, hogy a nemzetközi egyházi kapcsolat- és ösztöndíjrendszer mellett az Erasmus-ösztöndíjak versenyképességét, vonzerejét fenntartsuk. Ehhez a törekvéshez az alapot a külföldi partnerintézményeinkkel közösen fejlesztett együttműködés biztosítja.

További információk:
Erasmus+ 2021-2027: https://erasmusplusz.hu/