teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

E+ kiegészítő támogatások

ERASMUS ESÉLYEGYENLŐSÉGI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2022/2023-as tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el.

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy további anyagi támogatás juttatásával lehetőséget biztosítson az egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő hallgatóknak, hogy nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban. A pályázat benyújtása az alábbi online felületen történik: https:\\eselyegyenloseg.tpf.hu, ahol az Erasmus státuszt elnyert hallgató egyénileg nyújtja be kiegészítő támogatás iránti igényét.

A végrehajtás menete:

 1. A pályázó hallgató a felhívásban megadott felületen és módon benyújtja pályázatát, lehetőség szerint a mobilitás megkezdése előtt 3 hónappal.
 2. A pályázatok jogosultsági bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény végzi, majd a támogatásra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítvány részére.
 3. Az intézmények által megküldött dokumentumok alapján a TKA összesíti az igényeket és előterjeszti a Kuratóriumnak, olyan ütemben, ahogy azt a beérkező pályázatok mennyisége indokolja.
 4. A megítélt támogatási összeg az intézményekhez kiegészítő támogatás formájában jutnak hozzá, a TKA és az intézmények között létrejött szerződésmódosítás után.

Az új felhívás értelmében a pályázatok benyújtása a 2022/2023-as tanév végéig folyamatosan lehetséges.

Az esélyegyenlőségi támogatás összege:

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege az Erasmus+ pályázati útmutatóban meghatározottak szerint tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati mobilitás esetén egyaránt havi 250 euró.

Rövid távú hallgatói mobilitás (pl. BIP) esetén az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén), az Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető az Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.

Mellékletként a következő dokumentumokat csatoljuk:

 

ERASMUS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ ÉS/VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGATÓK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA

A Tempus Közalapítvány a felsőoktatási intézményekkel együttműködésben kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázatot hirdet meg azon fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók és felsőoktatási munkatársak részére, akik Erasmus+ mobilitási támogatást nyertek el a 2022/2023-as tanévre. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is az egészségügyi akadályokkal küzdő kiutazók számára.

A végrehajtás menete: 

1. A pályázók a kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot a küldő intézményükhöz nyújtják be.

Hallgatói mobilitások

o Hallgatók esetében a havi 250 eurót meg nem haladó igény esetében nem szükséges az igényelt tételeket felsorolni, és tételes elszámolásra sincs szükség.

o Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy másik esélyegyenlőségi szempont szerint is pályázott, további kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel.

Munkatársi mobilitások

o Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

2. A pályázat benyújtásához olyan orvosi igazolás szükséges, mely igazolja a fennálló betegséget, fogyatékosságot. 

3. A rendelkezésre álló források függvényében a 2022/2023-es tanév végéig folyamatos a pályázás.

Benyújtandó dokumentumok:

Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója

4. Az intézmények által a TKA részére megküldött dokumentumok alapján történik az igények összesítése, majd a formailag megfelelt pályázati anyagokat a Tempus Közalapítvány felkérésére független orvosszakértők bírálják el.

5. Az orvosszakértők javaslata alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a pályázatok támogatásáról és a támogatás mértékéről. A TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

6. A Tempus Közalapítvány tájékoztatja az intézményt a támogatási döntésről. Eddig az időpontig semmilyen tájékoztatás nem adható az eredményről az érintett pályázóknak.

7. Az intézmény megköti az egyéni támogatási szerződést vagy a szerződésmódosítást a hallgatóval/munkatárssal az alapösztöndíjról és a megítélt kiegészítő támogatásról a Tempus Közalapítvány által biztosított szerződésminta használatával.

8. A támogatás felhasználása és elszámolás: A havi 250 eurót meghaladó hallgatói igény, illetve munkatársi igény esetén a támogatást tételesen kell igényelni. Hallgatók esetén a havi 250 eurót meg nem haladó támogatásról nem szükséges tételesen elszámolni. A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel.

Mellékletként a következő dokumentumokat csatoljuk:

Pályázati felhívás magyar és angol nyelven (Call for application)
Pályázati űrlap (Excel, xlsx formátum) magyar és angol nyelven (Application form)
Adatkezelési tájékoztató

A 2022/2023-as tanév során három intézményi határidőt hirdetünk:

2022. augusztus 12.

2022. október 28.

2023. január 20.

A 2022/2023-as tanévben őszi félévre kiutazók 2022. augusztus 12-i, a tavaszi félévre kiutazók 2022. október 28-i vagy 2023. január 20-i határidővel nyújthatnak be pályázatot. 

! ERASMUS ESÉLYEGYENLŐSÉGI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS !

A Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2022/2023-as tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el.

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy további anyagi támogatás juttatásával lehetőséget biztosítson az egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő hallgatóknak, hogy nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban. A pályázat benyújtása az alábbi online felületen történik: https:\\eselyegyenloseg.tpf.hu, ahol az Erasmus státuszt elnyert hallgató egyénileg nyújtja be kiegészítő támogatás iránti igényét.

A végrehajtás menete:

 1. A pályázó hallgató a felhívásban megadott felületen és módon benyújtja pályázatát, lehetőség szerint a mobilitás megkezdése előtt 3 hónappal.
 2. A pályázatok jogosultsági bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény végzi, majd a támogatásra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítvány részére.
 3. Az intézmények által megküldött dokumentumok alapján a TKA összesíti az igényeket és előterjeszti a Kuratóriumnak, olyan ütemben, ahogy azt a beérkező pályázatok mennyisége indokolja.
 4. A megítélt támogatási összeg az intézményekhez kiegészítő támogatás formájában jutnak hozzá, a TKA és az intézmények között létrejött szerződésmódosítás után.

Az új felhívás értelmében a pályázatok benyújtása a 2022/2023-as tanév végéig folyamatosan lehetséges.

Az esélyegyenlőségi támogatás összege:

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege az Erasmus+ pályázati útmutatóban meghatározottak szerint tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati mobilitás esetén egyaránt havi 250 euró.

Rövid távú hallgatói mobilitás (pl. BIP) esetén az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén), az Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető az Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.

Mellékletként a következő dokumentumokat csatoljuk:

 

! ERASMUS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ ÉS/VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGATÓK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA !

A Tempus Közalapítvány a felsőoktatási intézményekkel együttműködésben kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázatot hirdet meg azon fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók és felsőoktatási munkatársak részére, akik Erasmus+ mobilitási támogatást nyertek el a 2022/2023-as tanévre. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is az egészségügyi akadályokkal küzdő kiutazók számára.

A végrehajtás menete: 

1. A pályázók a kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot a küldő intézményükhöz nyújtják be.

 • Hallgatói mobilitások

o Hallgatók esetében a havi 250 eurót meg nem haladó igény esetében nem szükséges az igényelt tételeket felsorolni, és tételes elszámolásra sincs szükség.

o Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy másik esélyegyenlőségi szempont szerint is pályázott, további kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel.

 • Munkatársi mobilitások

o Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

2. A pályázat benyújtásához olyan orvosi igazolás szükséges, mely igazolja a fennálló betegséget, fogyatékosságot. 

3. A rendelkezésre álló források függvényében a 2022/2023-es tanév végéig folyamatos a pályázás.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
 • A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója

4. Az intézmények által a TKA részére megküldött dokumentumok alapján történik az igények összesítése, majd a formailag megfelelt pályázati anyagokat a Tempus Közalapítvány felkérésére független orvosszakértők bírálják el.

5. Az orvosszakértők javaslata alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a pályázatok támogatásáról és a támogatás mértékéről. A TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

6. A Tempus Közalapítvány tájékoztatja az intézményt a támogatási döntésről. Eddig az időpontig semmilyen tájékoztatás nem adható az eredményről az érintett pályázóknak.

7. Az intézmény megköti az egyéni támogatási szerződést vagy a szerződésmódosítást a hallgatóval/munkatárssal az alapösztöndíjról és a megítélt kiegészítő támogatásról a Tempus Közalapítvány által biztosított szerződésminta használatával.

8. A támogatás felhasználása és elszámolás: A havi 250 eurót meghaladó hallgatói igény, illetve munkatársi igény esetén a támogatást tételesen kell igényelni. Hallgatók esetén a havi 250 eurót meg nem haladó támogatásról nem szükséges tételesen elszámolni. A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel.

Mellékletként a következő dokumentumokat csatoljuk:

A 2022/2023-as tanév során három intézményi határidőt hirdetünk:

2022. augusztus 12.

2022. október 28.

2023. január 20.

A 2022/2023-as tanévben őszi félévre kiutazók 2022. augusztus 12-i, a tavaszi félévre kiutazók 2022. október 28-i vagy 2023. január 20-i határidővel nyújthatnak be pályázatot.