teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

E+ kiegészítő támogatások

Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatása a 2021/2022-es tanévben

A 2021-2027-es Erasmus+ programszakasz egyik kiemelt prioritása az inklúzió és a sokszínűség. Ennek megfelelően a korábbi programszakaszban alkalmazott szociális kiegészítő támogatási rendszer szempontjait a Tempus Közalapítvány kibővítette, és megemelt támogatási összeggel esélyegyenlőségi támogatásként még több hallgató számára kívánja elérhetővé tenni.

Az új esélyegyenlőségi koncepció és erre épülő kibővített szempontrendszer a 2021-es Erasmus+ Pályázati Útmutatóban a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők jellemző akadályainak meghatározására javasolt szempontok alapján, a nemzeti sajátosságok figyelembevételével került kialakításra.

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy további anyagi támogatás juttatásával lehetőséget biztosítson az egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban. A pályázat benyújtása az alábbi online felületen történik: https:\\eselyegyenloseg.tpf.hu

A pályázás menete

A pályázó hallgatók az online felületen nyújthatják be a pályázatukat az adatok és az igénylési szempont szerinti alátámasztó dokumentum feltöltésével. A pályázatok jogosultsági bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény végzi, majd a támogatásra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítvány részére. A beérkezett pályázatokról a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a soron következő kuratóriumi ülésen döntést hoz, amiről 3 munkanapon belül értesítjük az intézményeket.

Az új felhívás értelmében a pályázatok benyújtása a 2021/2022-es tanév végéig folyamatosan lehetséges.

Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető az Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.

Az esélyegyenlőségi támogatás összege

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege az Erasmus+ pályázati útmutatóban meghatározottak szerint tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati mobilitás esetén egyaránt havi 250 euró.

Rövid távú hallgatói mobilitás esetén az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén), az Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető az Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.

 


 

2022/2023-as tanév
Pályázati dokumentumok:

Segédanyagok:

Pályázati sablonok:

Angol nyelvű nyilatkozatok:

2021/2022-es tanév
Pályázati dokumentumok:

Segédanyagok:

Adatkezelés:

 

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása a 2021/2022-es tanévben

A 2021-2027-es Erasmus+ programszakasz egyik kiemelt prioritása az inklúzió és a sokszínűség. Ennek megfelelően a program kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban.

Az új, kibővített esélyegyenlőségi szempontrendszer szerint az egészségügyi akadályokkal küzdők Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásának felhívásában foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot a küldő intézményüknél.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2021/2022-es tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek és az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest.

Mire igényelhető kiegészítő támogatás?

A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.

A pályázás menete

A kiutazók a küldő intézménynél nyújthatják be pályázatukat. A pályázáshoz a hiánytalanul kitöltött igénybejelentő excel és 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló benyújtása szükséges. A pályázatok formai bírálatát a felsőoktatási intézmények végzik, majd továbbítják a formailag megfelelt pályázati anyagokat a Tempus Közalapítvány részére. A beérkezett igényeket a Tempus Közalapítvány felkérésére független orvosszakértők bírálják el. A pályázatok benyújtása a 2021/2022-es tanév végéig folyamatosan lehetséges.

Javasolt a kiegészítő pályázatot a mobilitás tervezett kezdete előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt.

A Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása egyidejűleg igényelhető az esélyegyenlőségi támogatással, rövid távú mobilitás esetén is.

A támogatás összege

1) Hallgatók esetében, amennyiben a benyújtott igény alátámasztott, a kiegészítő támogatás összege egységesen havi 250 euró. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), vagy 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).

a) Hallgatói mobilitás esetén a 250 eurót meg nem haladó támogatást nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.

b) Amennyiben a hallgatónak a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége vagy másik esélyegyenlőségi szempont szerint is pályázott, magasabb összegű kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel, az igény jogosságáról orvosszakértők döntenek.

Hallgatói mobilitások Támogatás összege Elszámolás
Részképzés/szakmai gyakorlat egységesen 250 €/hó nincs
Rövid távú hallgatói mobilitás Egyszeri 100 € (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén),
illetve 150 € (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén)
nincs
250 eurónál magasabb igény esetén szakértők által javasolt összeg tételes elszámolás a 250 €/hó feletti részről

Pályázati dokumentumok 2022/2023-as tanév:

Pályázati dokumentumok 2021/2022-es tanév:

Adatkezelés: