teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Mobilitási lehetőségek

Tanulmányi mobilitás

1. A pályázattípus célja

A mobilitás célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

2. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói.

3. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 2-12 hónap).

4. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia

A 2021-es pályázati évtől kezdődően a partnerországokba irányuló mobilitások is megvalósíthatóak, a küldő intézmény által meghatározott módon.

5. Pályázati feltételek

 • A hallgató oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben és aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezik a mobilitása alatt.
 • A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal úgy, hogy a szakmai gyakorlat a tanulmányi mobilitás részeként ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt zajlik le, mint ahol a diák a tanulmányait végzi. Az ilyen “kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • A doktori programban részt vevő hallgatók rövid (5-30 napos) vagy normál (2-12 hónapos) időtartamú tanulmányi mobilitási programokban is részt vehetnek.
 • A tanulmányi mobilitások és a szakmai gyakorlatok legalább részben fizikai mobilitásként (blended mobility) is megvalósíthatók. Az ilyen mobilitások virtuális komponense online kooperatív tanulás vagy csoportmunka lehet.
 • hallgatók részt vehetnek ún. Blended Intenzív Programokban (BIP) is: ezek minimum 3 ECTS kreditet nyújtó, egy rövid fizikai (5-30 napos), valamint egy virtuális komponensből álló tevékenységek.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap az összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábbi programszakaszokban végzett mobilitások hossza is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás). Osztatlan képzés esetén 24 hónap.
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése szükséges. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadására való törekvés.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

6. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

 • Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
 • Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
 • Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
 • Az oktatás és képzés, illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.

7. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból
 • A hallgatói ösztöndíj mértéke:
Fogadó ország tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)

2022-es intézményi pályázatok
Magas megélhetési költségű országok
(Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország + a 14. régió országai: Egyesült Királyság, Feröer-szigetek, Svájc)
600 euró / hó
Közepes megélhetési költségű országok
(Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország + az 13. régió országai: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán)
600 euró / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország)
540 euró / hó
Esélyegyenlőségi támogatás 250 euró / hó

8. A pályázás menete

A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg.

Szakmai gyakorlat

1. A pályázattípus célja

A szakmai gyakorlat egy másik program- vagy partnerországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, valamint a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megértéséhez.

Fogadó vállalkozás lehet privát vagy közintézmény:
– a munkaerőpiacon,
– az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén.

Nem lehetnek:
– Nemzeti Irodák,
– európai uniós szervezetek.

2. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói.

3. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (hossza 2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 2-12 hónap).

4. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia

A 2021-es pályázati évtől kezdődően partnerországokban megvalósuló szakmai gyakorlat is támogatható, a felsőoktatási intézmény által meghatározott módon.

5. Pályázati feltételek

 • A hallgató oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben és aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezik a mobilitása alatt. (kivéve: diploma utáni szakmai gyakorlat esetén)
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk).
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
 • Akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni.
 • A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfeleljen.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal, úgy, hogy a szakmai gyakorlat a tanulmányi mobilitás részeként ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt zajlik le, mint ahol a hallgató a tanulmányait végzi. Az ilyen “kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A hallgatóval képzési megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia. Osztatlan képzés esetén 24 hónap.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a külföldi szakmai gyakorlat teljes elfogadására való törekvés.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

6. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból
 • A hallgatói ösztöndíj mértéke:
Fogadó ország tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)

2022-es intézményi pályázatok
Magas megélhetési költségű országok
(Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország + a 14. régió országai: Egyesült Királyság, Feröer-szigetek, Svájc)
750 euró / hó
Közepes megélhetési költségű országok
(Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország + az 13. régió országai: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán)
750 euró / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország)
690 euró / hó
Esélyegyenlőségi támogatás 250 euró / hó

7. A pályázás menete

A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg.

Oktatói mobilitás

1. A pályázattípus célja
 • a felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatási célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatási célú mobilitása;
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

2. A pályázásra jogosultak köre

 • az Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény oktatói;
 • bármilyen külföldi, a munkaerőpiacon, illetve az oktatás, képzés vagy ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény.

3. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása bármely programországban
 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása bármely partnerországban
 • külföldi vállalkozás munkatársának oktatási célú fogadása

4. A mobilitás időtartama

 • programországba történő mobilitásnál: 2-60 nap, utazás nélkül
 • partnerországba történő mobilitásnál: 5-60 nap, utazás nélkül
 • külföldi vállalkozás munkatársának mobilitása: minimum 1 nap

5. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia

Partnerországok: ​https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en​

6. Pályázati feltételek

A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.

A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi “vállalkozás” (a munkaerőpiacon, valamint az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).

Például:

 • állami vagy magán kis, közepes vagy nagyvállalkozás (beleértve a társadalmi vállalkozást is)
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű állami szerv
 • szociális partner, vagy a munka világának egyéb képviselői, például kereskedelmi, kézműves, vagy szakmai szövetségek és szakszervezetek
 • kutatóintézet
 • alapítvány
 • iskola / intézet / oktatási központ (bármely oktatási szinten az óvodától a középfokú oktatásig, beleértve a szakképzést és a felnőttképzést is)
 • nonprofit szervezet, egyesület, civil szervezet
 • karrier tanácsadást, szakmai tanácsadást és tájékoztatást nyújtó szervezetek


Az oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente (az 1 hétnél rövidebb időszakokra is). Ha a mobilitás hossza több mint egy hét, akkor az oktatott órák számát is időarányosan növelni kell.

Kivételek:

 • a külföldi vállalkozás beutazó munkatársának mobilitásánál nincs minimálisan megadott oktatási óraszám
 • ha az oktatási mobilitás képzési mobilitással párosul, akkor a minimális oktatási óraszám 4 órára csökken hetente

Az oktatási tevékenység bármely tanulmányi területen megvalósulhat.

Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.

Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

7. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

 • Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
 • Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
 • Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
 • Az oktatás és képzés, illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.
 • A felsőoktatás esetében fontos szempont adott projekt hozzájárulása az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjához, amint az a 2011-es EU Felsőoktatási ütemtervben meghatározásra került.

8. A támogatás mértéke

Alkalmazandó támogatási ráták – CALL 2021 https://erasmusplusz.hu/iv_melleklet_ka131_tamogatasi_ratak_he_2021.pdf
Alkalmazandó támogatási ráták – CALL 2022 https://erasmusplusz.hu/ka131_tamogatasi_ratak_felsooktatas_2022.pdf

9. A pályázás menete

A mobilitási pályázatot a felsőoktatási intézmény hirdeti meg, és bírálja el az általános kritériumok alapján.

 

Munkatársi mobilitás

1. A pályázattípus célja

Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli vagy partnerországbeli partnernél – felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál – végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (például szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás).

2. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai.

3. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása bármely programországban
 • felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása bármely partnerországban

4. A mobilitás időtartama

 • programországba történő mobilitásnál: 2-60 nap, utazás nélkül
 • partnerországba történő mobilitásnál: 5-60 nap, utazás nélkül

5. A programban részt vevő országok

Programországok listája:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia

​Partnerországok listája​: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries

6. Pályázati feltételek

 • A küldő intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
 • A fogadó intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon, valamint az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Konferencia részvétel nem támogatható!
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

7. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

 • Készségek és kulcskompetenciák, mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
 • Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
 • Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
 • Az oktatás és képzés illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.
 • A felsőoktatás esetében fontos szempont adott projekt hozzájárulása az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjához, amint az a 2011-es EU Felsőoktatási ütemtervben meghatározásra került;

8. A támogatás mértéke

Alkalmazandó támogatási ráták – CALL 2021 https://erasmusplusz.hu/iv_melleklet_ka131_tamogatasi_ratak_he_2021.pdf
Alkalmazandó támogatási ráták – CALL 2022 https://erasmusplusz.hu/ka131_tamogatasi_ratak_felsooktatas_2022.pdf

9. A pályázás menete

A mobilitási pályázatot a munkatárs intézménye hirdeti meg és bírálja el az általános kritériumok alapján.

Text box item sample content