teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Erasmus+

Intézményi alapadatok

Erasmus+ koordinátor: Balogné Vincze Katalin
E-mail: erasmus.teol@lutheran.hu
ERASMUS kód: BUDAPES09
Organisation ID: E10115642
PIC kód: 946566644

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet támogató programja. A program mobilitási projektjeinek keretében az Európai Unió országaiban lehet részképzést folytatni legalább egy tanulmányi időszakon (trimeszter vagy szemeszter) keresztül, és ehhez a program pénzügyi támogatást folyósíthat. Tanulmányi célú részképzésen túl lehetőség van külföldi szakmai gyakorlat végzését támogató ösztöndíjra, valamint oktatói és munkatársi mobilitásra is pályázni. Az Erasmus program kétoldalú keretmegállapodásokon alapul, melyben a partnerintézmények rögzítik az együttműködés területét, valamint a hallgatói, illetőleg oktatói/munkatársi létszámokat és a mobilitásra vonatkozó időkereteket.

A programban való részvételünk az intézmény számára kiállított Charter (ECHE) alapján történik. Aktuális dokumentumokat az alábbi linkeken találják:
Erasmus Charter (ECHE) 2021-2027

Intézményi célunk az Erasmus+ kapcsolatok stabil fenntartási és tartalmi mélyítése nemzetközi partnereinkkel. Ennek feltétele, hogy a nemzetközi egyházi kapcsolat- és ösztöndíjrendszer mellett az Erasmus-ösztöndíjak versenyképességét, vonzerejét fenntartsuk. Ehhez a törekvéshez az alapot a külföldi partnerintézményeinkkel közösen fejlesztett együttműködés biztosítja.