teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Záróvizsga információk / Oklevélszerzés

Oklevél kibocsátás feltétele:

– tanulmányi kötelezettség teljesítése (végbizonyítvány szerzése)

– sikeres záróvizsga

– nyelvvizsgakövetelmény teljesítése

Nyelvi követelmények:

Mester- és alapképzéseken az oklevélkibocsátás feltétele egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex (C) típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.

Tanári mesterképzésen csak az alábbi élő idegen nyelvek elfogadottak: Az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Szakirányú továbbképzéseken az oklevél nyelvvizsga nélkül is kiadható.

Akkreditált nyelvvizsgák: Az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga követelmény továbbra is teljesíthető bármelyik akkreditált vizsgaközpont által szervezett akkreditált nyelvvizsgarendszer B2 szintű vizsgájának teljesítésével. Az akkreditált vizsgaközpontok folyamatosan frissített listája megtalálható az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapján, a www.nyak.hu címen.

Meddig lehet letenni a nyelvvizsgát a záróvizsgát követően?
A nyelvvizsga szerzésére nincs határidő, a záróvizsgát követően bármikor teljesíthető. A nyelvvizsga bemutatását követő 30 napon belül állítjuk ki az oklevelet.

Záróvizsga
Záróvizsga-jelentkezés

A záróvizsga több részből állhat: tárgyi (szakmai) vizsga, diplomamunka megvédése, portfólióvédés (szakonként változó).

A három záróvizsgarész történhet azonos, vagy különböző félévekben. A portfólióvédés a tanulmányoktól leválasztható, de mindenképp az első záróvizsgarész, vagyis csak sikeres portfólióvédést követően lehet a záróvizsga többi részét teljesíteni. (Tanárképzésen a portfólió megvédést javasoljuk az utolsó aktív félévben.)

Jelentkezés módja:

1) A diplomamunka leadása egyben a záróvizsgára való jelentkezést is jelenti. Ha egy hallgató a diplomamunka leadásával nem szeretne záróvizsgára jelentkezni, azt az adott félév leadási határidejéig kell jeleznie a tanulmanyi.teol@lutheran.hu címen.

2) Ha egy hallgató diplomamunka leadása nélkül szeretne záróvizsgára jelentkezni, azt az adott félév jelentkezési határidejéig kell jeleznie a tanulmanyi.teol@lutheran.hu címen.

A jelentkezési határidők azon hallgatókra is vonatkoznak, akik korábbi félévekben már leadták a szakdolgozatukat és/vagy jelentkeztek záróvizsgára, de nem védték meg a szakdolgozatukat, nem teljesítették a záróvizsgát.

A határidők benyújtási és jelentkezési határidők a félévi regisztrációs tájékoztatóban kerülnek közzétételre.

Záróvizsgára bocsátás feltétele

Diplomavédésre, záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki abszolutóriumot szerzett, vagyis minden egyéb szakos tárgyát teljesítette (kivéve: teológus-­lelkész szakon minden, a hatodév megkezdéséhez szükséges tárgyát teljesítette), nincsen tartozása az egyetem felé, diplomamunkáját határidőre benyújtotta, és az megfelel a formai és a minimális tartalmi követelményeknek, vagyis védésre bocsátható. A tanárszakokon a sikeres portfolióvédést követően kezdheti meg a hallgató a záróvizsga további részeit.

Záróvizsga ideje:

A diplomavédést/záróvizsgát kizárólag a vizsgaidőszakban, azon belül is a záróvizsga­-időszakban szervezünk. (Az erre kijelölt időszak, a tanév rendjében megtalálható.)