teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Szakválasztó

Nappali tagozat munka mellett…

MENTÁLHIGIÉNÉS KÖZÖSSÉG- ÉS KAPCSOLATÉPÍTŐ osztott MA
“Intenzív” NAPPALI tagozaton indul 2024 szeptemberében, azaz hétfő-kedd-szerdai képzési napokkal. Lehetőség van csütörtök-pénteki diák vagy részmunkaidő vállalására.

Bármely legalább alapszintű képzésen szerzett oklevéllel lehet jelentkezni.

Keresztfélévben választható szakok

ÓKORI NYELVI FÉLÉV
Héber / ógörög nyelvek alapszintű ismertét biztosítja.
Lehet választani a önállóan pusztán biblikus nyelvek iránti érdeklődésből, vagy a Teológia MA szak biblikum vagy lelkészi specializációjára belépés feltételeként.

Melyik szakon nincs idegen nyelvi követelmény?

Ha idegen nyelv ismerete nélkül szeretne szakot végezni, akkor az alábbi szakokra lehet jelentkezni:

Alapképzések:
katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés (6 félév)
kántor alapképzés (6 félév)

Szakirányú továbbképzések:
A szakirányú továbbképzéseken nincs idegen-nyelvi követelmény:
2023-ban indul: gyakorlatvezető mentorpedagógus (szakvizsgára felkészítő képzésként is!)

Mely szakon tudok támogatottként tanulni?

Az alap- és mesterképzéseken mindenki tanulhat állami ösztöndíjasként, ha van még a 12 állami félévéből el nem használt féléve. A közösség- és kapcsolatépítő mesterképzésen a támogatotti helyek száma 32 főben korlátozott, a támogatotti státuszt a felvételi rangsor határozza meg.

A 12 féléves képzési idejű teológus lelkész osztatlan mesterképzésen a támogatotti félévek száma 14.

A 12 (vagy 14) támogatotti féléven felül további 2 állami támogatotti félév jár a teológus MA-ra épített 2 féléves hittanár-nevelő tanár mesterképzésre jelentkezőknek.

A támogatotti félévektől függetlenül ingyen (állami ösztöndíjasként) tanulhatnak a tanárok, tanítók, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok a 4 féléves, valamint a mesterszinten végzett teológusok a 2 féléves hittanár-nevelő tanár képzésen.

A szakirányú továbbképzések kizárólag önköltséges (tandíjas) formában indulnak.

Még nincs felsőfokú végzettségem…

Felsőfokú végzettség hiányában az alábbi szakokra lehet jelentkezni:

NAPPALI tagozaton:
teológus-lelkész osztatlan mesterképzés
hittanár-nevelő tanár – közismereti tanár (30 szakpár választható) szakpáros tanárképzés az ELTE-vel együttműködésben

ESTI tagozaton:
katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés (1-8. osztályban az MEE-ben hitoktatásra jogosít) (6 félév)
kántor alapképzés (6 félév)

Most érettségizek…

Érettségit követően a nappali tagozatos képzéseinket ajánljuk:

teológus-lelkész osztatlan mesterképzés (12 félév)
hittanár-nevelő tanár – közismereti tanár (30 szakpár választható) szakpáros tanárképzés az ELTE-vel együttműködésben (10 félév)

Lelkészként továbbtanulnék …

Lelkészeknek ajánljuk 2 félév képzési idővel a hittanár-nevelő tanár képzésünket. Akinek tanári oklevele is van, a képzést 1 félév alatt tudja elvégezni.

Lelkészeket is vár mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szakunk (4 félév), amely támogatja az emberi kapcsolatokhoz szükséges ismeretek saját szakterületükbe történő integrálását.

Lelkészeket is vár a szupervizor – diakóniai mentor szakirányú továbbképzés (4 félév), amely képessé tesz hivatásukat gyakorló szakemberek számára szupervíziót nyújtani, valamint közösségben mentorálási feladatokat ellátni.

Hitoktatónak készülök…

Hitoktatásra készít fel a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzésünk 1-8. osztályokban (1-8. osztályban az MEE-ben hitoktatásra jogosít) (6 félév), valamint a különböző képzési idővel kínált hittanár-nevelő tanár képzésünk, amely jogosít valamennyi évfolyamon történő hitoktatásra, a tárgyból érettségiztetésre, valamint nevelőtanári munkakör betöltésére is.

ElőképzettségTanulmányi időElvégzendő kreditek száma
Okleveles teológus végzettség (egyetemi, MA)2 félév60 kredit
Főiskolai hittanár végzettség2 félév60 kredit
Tanári (bármilyen szakon szerzett) végzettség4 félév120 kredit
Gyógypedagógus végzettség4 félév120 kredit
Tanító, óvodapedagógus, szakoktató végzettség4 félév120 kredit
Katekéta-lelkipásztori munkatárs végzettség~ 4 félév~ 120 kredit
Felsőfokú oklevéllel rendelkezők (bármilyen szakon szerzett)6 félév~ 210 kredit
Lelkészi szolgálatra készülök…

Lelkészi szolgálatra készít fel az osztatlan teológus-lelkész 12 féléves mesterképzésünk, amelyet kizárólag nappali munkarendű képzésben oktatunk.

Már oklevéllel rendelkezők választhatnak egy másik képzési utat, a moduláris felépítésű, részmunkaidős képzés keretében oktatott másoddiplomás lelkészképzést.

  1. modul: ókori nyelvek nyelvi félév (1 félév)
  2. modul: teológiai alapozó modul (2 félév)
  3. Teológia osztott mesterképzés (4 félév)

Az 1. és a 2. modul sorrendje felcserélhető. Hitéleti végzettséggel a 2. modult már nem kell elvégezni.

Tanárként továbbtanulnék…

Tanári végzettséggel választható továbbképzéseink:
Hittanár-nevelő tanár mesterképzés (4 félév)
Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzés (4 félév)
Hittanár-nevelő tanár mesterképzés főiskolai hittanár oklevélre építve (2 félév)
Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakirányú továbbképzés (2 félév)
Szakvizsgára felkészítő képzés gyakorlatvezető mentortanári szakterületen az ELTE-vel együttműködésben (4 félév)

Teológiai ismereteimet szeretném akadémiai szinten elmélyíteni… (teológia civileknek)

Felsőfokú oklevéllel rendelkezők továbbtanulhatnak a Teológia MA képzésen (4 félév), amelynek civilek számára választható specializációi:

  • szociáletika
  • biblikum

A belépéshez előfeltétel hitéleti területen szerzett végzettség vagy az egyetemünk teológia részismereti képzésének (2 félév) elvégzése. A biblikum specializáción a képzés megkezdéséhez az ókori nyelvi félév (héber, ógörög) teljesítése is szükséges.

Hitéleti végzettségem van, továbbtanulnék…
MA szintű (egyetemi) végzettséget szeretnék szerezni a korábbi végzettségemre építve…
  • Hittanár vagy katekéta végzettséggel választható a Teológia osztott MA képzés (4 félév). A biblikum és lelkész specializációhoz szükséges az ókori nyelvi félév (1 félév) elvégzése is, a szociáletika specializációra egyenes a bemenet.
  • Bármely alap (BA) vagy főiskolai végzettségre építhető 6 félév (2 +4) tanulmányi idővel a Teológia MA képzés. A képzés moduláris felépítésű: részismeret + mesterképzés. A biblikum és lelkészi specializáció elvégzéséhez az 1 féléves intenzív ókori nyelvi félév teljesítése is szükséges.
  • Tanító, óvodapedagógus végzettségre építve 4 féléves tanulmányi idővel a Hittanár-nevelőtanár MA végzettség szerezhető.