teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

JELENTKEZÉS SZAKIRÁNYÚ továbbképzésekre

EHE > Egyetemi hírek > JELENTKEZÉS SZAKIRÁNYÚ továbbképzésekre

Még lehet jelentkezni az egyetem szakirányú továbbképzéseire:

Gyakorlatvezető mentorpedagógus – tanároknak, tanítóknak, óvodapedagógusoknak
– felkészít a mentori, vezetőtanári munkára
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2022. június 16.

Szupervizor-diakóniai mentor – diakóniai szakembereknek, lelkészeknek, pedagógusoknak, pályaváltóknak
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2022. május 9.

A szakirányú továbbképzésekre a nyelvvizsga sem a bemenetnél, sem a kimenetnél nem feltétel.

Mindkét képzés a pedagógus-továbbképzési rendszerben a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe beszámít.

A gyakorlatvezető mentorpedagógus végzettséget 30 kreditnek elfogadják a HÉM továbbképzési rendszerben.

A szupevizor-diakóniai mentor végzettség a LÉM kreditrendszerébe beszámítható:
– A képzés idejére eső ciklusban (egyben) a 10 kredites csoportos szupervíziót teljesítettnek tekintik.
– A végzettség megszerzésével az adott ciklusban a fakultatívan megszerzendő krediteket teljesítettnek tekintik.

További információk a képzésekről

Felvételi részletek