teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

2022 Általános felvételi eljárás

JELENTKEZÉS AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM
2022 szeptemberében induló képzéseire

Az általános felvételi eljárás keretében még az alábbi szakokra lehet jelentkezni:
június 16-ig: gyakorlatvezető mentorpedagógus szakirányú továbbképzés

Képzési napok 2022-2023

Részletek alább találhatóak.

A többi szakunkra a pótfelvételi eljárás keretében lesz ismét lehetőség jelentkezni. Részleteket várhatóan június végén teszünk közzé.

A 2022A eljárásban (2022 szeptemberében induló képzések) az alábbi szakokat hirdettük:

DOKTORI KÉPZÉS: részletek itt elérhetőek.

NAPPALI munkarendben

Teológus-lelkész osztatlan mesterképzés
Hittanár-nevelő tanár osztatlan szakpáros mesterképzés
Választható szakpártagok:
– magyar nyelv és irodalom szakos tanár
– történelemtanár
– ének-zene tanár
– biológiatanár
– fizikatanár
– földrajztanár
– kémiatanár
– matematikatanár
– informatikatanár (digitális kultúra tanára)
– könyvtárostanár
– mozgóképkultúra- és médiaismeret tanár
– testnevelőtanár
– vizuális kultúra-tanár
– angol nyelv és kultúra tanára
– német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
– német nyelv és kultúra tanára
– francia nyelv és kultúra tanára
– latin nyelv és kultúra tanára
– szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
– horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
– lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
– olasz nyelv és kultúra tanára
– orosz nyelv és kultúra tanára
– portugál nyelv és kultúra tanára
– román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
– spanyol nyelv és kultúra tanára
– szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
– szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
– ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára
– bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára
– holland nyelv és kultúra tanára
– kínai nyelv és kultúra tanára
– japán nyelv- és kultúra tanára

ESTI munkarendben
Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés
Kántor alapképzés
Hittanár-nevelő tanár rövid ciklusú mesterképzések oklevéllel rendelkezőknek  (előképzettségtől függően 2-4-6 félév)
Részismereti képzés – Teológia osztott mesterképzésre készülőknek
Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakirányú továbbképzés
Szupervizor-dikóniai mentor szakirányú továbbképzés

LEVELEZŐ munkarendben
Teológia osztott mesterképzés
Választható specializációk:
– biblikum
– lelkész
– szociáletika

A hittan írásbeli feladatsor-minta itt elérhető.
A felvételi jelentkezés itt elérhető. (A jelentkezési tájékoztató (segédlet) innen letölthető.)

A jelentkezési felület nyitása: 2021. december 16.
Jelentkezési határidő: 2022. február 15. (kivéve: gyakorlatvezető mentorpedagógus, szupervizor-diakóniai mentor)
Jelentkezési határidő a szupervizor-diakóniai mentor képzésen: 2022. április 24.
Jelentkezési határidő a gyakorlatvezető mentorpedagógus képzésen: 2022. május 31.

Pályaalkalmassági vizsga időpontjai a tanárképzésre jelentkezőknek (nem kell minden képzésen): 2022. május 9. és 16.
Pszichológia teszt (online kitöltés): 2022. június 24-27.
Felvételi vizsga: 2022. június 28-29. (a gyakorlatvezető mentorpedagógus képzésen nincs személyes vizsga, részletek ld. tájékoztató)

Képzési napok 2022-2023

A Tanulmányi Titkárság elérhetősége:
e: tanulmanyi.teol@lutheran.hu
m: +36 20 824 92 63