teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
EHE > Igehirdetési alkalmak > Egyházi esztendő > Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnap > Vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnap

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP

HETI IGE
Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29)

INTROITUS ANTIFONA
Minden nép dicsőítse az Urat, dicsőítsék őt a nemzetek, mert nagy a szeretete irántunk, és hűsége örökké megmarad! (Zsolt 117,1)

BEVEZETŐ IGE
Már fénylik az igazi világosság, és aki szereti az ő embertársát, az a világosságban marad. (1Jn 2,8.1)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Mt 8,1–13 Róm 12,17–21 2Kir 5,1–15a
A sorozat: Lk 9,51–56 1Jn 3,10–12 Hós 11,1–4.9
B sorozat: Mt 8,14–17 1Jn 2,3–6 Ézs 61,1–2.8
C sorozat: Mt 4,23–25 1Thessz 4,9–12 2Kir 5,1–15a
Zsoltár:     Zsolt 146,1–10
Textus:     Lk 9,51-56

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 277Légy velünk kegyelmeddel…”       EÉ 384  „Mily boldog, aki Jézusban

A nap témája: Jézus Krisztusban látható Isten szeretete

Liturgikus szín: zöld

„Krisztus dicsőségét mutatja meg hatalmában. Mint orvos és mint szabadító áll előttünk az evangéliumban (Mt 8,1-13), amelyben meggyógyítja a bélpoklost és a gutaütöttet, mert hatalma van minden nyomorúság és megkötözöttség legyőzésére. Az ő hatalmát dicsőíti az epistolában (Róm 12,17-21) minden gonosznak az életünkben jóval való meggyőzése.”[1]

„A harmadik vasárnap evangéliuma (Mt 8,1-13) két gyógyítás történetét is tartalmaz, mellyel Krisztusnak gyógyító hatalmát bizonyítja. Egyikük ráadásul világi értelemben hatalmasságnak számít – római százados – aki mégis Jézust keresi fel kérésével és szavakkal is bizonyságot tesz Jézus hatalmába vetett hitéről (8-9.v) Az epistola (Róm 12,17-21) az előző két vasárnap folytatásaként az evangélium üzenetéhez kapcsolódva arra tanít, hogy ne akarjunk magunk bíráskodni vagy hatalmaskodni, hisz az Úr az igazi bíró.”[2]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Sopron, 2008., 19. o.

[2] http://egyhazzene.reformatus.hu/enekek/v/enekrend-i-advent-karacsony/ (Megtekintés: 2023. január 14.)

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Minden nép dicsőítse az Urat, dicsőítsék őt a nemzetek,
mert nagy a szeretete irántunk, és hűsége örökké megmarad! Zsolt 117,1.2

Figyelj rám, és hallgass meg, Uram,
szabadíts meg, mert benned bízom!

Örvendeztesd meg szolgád lelkét,
mert hozzád emelem lelkemet, Uram!

Hallgasd meg, Uram, imádságomat,
és figyelj könyörgésemre!

A nyomorúság idején hozzád kiáltok,
és te meghallgatsz engem. Zsolt 86,1a.2b.4.6.7

Kis glória vagy énekvers (EÉ 2; GyLK 619)

Minden nép dicsőítse az Urat, dicsőítsék őt a nemzetek,
mert nagy a szeretete irántunk, és hűsége örökké megmarad! Zsolt 117,1.2

Vagy:

GyLK 736 alapján.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Vallom, és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki Atyád országát hoztad a földre, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki Atyád országába hívsz minden embert, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki Atyád országába vezeted a benned bízókat, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 2; GyLK 619)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Tekints kegyelmesen gyengeségünkre, és nyújtsd ki hatalmas jobbodat segítségünkre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Vagy:

Lelkész: Istenünk, sejtelmünk sincs lehetőségeidről. Hozzád jövünk, mert erõdre szorulunk. Ajándékozz bátorságot, amely legyőzi aggodalmainkat; fantáziát, amely szárnyakat ad álmainknak! Hadd érezzük meg, mi elevenít meg bennünket, és mi élteti a teremtettséget! Benned reménykedünk most és mindörökké.

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Mennyei atyánk! Minden lehetséges tenálad, mindenható a te szereteted. Mutasd meg rajtunk is szereteted hatalmát, és adj nekünk új szívet, amely igazán tud szeretni, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Áldunk téged, Urunk, Jézus Krisztus, mert türelemmel és szeretettel jöttél a világba. Szereteted ébresszen minket bűnbánatra, téged követő alázatra és szelídségre, hogy Isten gyermekeiként szeretetben járjunk, mint akiket a te lelked vezérel. Ámen.

Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy meg akarsz menteni minden embert, és azok vesztét sem akartad, akik nem fogadtak be téged. Ments meg minket is, és tégy hozzád hasonlóvá, hogy teljes szívvel szeressünk téged, és jóval győzzük meg a gonoszt. Ámen.

Mennyei atyánk, akinek megtartó és üdvözítő szeretete megjelent Jézus Krisztusban: add, hogy kövessük az ő példáját, és a te gyermekeidként tudjuk szeretni egymást, hogy ne maradjunk a halálban, hanem általmenjünk a halálból az életre, az ő szeretetéért. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Mindenható Isten! Te felragyogtattad a világban szent Fiad világosságát, hallgass meg minket, amikor közbenjárásában bízva hozzád fordulunk!

Lektor: Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága szeretetben és igazságban egyesítse egyházadat! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága betöltse a földet ismereteddel, hogy minden gyermeked eljusson az üdvösségre! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága reménységet nyújtson minden csüggedőnek! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága jelenléted örömével töltsön el minden szenvedőt! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága a gyógyulás ígéretével bátorítsa a betegeket! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága az örök hazába vivőutat mutassa meg a haldoklóknak! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Urunk, Jézus Krisztus! Légy velünk kegyelmeddel, hogy szándékod szerint használjuk fel időnket a mulandó világban, az örökkévalóságban pedig választottaiddal és angyalaiddal együtt vég nélkül dicsőíthessünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:
EÉ 332 „Mit Isten akar énvelem…”

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/150vizkeresztutan3

Kirchenjahr evangelisch
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/#2023-15-0-0

das Kirchenjahr
https://www.daskirchenjahr.de/tag.php?name=3nepiphanias&zeit=Epiphanias

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/epiphaniaszeit/dritter-sonntag-nach-epiphanias/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php