teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
EHE > Igehirdetési alkalmak > Egyházi esztendő > Vízkereszt ünnepe > Vízkereszt (Epifánia) ünnepe

VÍZKERESZT (EPIFÁNIA) ÜNNEPE

HETI IGE
Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. (1Jn 2,8)

INTROITUS ANTIFONA
Íme, eljött az Úr, akit kerestek: övé a dicsőség, az erő és a hatalom, benne nyer áldást a föld minden nemzetsége. (Mal 3,1)

BEVEZETŐ IGE
Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, jött el a világba. (Jn 1,9)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Mt 2,1–12 Ef 3,2–6 Ézs 60,1–6
A sorozat: Jn 8,12 1Jn 2,7–11 Ézs 49,1–6
B sorozat: Mt 4,12–17 1Jn 1,5–10 Ézs 42,5–7
C sorozat: Jn 9,1–7 1Thessz 5,1–11 1Móz 1,1–4a
Zsoltár:     Zsolt 138,1–6
Textus:     Jn 8,12

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 185Égi csillag tiszta fénye…”       EÉ 186  „Kelj fel, öltözz fénybe…

A nap témája: Jézus Krisztus a világ Világossága

Liturgikus szín: fehér

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Íme, eljött az Úr, akit kerestek: övé a dicsőség, az erő és
a hatalom, benne nyer áldást a föld minden nemzetsége. Mal 3,1

Boruljon le előtte minden király,
és minden nép őt szolgálja!

Nevével mondjanak áldást mindenkor,
és hirdesse boldognak minden nép!

Téged magasztal, Uram, a föld minden királya,
amikor hallja beszédedet.

Leborulok szent templomodban,
és magasztalom nevedet hűségedért. Zsolt 72,11.17; 138,2

Kis glória vagy énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

Íme, eljött az Úr, akit kerestek: övé a dicsőség, az erő és
a hatalom, benne nyer áldást a föld minden nemzetsége. Mal 3,1

Vagy:

GyLK 722 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Megvallom előtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, és ezért kárhozatra méltó vagyok. de végtelen irgalmadhoz menekülök: bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, akihez a csillag fénye bölcseket vezetett, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki keresztségedben Isten Fiaként jelentél meg, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki a világ világossága vagy, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Istenünk, mennyei Atyánk, aki bölcseket vezettél egy-szülött Fiadhoz a csillag fényével! Add meg nekünk kegyelmesen, hogy miután hit által megismertünk téged, eljussunk isteni dicsőséged látására is, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Istenünk, atyánk! Köszönjük, hogy megszántad a bűn sötétségétől szenvedő világot, és elküldted számára az életet adó világosságot. ébressz minket új életre, hogy a világosság fiai legyünk: örömmel szolgáljunk neked, és szeretettel munkáljuk embertársaink javát, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Istenünk, aki nekünk is felragyogtattad az igazi világosságot: oszlasd el bennünk a bűn és a hitetlenség homályát, és világosítsd meg előttünk a békesség és a szeretet útját, hogy azon járjunk, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy nem hagytad elveszni a világot bűneiben, hanem elküldted egyszülött Fiadat a világ világosságául. Add, hogy nekünk is felragyogjon a Krisztus: hogy meglássuk és megbánjuk bűneinket, és felszabadultan, örvendezve éljünk az ő világosságában. Ámen.

Urunk, aki által a tökéletes szeretet napja kelt fel, és az igaz élet jelent meg a világban: űzd el a mi életünkből is a bűn sötétségét, és vidd bennünk győzelemre az igaz életet és a tiszta szeretetet, hogy mint a te tanítványaid, a te világosságod hordozói legyünk a világban. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Mindenható Isten! Te felragyogtattad a világban szent Fiad világosságát, hallgass meg minket, amikor közbenjárásában bízva fordulunk hozzád!

Lektor: Örökkévaló Isten! Add nekünk Szentlelkedet, hogy igaz tanúid legyünk a világban, és dicsőséget szerezzünk nevednek az emberek között! Tisztítsd meg és egyesítsd egyházadat, hogy küldetése nyomán teljes legyen a föld ismereteddel, és minden ember eljusson az üdvösségre! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Örökkévaló Isten! Hálát adunk, hogy mennyei szózattal tettél bizonyságot egyszülött Fiadról, amikor kilépett a Jordán vizéből, és elindult a Golgota felé, hogy halálával megtörje a gonosz hatalmát. Köszönjük, hogy minket is szüntelenül harcra szólítasz a bűneink ellen. Add, hogy Lelked erejével nap mint nap győzelemmel álljunk ellen a kísértő támadásainak! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Örökkévaló Isten! Hálát adunk, hogy Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá tetted, hogy jó szándékkal közeledsz a világhoz, és jóakarattal tekintesz minden emberre. Add, hogy az õ világossága ragyogjon minden népre, eloszlasson minden előítéletet a nemzetek között, és elűzze a gyűlölet sötétségét, amely mindent elpusztító háborúval fenyeget! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Örökkévaló Isten! Add, hogy szent Fiad világossága reménységet nyújtson a csüggedőnek, erőt adjon a gyengének, megvigasztalja a gyászolót, jelenléted örömével töltse el a szenvedőt, a gyógyulás ígéretével bátorítsa a beteget, és az örök hazába vivő utat mutassa meg a haldoklónak! Add, hogy örömben és bánatban, jó és rossz napokon az õ világosságában járjunk! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Hallgass meg minket, Urunk, légy velünk mindennap kegyelmeddel, hogy szándékod szerint használjuk fel életünk hátralevő idejét a mulandó világban, az örökkévalóságban pedig választottaiddal és angyalaiddal együtt vég nélkül dicsőíthessünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:
EÉ 136 „Istennek szent Fia…
EÉ 258 „Új világosság jelenék…”
EÉ 361 „Szép fényes Hajnalcsillagom…”
EÉ 397 „Szép hajnalcsillag…”
EÉ 400 „Jézus, mennynek ragyogása…”
GyLK 657 „Gonosz Heródes, irigyen…”
GyLK 810 „Krisztus, Atya Istennek Egyetlenegy Fia…”

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/120vizkereszt

Kirchenjahr evangelisch
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1089

das Kirchenjahr
https://www.daskirchenjahr.de/tag.php?name=epiphaniastag&zeit=Epiphanias

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/epiphaniaszeit/epiphanias/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php