teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Vallás- és Társadalomtudomány Tanszék

Bemutatkozás

A  kereszténység nem élhet a társadalomtól függetlenül. A keresztény ember bizonyos néphez, kultúrához tartozik, egy-egy állam keretein belül, amelyből nem válhat ki, vagy ha mégis, az csak kevesek számára járható.

Az emberiség egészét nézve a kereszténység kisebbség, de ugyanakkor kultúrkörünk meghatározó jelensége. A kereszténység számos áramlatra, egyházra és csoportra, oszlik, ill. számos olyan közösség is kinőtt belőle, amely már nem vagy nem igazán tekinthető hozzá tartozónak. A kereszténység (benne az evangélikusság) megértéséhez szükség van ezek (vagyis a különböző vallások és keresztény áramlatok) megismerésére.

A tanszék tárgyainak ez lehetne a mottója: „Mi és mások.”

A tanszék munkájának három fő területe van:

  • A szimbolika/ökumenika (felekezettudomány), amelynek keretében más egyházakkal és a kereszténységből kinőtt egyéb közösségekkel ismerkedünk meg. Különösen is hangsúlyosak az ökumenikus párbeszéd aktuális kérdései.
  • A második a vallástörténet és világvallások. Itt a ma már nem, vagy alig gyakorolt, illetve a ma is élő legfontosabb vallásokkal foglalkozunk. A vallástudományi szemináriumon pedig mindenki elmélyülhet valamilyen vallásban, többek összehasonlításában, vagy általános vallási témában. Egyre fontosabb a vallásközi párbeszéd, amelyre kiemelt figyelmet fordítunk.

    Vendégelőadók meghívására is sor kerül, különösen is a világvallásokkal kapcsolatban. Fontos, hogy ahol csak lehet, első kézből tájékozódjunk.

  • A megértéshez, helyzetünk, életünk másokéhoz való viszonyításához nélkülözhetetlen, hogy tisztában legyünk a társadalmi élet legfontosabb jellemzőivel, benne a vallások, vallásosság helyzetével. Különösen is fontos a hazai viszonyok ismerete. Ezek érdekében tanulnak a hallgatók (óraadó tanároktól) szociológiát, benne néprajzot, továbbá vallásszociológiát.

Kapcsolatunk van a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsával, a Magyar Vallástudományi Társasággal, a Societas Oecumenicával, a német protestáns egyházak bensheimi felekezettudományi intézetével, a német egyházak világnézeti megbízottaival.

Munkatársak

Vallás- és Társadalomtudomány Tanszék
Dr. Szűcs Kinga
tanszékvezető, adjunktus
Vallás- és Társadalomtudomány Tanszék
kinga.szucs@lutheran.hu
Dr. Gáncs Tamás
adjunktus
Vallás- és Társadalomtudomány Tanszék
tamas.gancs@lutheran.hu
Dr. Kovai Cecilia
adjunktus
Vallás- és Társadalomtudomány Tanszék
Dr. Németh Krisztina
tudományos munkatárs
Vallás- és Társadalomtudomány Tanszék