teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Ószövetségi Teológia Tanszék

Bemutatkozás

Az Ószövetség, amely egyszersmind a zsidó vallás Héber Bibliája is, a keresztény Biblia első része, a hívő ember számára nélkülözhetetlen iratok gyűjteménye. A két Testamentum egyedülálló teológiai, irodalmi, spirituális, liturgikus, történeti és pedagógiai hagyományként áll előttünk, amely kanonikus formájában a keresztény közösségek számára egyetlen Bibliát alkot.

Tanszékünk kutatói és oktatói tevékenységének elsődleges célja, hogy meghallgassuk és megértsük a különböző történelmi helyzetekben született, az irodalmi műfajok széles skáláján mozgó, de a mindenkori embert magával ragadó és lenyűgöző ószövetségi szövegek üzenetét. Egy olyan szellemi és spirituális utazásra hívjuk hallgatóinkat, amely nehézségekkel és fáradságos munkával jár, de az apró – néha meglepő – csodákon keresztül emberi életeket változtathat meg.

Az Ószövetség tanszék munkatársai elkötelezettek a bibliai héber nyelv élményt nyújtó oktatásában, az interdiszciplináris szakmai kapcsolatok erősítésében, a zsidó – keresztény párbeszéd folytatásában. Fontosnak tartják a kortárs kontextuális teológiák, hermeneutikai megközelítések megismertetését a hallgatókkal. A tanszéki könyvtár nyitva áll a hallgatók, kutatók, doktoranduszok és minden érdeklődő számára.

Munkatársak

Ószövetségi Teológia Tanszék
Dr. Varga Gyöngyi
tanszékvezető, egyetemi docens
Ószövetségi Teológia Tanszék
gyongyi.varga@lutheran.hu
Dr. Kőszeghy Miklós
egyetemi tanár
Ószövetségi Teológia Tanszék
mkoszeghy@gmail.com
Molnár Lilla
tanársegéd
Ószövetségi Teológia Tanszék
lilla.molnar@lutheran.hu