teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Oktatói Tanács

Az Oktatói Tanács az egyetem döntéselőkészítő és közvetlen irányító testülete, amely az intézményre vonatkozó jogszabályokban, valamint az egyetem szabályzataiban meghatározott feladatokat látja el.

Általános javaslattevő és véleményező testület, de a tanulmányi kérdésekben és személyi kérdésekben nem csak joga, hanem kötelessége a véleménynyilvánítás/javaslattétel.

Az Oktatói Tanács tagjai:
Szavazati joggal:

  1. Az egyetem főállású oktatói, kutatói, tanárai.
  2. Az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló doktoranduszok egy választott képviselője.

Tanácskozási joggal:

  1. főtitkár
  2. eseti jelleggel, meghívás alapján az egyetem nem főállású oktatói, a Professor Emeritus / Emerita címmel rendelkező nyugdíjas egyetemi tanárai, egyetemi magántanárai és címzetes egyetemi oktatói, valamint a kihelyezett tagozatok előadói

Oktatói Tanács (OT) – SzMR 5. §

Elnök: Béres Tamás rektorhelyettes

Oktató tagok:

Bácskai Károly
Balogné Vincze Katalin
Bódi Emese Judit
Csáky-Pallavicini Zsófia
Csepregi Zoltán
Cserháti Márta
Fekete Anikó (GYES)
Finta Gergely
Gógl Írisz
Hafenscher Károly
Johann Gyula
Kodácsy-Simon Eszter
Korányi András
Kőszeghy Miklós
László Virgil
Molnár Lilla
Orosz Gábor Viktor
PángyánszkyÁgnes
Percze Sándor
Seben Glória
Seresné Busi Etelka
Szabó B. András
Szentpétery Péter
Szűcs Kinga
Varga Gyöngyi
DÖK képviselő: Seben Glória
A testület titkára: Borókay Réka, főtitkár