teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

OKTATÁS INDULÁSA az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

EHE > Egyetemi hírek > OKTATÁS INDULÁSA az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

A Kormány korlátozó rendelkezéseinek meghosszabbítása alapján az egyetem vezetése az alábbi döntéseket hozta:

1. Az EHE-n az oktatás a 2020/21-es tanév II. (tavaszi) félévében online (távoktatás) formájában indul.

2. A 1. pont alól kivételt képez a gyakorlatigényes nyelvi félév oktatási formája, amely jelenléti (offline) formában indul. Az akadályoztatott hallgatóknak biztosítjuk az online becsatlakozási lehetőséget.

3. A kollégium (ETO) tovább is zárva A bent tartózkodásról – kérelemre, indokolt esetben – átruházott hatáskörben a kollégium vezetője dönt. A bent tartózkodás különösen engedélyezhető a határon túli diákok, a külföldi hallgatók, a házi karantént a kollégiumban teljesítők, az egyetemen munkát végzők, valamint más helyen munkavégzés vagy jelenléti oktatás miatt a szállást igénybe vevők részére.

4. Az oktatók a munka végzéséhez továbbra is igénybe vehetik az egyetemi infrastruktúrát, az oktatási épületbe és a hivatali helyiségekbe bejárhatnak. A helyiségek igénybevételéről előzetesen értesíteni kell a Rektori Hivatalt.

5. A szolgáltató egységek továbbra is működnek, a munkarendről a szolgáltató egységek vezetői határoznak rektori jóváhagyással.

Ez a rendelkezés márciusig érvényes.

Az egyetem vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi rendelkezéseket és az oktatás módját annak függvényében a félévre vonatkozóan módosíthatja.

Budapest, 2021. január 29.