teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Mk 13,24-27


2022. NOVEMBER 20.
AZ EGYHÁZI ESZTENDŐ UTOLSÓ (ÖRÖK ÉLET) VASÁRNAPJA
Textus: Mk 13,24-27


„Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóoszlopai megrendülnek. És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a négy égtáj felől, a föld szélétől az ég határáig.”

1. Az egyházi esztendő

2. A textus olvasásához

3. Történeti háttér, kommentárok és összehasonlító szövegek (jellemzően könyvek)

MAGYAR

ANGOL

NÉMET

4. Ajánlott cikkek az ATLAS Plus, a JSTOR és más online adatbázisból

MAGYAR

ANGOL

NÉMET

5. Kortárs kommentárok, tanulmányok és exegézisek (jellemzően folyóiratokban)

IGAZSÁG ÉS ÉLET

LELKIPÁSZTOR

WORKINGPREACHER

6. Igehirdetések

GÖTTINGER PREDIGTEN IM INTERNET

PREDIGTEN.EVANGELISCH.DE

PREDIGTPREIS.DE

TEXTWEEK

7. Ajánlott énekek

8. Istentiszteleti imádságok, liturgikus szövegek

[1] Az adatbázisok tartalma elérhető EHE Könyvtári beiratkozással: https://uni.lutheran.hu/konyvtar-beiratkozas/