teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Luther és Bach szellemisége a zenében – gyakorlatközpontú evangélikus egyházzenei továbbképzés pedagógusoknak

Képzés típusa: Akkreditált pedagógus továbbképzés

Képzési idő: 30 óra

A tanfolyam célja: A továbbképzés célja az evangélikus nevelési és oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok egyházi ének tanításával összefüggő ismereteinek és módszertani eszköztárának bővítése, az oktatási intézmény egyházzenei életének szervezéséhez szükséges kompetenciák elmélyítése.

A képzésben résztvevő pedagógusok megismertetése az evangélikus egyházi ének tantárgyfejlesztés programjában foglalt himnológiai, liturgikai és zeneirodalmi ismeretekkel, a lutheránus zene teológiai vonatkozásaival, az oktatásban használható speciális módszertani eszközökkel, az egyházi ének tantervi szervezésének lehetőségeivel és a liturgikus éneklés gyakorlatával.

Kurzusunkat nem csak énektanároknak ajánljuk, hanem minden olyan pedagógusnak, aki óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, vagy középiskolai nevelő munkájában fontosnak tartja az evangélikus egyházzenei örökség megismerését és eszközöket keres ennek továbbadásához. Anyagunk elsőrenden az evangélikus egyházzenei kincset tárgyalja, de képzésünk nyitott más felekezetű, vagy felekezetileg nem elkötelezett pedagógusok felé is, megismertetve őket az énektanítás szélesebb módszertani eszköztárával és az egyházzenében megfogalmazódó teológiai tartalom feldolgozási lehetőségeivel.”

Alapítási engedély száma: 12/168/2019.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: A/9506/2019.

Részletek: itt

Órarend