teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Gyakorlati Teológia Tanszék

Bemutatkozás

A gyakorlati teológia a teológiai tudományok legfiatalabbika. Schleiermacher (1768-1834) munkássága óta kezeljük önálló tudományként. Korábban is léteztek idetartozó résztudományok, de ettől az időtől kezdték – változó definícióval – de egységes diszciplínaként kezelni. A 20–21. század fordulóján a mai evangélikus teológiában is meghatározó szerepet játszik ez a tudomány ág. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem, amely több funkciója mellett a lelkészképzés és a hittanár képzés evangélikus fellegvára, az öt klasszikus tanszék között működteti a Gyakorlati Teológiai Tanszéket.

A gyakorlati teológia gyűjtő tudomány, hiszen a vallástudományok, a biblikus tudományok a rendszeres teológia, az egyháztörténet tudománya mind ott ér össze a gyakorlati teológia területén. Nem úgy, hogy azt, amit az egyes tudományágak kikutattak és tanítanak, azt gyakorlattá váltja, hanem úgy, hogy mindezekre alapozva vizsgálja és fogalmazza meg az egyház élet-gyakorlatának a teológiai lényegét. A gyakorlati teológia nem a teológia gyakorlata, hanem a gyakorlat teológiája.

A gyakorlati teológia tudománya klasszikus leírás szerint a következő rész-diszciplínákat tartalmazza: Homiletika, liturgika, euchetika, gyakorlati ekkleziológia, kyrnetika, poimenika, katechetika. A későbbiekben mindez a katechetika szétválasztásával kiegészült valláspedagógiára és gyülekezetpedagógiára. A gyakorlati teológián belül a 20. század utolsó harmadában önállósodott résztudomány a gyülekezetépítés.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem a valláspedagógiai képzésre önálló tanszéket hozott létre, amely a lelkészképzés mellett a hittanárképzést is fő feladatának tekinti.

A tanszéket 2018. augusztusa óta Dr. Hafenscher Károly egyetemi tanár vezeti. A tanszék munkájában részt vesz Gáncs Péter ny. püspök, Dr. Pángyánszky Ágnes adjunktus, a Gyakorlati Intézet vezetője, Dr. Percze Sándor adjunktus, Dr. Szabó B. András adjunktus, Dr. Gáncs Tamás, Dr. Joób Máté, Dr. Nagy Fruzsina és Dr. Harmati Béla László óraadók.

A tanszék szoros munkaközösségben dolgozik a Gyakorlati Intézettel, valamint része a Valláspedagógiai- és az Egyházzenei Tanszékekkel az ún. Gyakorlati Tanszékcsoportnak, amelyet Dr. Kodácsy-Simon Eszter vezet.

A tanszéknél folyó munka a jelenlegi tanszékvezető elképzelése szerint három szakterületre oszlik: Istentisztelet-teológia, lelkipásztorkodástan és gyülekezetpedagógia. Ez utóbbit a lelkészképzés többi gyakorlati feladatával együtt a Gyakorlati Intézet gondozza.

A Gyakorlati Teológiai Tanszék a Magyarországi Evangélikus Egyház számos munkaágával közös feladatokat végez. (Liturgiai feladatok előkészítése, programok teológiai kísérése, egyházvezetők teológiai döntéseihez háttéranyagok készítése.) 

A Gyakorlati Teológiai Tanszék feladata, hogy oktatásban, kutatásban, publikációkban az evangélium kommunikációjának minőségi eszköze legyen. Ehhez együtt tartja szem előtt a tudományosság és az egyháziasság szempontjait.

Munkatársak

Gyakorlati Teológia Tanszék
Dr. Hafenscher Károly
tanszékvezető, egyetemi tanár
Gyakorlati Teológia Tanszék
hafo@lutheran.hu
Dr. Gáncs Tamás
adjunktus
Gyakorlati Teológia Tanszék
tamas.gancs@lutheran.hu
Joób Máté
adjunktus
Gyakorlati Teológia Tanszék
mate.joob@lutheran.hu
Dr. Szabó B. András
szakkollégium igazgató, adjunktus
Gyakorlati Teológia Tanszék
szabo.b.andras@lutheran.hu
Gáncs Péter
oktató
Gyakorlati Teológia Tanszék
peter.gancs@lutheran.hu
Dr. Harmati Béla László
óraadó oktató
Gyakorlati Teológia Tanszék
bela.harmati.jr@lutheran.hu
Dr. Hoványi-Nagy Fruzsina
óraadó oktató
Gyakorlati Teológia Tanszék