teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Doktori és Habilitációs Tanács (DHT)

A doktori képzés szervezésével és a doktori fokozat odaítélésével kapcsolatos jogokat és feladatokat a Szenátus által megválasztott Doktori és Habilitációs Tanács (DHT) gyakorolja, illetve látja el.

A DHT választott és a rektor által kinevezett testület, amelynek hat tudományos fokozattal rendelkező tagja van.

A DHT hat tagját a Szenátus választja meg: négyet az EHE egyetemi tanárai közül, kettőt az EHE-vel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló egyetemi tanárok közül

A DHT tanácskozási joggal meghívhatja üléseire az EHE doktori iskolájának törzstagjait is. A DHT ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) elnöke vagy képviselője is.

A DHT elnökét és helyettes elnökét a Szenátus választja.

 

Belső tagok:

Elnök:

  • Dr. Korányi András egyetemi tanár

Elnökhelyettes:

  • Dr. Kőszeghy Miklós egyetemi tanár

Tagok:

  • Dr. Csepregi Zoltán rektor, egyetemi tanár
  • Dr. Béres Tamás egyetemi tanár

Külső tagok:

  • Dr. Kránitz Mihály egyetemi tanár
  • Dr. Siba Balázs egyetemi docens

DÖK képviselő:

  • Seben Glória