teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Bizottságok

Minőségbiztosítási Bizottság

Az EHE minőségbiztosítási tevékenységét a Minőségbiztosítási Bizottság (MB) koordinálja. Az MB a Szenátus javaslattevő testülete.

Minőségbiztosítási bizottság – SzMR 13. §

TAGOK

hivatalból tag, elnök, rektorhelyettes Béres Tamás
hivatalból tag, rektor Csepregi Zoltán
hivatalból tag tanácskozási joggal dr. Borókay Réka
Oktatói Tanács által választott oktató tag Orosz Gábor Viktor
Oktatói Tanács által választott oktató tag Pángyánszky Ágnes
hivatalból tag gazdasági vezető Gaál Gyula
hivatalból tag DÖK képviselő Pápai Attila
hivatalból tag HÖK képvieslő Bányai Tamás

Tanulmányi Tanács

A Tanulmányi Tanács az egyetem tanulmányi ügyeinek irányító szerve, amely eljár a hallgatók minden olyan tanulmányi és vizsgaügyében, amelyet szabályzat vagy szenátusi határozat nem utal más személy vagy szervezet hatáskörébe.

TAGOK

hivatalból tag, elnök Béres Tamás
Oktatói Tanács által választott tag László Virgil
HÖK képviselet Bányai Tamás
HÖK képviselet Mészáros Anna Zsóka
hivatalból tanácskozási joggal, titkár Borókay Réka

Kreditátviteli Bizottság

A hallgatók tantárgybeszámításra és kreditbefogadásra vonatkozó kérelmeinek elbírálását első fokon a Kreditátviteli Bizottság végzi.

Kreditátviteli Bizottság: (KÁB)– SzMR 11. §

rektorhelyettes hivatalból elnök Béres Tamás
Oktatói Tanács által választott oktató tag László Virgil
Oktatói Tanács által választott oktató tag Seben Glória
főtitkár hivatalból tanácskozási joggal, a bizottság titkára Borókay Réka

Gazdasági Bizottság

Az egyetem gazdasági ügyeinek döntés-előkészítő, döntéshozó és irányító szerve a Gazdasági Bizottság.

Gazdasági Bizottság (GB) tagjai – SzMR 12. §

hivatalból tag, elnök Csepregi Zoltán
hivatalból tag, gazdasági vezető Gaál Gyula
hivatalból tag, egyetemi lelkész Réz-Nagy Zoltán
hivatalból tag, főtitkár Borókay Réka
hivatalból tag, HÖK elnök, szenior Szikra Benedek
Oktatói Tanács által választott oktató tag Varga Gyöngyi

Könyvtárbizottság

A könyvtár munkáját a Könyvtárbizottság (KÖB) ellenőrzi és segíti, amely a Szenátus tanácsadó, javaslattevő és véleményező testülete.

Könyvtárbizottság (KÖB) – SzMR 15. §

Oktatói Tanács által választott oktató tag Orosz Gábor Viktor
Oktatói Tanács által választott oktató tag Pángyánszky Ágnes
Oktatói Tanács által választott oktató tag Szűcs Kinga
hivatalból könyvtárvezető Mészáros Nelli
hivatalból HÖK szenior Szikra Benedek

Teológus Otthon Tanácsa

A Teológus Otthon Tanácsa (TOT) segíti az egyetemi lelkész munkáját, az ETO életének igazgatását. A TOT a Tanulmányi Tanáccsal közösen dönt az ösztöndíjakról.

TAGOK

Teológus Otthon Tanácsa (TOT) – 1. ETO Szab. 7.§.

EHE lelkész hivatalból elnök Réz-Nagy Zoltán
Oktatói Tanács által választott oktató tag Johann Gyula
gazdasági vezető hivatalból Gaál Gyula
hivatalból HÖK szenior Szikra Benedek
hivatalból HÖK belső koordinátor Mészáros Anna Zsóka
hivatalból szakkollégium diák elnöke  
műszaki gondnok tanácskozási joggal hívható Zirnea Kornél
gondnoki adminisztrátor tanácskozási joggal hívható Zirnea Éva

Fegyelmi Tanács

Az egyetem hallgatóinak fegyelmi ügyeiben a Fegyelmi Tanács jár el.

Fegyelmi Tanács (FT) – Fegyelmi Szab. 1.§

Oktatói Tanács által választott oktató tag, elnökoktató
(FT választja az elnökét)
Orosz Gábor Viktor
Oktatói Tanács által választott oktató tag Varga Gyöngyi
Oktatói Tanács által választott oktató tag Bódi Emese
Oktatói Tanács által választott oktató tag László Virgil
hivatalból tag, HÖK – szenior Szikra Benedek
hivatalból tag, HÖK képvieslő Bányai Tamás
Oktatói Tanács által választott oktató póttag Szűcs Kinga
Oktatói Tanács által választott oktató póttag Korányi András

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el a hallgató által az egyetem első fokú döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában.

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB)– SzMR 17. §

TAGOK

hivatalból tag, elnök Borókay Réka
Oktatói Tanács által választott oktató tag Kodácsy-Simon Eszter
Oktatói Tanács által választott oktató póttagok Béres Tamás, Szűcs Kinga
hivatalból tag, póttag HÖK szenior, HÖK tag