teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

5Móz 5,5b-10


2022. DECEMBER 11.
ADVENT 3. VASÁRNAPJA
Textus: 5Móz 5,5b-10


„Én ott álltam akkor köztetek és az ÚR között, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az ÚR igéit:

Én, az ÚR vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!
Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.”

3. Történeti háttér, kommentárok és összehasonlító szövegek (jellemzően könyvek)

MAGYAR

ANGOL

  • New Interpreter’s Bible. Vol. 2. The book of Numbers, The book of Deuteronomy, Introduction to narrative literature, The book of Joshua, The book of Judges, the Book of Ruth, The first and second book of Samuel
    https://archive.org/details/newinterpretersb0002unse

NÉMET

4. Ajánlott cikkek az ATLAS Plus, a JSTOR és más online adatbázisból

MAGYAR

ANGOL

NÉMET

5. Kortárs kommentárok, tanulmányok és exegézisek (jellemzően folyóiratokban)

IGAZSÁG ÉS ÉLET

LELKIPÁSZTOR

WORKINGPREACHER

6. Igehirdetések

GÖTTINGER PREDIGTEN IM INTERNET

PREDIGTEN.EVANGELISCH.DE

PREDIGTPREIS.DE

TEXTWEEK

[1] Az adatbázisok tartalma elérhető EHE Könyvtári beiratkozással: https://uni.lutheran.hu/konyvtar-beiratkozas/