teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

2023. MÁRCIUS 19.
BÖJT 4. VASÁRNAPJA
Textus: 1Kor 10,14-17


„Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást! Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez: ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testével való közösségünk-e? Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk.”

3. Történeti háttér, kommentárok és összehasonlító szövegek (jellemzően könyvek)

MAGYAR

ANGOL

NÉMET

4. Ajánlott cikkek az ATLAS Plus, a JSTOR és más online adatbázisból

MAGYAR

ANGOL

NÉMET

5. Kortárs kommentárok, tanulmányok és exegézisek (jellemzően folyóiratokban)

EVANGÉLIKUS ÉLET

  • Gáncs Tamás: Találó, feltaláló, megtaláló : 1Kor 10,15-17. In: Evangélikus Élet 86. (2021) 9-10., Élő víz, p. 17.

IGAZSÁG ÉS ÉLET

LELKIPÁSZTOR

WORKINGPREACHER

CATENABIBLE

6. Igehirdetések

GÖTTINGER PREDIGTEN IM INTERNET

IGEHIRDETÉS FELHŐ

PREDIGTEN.EVANGELISCH.DE

PREDIGTPREIS.DE

TEXTWEEK

[1] Az adatbázisok tartalma elérhető EHE Könyvtári beiratkozással: https://uni.lutheran.hu/konyvtar-beiratkozas/