teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Újszövetségi Teológia Tanszék

Bemutatkozás

Mennyire tartoznak a gyülekezet nyilvánossága elé a teológia tudományának kutatási eredményei? Határozott igennel válaszolhatunk a kérdésre: Nagyon! Kárt tesz-e a gyülekezet hitében vagy éppen jó szolgálatot végez ennek a hitnek a javára az, ha a teológiai kutatás eredményeit az egyház nyilvánossága elé tárjuk? A helyes válaszhoz előbb azt kell tisztázni, mi a hit tulajdonképpen. Mit jelent hinni? Kiben és miben hisz az, aki hisz? Vagy éppen, mit nem jelent a hit? Nos, a hit semmiképpen sem azt jelelnti, hogy igaznak tartunk mindent, amit a Bibliában leírtak és mindent, amit az egyházban egykor tanítottak vagy tanítanak. A hit, lényege szerint megragadottság. Aki hisz azt Isten ragadta meg, Krisztus ragadta meg, a Szent, az Örök, a Végtelen ragadta meg. Ettől a megragadottságtól megrendül és megrémül az ember és legszívesebben elmenekülne. Ugyanakkor ellenállhatatlanul vonzódik az őt megragadó Istenhez, és feltétel nélküli, minden “de” és “ha” nélküli odaadással válaszol rá.

Mit használ azoknak, akik így hisznek a teológiai kutatás eredményeinek a nyilvánosság elé tárása? Szabadsággal és bátorsággal ajándékoz meg. A teológiai kutatás eredményei olyan bibliaértelmezéshez juttatják a hívőt, amely megszabadít a betű kényszerétől, és ezáltal lehetővé teszi a mélyebb megértést. A teológiai kutatás eredményei a hitnek olyan értelmezésére juttatják a hívőt, amely felold az “igaznak tartás” elvárásai alól, és ezáltal bátrabb és teljesebb odaadásra, odaszánásra késztet.

A Bibliának és a hitnek szabadabb, bátrabb és mélyebb megértése az egyház nyilvánosságára tartozik. Nem árt, hanem épít. A rájuk vonatkozó kutatási eredményeket átadni is, elfogadni is elengedhetetlenül szükséges.*
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem újszövetségi tanszékének szolgálata minden időben ezt az átadást és átvételt hivatott biztosítani.
 
*Idézet Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva beszélgetéséből Takácsné D. Kovácsházi Zelma evangélikus lelkésszel, tiszteletbeli teológiai doktorrá avatása alkalmából.

Munkatársak

Újszövetségi Teológia Tanszék
Dr. László Virgil
tanszékvezető, adjunktus
Újszövetségi Teológia Tanszék
virgil.laszlo@lutheran.hu
Dr. Bácskai Károly
egyetemi docens
Újszövetségi Teológia Tanszék
karoly.bacskai@lutheran.hu
Dr. Cserháti Márta
egyetemi docens
Újszövetségi Teológia Tanszék
marta.cserhati@lutheran.hu
Dr. Fabiny Tamás
egyetemi tanár
Újszövetségi Teológia Tanszék
tamas.fabiny@lutheran.hu